Vi ställer ett par snabba frågor till David Persson som är Fastighetsstrateg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Ovanåkers kommun och talar på konferensen Framtidens vård och omsorgsboende den 5-6 december.

 • Hur kom det sig att du började arbeta med planering av vård- och omsorgsboenden?
  Jag fick uppdraget av socialförvaltningen och skapade projektgrupp och referensgrupp. Vi har arbetat mycket med demensvård i kommunen och utvecklat det under ett antal år. Det blev ett bra sätt att omsätta kunskaperna i det kommande boendet.
 • Vilka ser du som de mest utmanande frågorna för framtidens vård- och omsorgsboenden?
  Personalrekrytering. Kompetent personal. Teknikutveckling på ett värdigt och bra sätt.
 • Vad gör ni i Ovanåkers kommun under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar, inkl. välfärdsteknik?
  Trygghetsboenden förbereds i befintligt bostadsbestånd. Framtidstänk med olika arbetsgrupper. Nattillsyn med kamera inom ordinärt boende i ett projekt samt införande på alla särskilda boenden under nästa år. Alla i hemtjänsten utrustas med mobiltelefoner för att informationsöverföring ska ske på ett säkert sätt. Hela hemtjänsten är 100 % mobil (nyckelfritt, dokumentation i mobil).
 • Finns det någon verksamhet/kommun/organisation som du tycker ligger i framkant inom området (bra boenden, bra omsorg, bra användning av ny teknik)?
  Västerås (Hälleborg) med inriktning på ny teknik.
 • Är det något särskilt ämne som du vill se diskuteras på konferensen?
  Förebyggande arbetet innan man behöver flytta in på boende, som social samvaro och aktivitet.
 • Är det något annat som kan vara av intresse för deltagarna att känna till om dig?
  David Persson: Projekterings- och byggledare för samtliga kommunens fastigheter och investeringar.
  Torun Eliasson: Engagemang i demensvård där miljön underlättar med delaktighet och aktivitet.
  Nina Törnberg: Undersköterska som har många års erfarenhet av särskilt boende och demenssjuka personer och lokalerna de vistas i.