INSIGHT ACADEMYS KURSER

Våra kurser avhandlar ett väl avgränsat ämnesområde och är till för att uppfylla kraven för dig som har en önskan att gå på djupet inom ett specifikt område. Antalet deltagare är i regel färre på kurser än på konferenser, för att möjliggöra nära interaktion mellan kursledare och deltagare, samt deltagare emellan. Praktiska övningar är ett vanligt förekommande moment i syfte att öva samt fördjupa deltagarnas lärande och kunskaper.

Nedan presenterar vi hela vårt kursutbud. Vi gör kurser inom sju olika huvudområden i allt från IT och teknik till juridik och finans. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Du vet väl att alla våra kurser går att få skräddarsydda på ditt företag?
Läs mer här!

EKONOMI & FINANS

19-23 oktober 2020 & 31 maj- 4 juni 2021

Diplomerad Risk Manager

25-26 november 2020

Fastighetstransaktioner

1-2 december 2020 & 25-26 maj 2021

Compliance i praktiken

ENERGI & MILJÖ

FASTIGHETER

25-26 november 2020

Fastighetstransaktioner

JURIDIK & UPPHANDLING

19-23 oktober 2020 & 31 maj- 4 juni 2021

Diplomerad Risk Manager

14-15 april 2021

ATEX i teori och praktik

LEDARSKAP & KOMMUNIKATION