slideshow-ledning-och-styrning

Ledning och styrning i högre utbildning

Konferens 25-26 oktober 2016

slideshow-frmtidens-betallosningar

Framtidens betalningslösningar 2016!

Friktionsfria, skräddarsydda & säkra betalningar 7 december

slideshow-kurser

Intresserad av en skräddarsydd kurs?

Vi har samlat Sveriges ledande kompetens för att ge er bästa möjliga utbildning!

Kolla in vår film från Elektronik i fordon 2016

Informa IBC Sweden har nyligen ändrat företagsstruktur och vi har därför tagit tillfället att byta namn. Under företagsnamnen IBC Euroforum och Informa IBC Sweden har vi sedan 1994 genomfört mässor, konferenser, kurser och utbildningar för såväl privat som offentlig verksamhet. Sedan oktober 2015 är vårt nya företagsnamn Insight Events Sweden, ett namn som bättre speglar våra tjänster och produkter.

Välj en sektor du är intresserad av för att se alla konferenser och kurser inom det området

Ekonomi & finans
Energi & miljö
Fastigheter
IT & teknologi
Juridik & upphandling
HR, ledarskap & kommunik.
Offentlig verksamhet
Alla konferenser
Alla kurser

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Vi arrangerar konferenser inom en rad områden såsom t ex. finans och försäkring, juridik och upphandling, offentlig ekonomi, It & telekom, energi och miljö osv. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande. Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Mer information.

Kommande konferenser

5-6 oktober 2016

Den 5-6 oktober samlas ledande aktörer och nyckelpersoner på SvD Insurance Summit 2016 för att diskutera förutsättningar och utmaningar för den nordiska försäkringsmarknaden under det kommande året.

25-26 oktober 2016

Högre utbildning går igenom en tid av stora utmaningar. Anslagen minskar och kraven ökar på att dra in externa medel. Utbildningen blir också mer och mer global.

24-25 oktober 2016 + fördjupningspass 26 oktober 2016

OBS! Eventet är tyvärr inställt, anmälan ej möjlig. Du som arbetar med bygglov, exploateringsavtal, detalj- och översiktsplaner möter sedan den 1 januari 2015 nya regler och krav enligt plan- och bygglagen.

Se alla våra konferenser!

Kurs – går på djupet inom ofta mycket specifika ämnesområden

Våra kurser avhandlar ett väl avgränsat ämnesområde och är till för att uppfylla kraven för dig som har en önskan att gå på djupet inom ett specifikt område. Antalet deltagare är i regel färre på kurser än på konferenser, för att möjliggöra nära interaktion mellan kursledare och deltagare, samt deltagare emellan. Mer information.

Kommande kurser

6-7 oktober 2016

Vill du bli bättre på att undvika böter, skadestånd och dåligt rykte? Och få praktiska tips på handfasta metoder och rutiner för att lyckas med att undvika penningtvätt? Då är det här kursen för dig!

11-12 oktober 2016

På kursen Compliance i praktiken – avancerad kurs för finansiell sektor har du möjlighet att vässa din kompetens ytterligare för att nå framgång inom detta affärskritiska område.

10-14 oktober 2016

Risker och riskhantering är ständigt under luppen. Vilka regler och vilka arbetssätt behöver du känna till för att fungera som risk manager i en modern organisation?

Se alla våra kurser!

Några av våra talare genom tiderna

Senaste nytt

2609, 2016

Ett agilt arbetssätt – bara för IT-branschen?

Vi ställer frågan till vår partner och utbildare Freddie Hahn, coach, konsult och föreläsare inom ledarskap och projektledning. Det korta svaret på frågeställningen i rubriken är: Nej. Inte alls. Inte på långa vägar. Ett agilt arbetssätt – och kanske framförallt förhållningssätt – hjälper alla branscher att nå högre kundnytta och [...]

Se alla våra nyheter!