PROGRAM CASH & TREASURY 2019

PROGRAM DAG 1 – 19 MARS

09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn Pär Isaksson öppnar konferensen

Som chefredaktör och reporter på tidningen Affärsvärlden har Pär hårdbevakat företag och Sveriges ekonomi under många år. Tack vare erfarenhet som tjänsteman inom EU och som kommunikationsdirektör i ett globalt industriföretag kan han förena journalistens ifrågasättande och berättande roll med viktiga insikter inifrån maktcentra. Till vardags är Pär Isaksson verksam vid Paues Åberg Communications.
09:40 Hur påverkar den geopolitiska utvecklingen svenska bolag i praktiken och vilka åtgärder bör de vidta?

• Svallvågorna efter Brexit – hur hantera detta?
• Belt and Road (Kina)
• Handelskrig USA/Kina/EU
• Vilka sanktioner är aktuella just nu som påverkar svenska bolag – Ryssland och Iran?
• En framåtblick, vad kan vi förvänta oss framöver

Olof König, Advokat, International Commercial & Trade, Baker & McKenzie Advokatbyrå KB

Advokat Olof König är verksam inom Baker McKenzie’s International Commercial & Trade Practice Group i Stockholm. Han är specialiserad på internationella handelsfrågor såsom exportkontroll, ekonomiska sanktioner och frihandelsavtal. Olof arbetar även återkommande med frågor avseende complianceprogram, mutor och korruption samt olika typer av kommersiella avtal inklusive agentavtal och distributionsavtal.
10:20 Chefsekonomens syn på makroekonomi och hur vi kan agera i tider av osäkerhet

Få fördjupad insikt i vart den svenska ekonomin är på väg och hur detta kommer påverka de kommande årens ekonomiska utveckling. Har vi en överdriven konjunkturoro? Hur påverkar de pågående handelskrigen och svallvågorna efter Brexit den svenska ekonomin? Behöver vi vara oroliga över utvecklingen av bostadsmarknaden i Sverige är bara några frågor som kommer att diskuteras under denna paneldiskussion.

Paneldiskussionen hålls på engelska och leds av moderator Pär Isaksson.

Paneldeltagare:

William De Vijlder, Group Chief Economist, BNP Paribas

Anna Breman, Chefekonom, Swedbank

Lena Fahlén, ansvarig för makroanalysavdelningen, Handelsbanken
11:00 Förmiddagskaffe och nätverkande
11:30 The challenges of bringing digital innovation to our corporate treasurers

Banks are considering more and more Fintechs as digital enablers for their corporate treasurers, to ease their day to day live. But this is a long journey, which requires in-depth knowledge of the Fintech ecosystem, combined with strong alignment with group functions and good project management skills. Vincent will present BNP Paribas´s approach at the Cash Management Fintech lab, and how they have helped their corporate treasurers, including concrete success stories.

Vincent Marchand, Head of Fintech Lab, Global Cash Management, BNP Paribas. Vincent Marchand is now leading the Fintech Lab for the Cash Management business line, which looks at business partnerships with Fintechs. Vincent has over 25 years of experience with major European Transaction Banks and Clearing Houses. He joined BNP Paribas in 2010. He holds a Commercial engineering degree from HEC Brussels and a MSC in Economics from the University of Montreal.

Föredraget hålls på engelska.
12:10 Nästa generations treasurer

Vi befinner oss i ett generationsskifte där generation Y och Z vill dominera framtidens arbetsmarknad och konsumtion om bara några år. Du som företag måste därför anpassa dig snabbt eller så försvinner du från marknaden.

• Generation Y and Z – hur är de och vad skiljer dem från andra generationer?
• Hur påverkar denna generation företagets treasury?
• Hur kan framtidens treasurer bli mer framgångsrika, mogna och anpassa sig till framtidens behov?
• Hur ser profilen ut för nästa generations treasurer?

Micaela Vernmark, Head of Payments & Cash Management Consulting, Tieto
12:40 Lunch och nätverkande
14:00 Riksbankens syn på ekonomin och arbetet med penningpolitiken

Cecilia Skingsley, vice riksbankschef, Riksbanken. Cecilia Skingsley tillträdde som vice riksbankschef i maj 2013 med en mandatperiod på sex år. Hon var tidigare chefekonom på Swedbank och har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi samt är diplomerad finansanalytiker.
14:40 Senaste trenderna inom gröna, sociala och hållbara obligationer

Gröna obligationer har visat en exponentiell tillväxt under 2015-2017 medan 2018 har karakteriserats av en mer blygsam tillväxt. Vad kan marknadsaktörer göra för att lyfta gröna, sociala och hållbara obligationer till nästa nivå?

Mattias Gelinder, Group Treasurer & Head of Investor Relations, Nobina AB

Katya Nolvall, Green, Social and Sustainability Bonds, Swedbank Debt Capital Markets
15:10 Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:40 Virtual Cash Management as future proof tool to achieve full cash visibility, access and control

Treasurers have an increasing demand for speed, transparency and traceability in cross-border payments and they are asked to do more in less time, with less resources. In this rapidly changing landscape, the bank of the future should support treasurers with innovative solutions that can help them face new challenges. Dick Oskam, ING’s Global Head of Sales for Transaction Services will speak about Virtual Cash Management (VCM), an advanced digital solution to help treasurers manage their cash across borders using a single bank account with the aim of creating more strategic value of treasury.

Föredraget hålls på engelska

Dick Oskam, Global Head of Sales for Transaction Services, ING Group
16:00How to work with and optimize treasury in Asia - Experiences from 7 years in the region

Aron Åkesson, Former Regional Asia Treasurer, Carlsberg
16:30Moderatorn sammanfattar dagen
16:40Swedbank hälsar samtliga välkomna till mingel
16:50-18:00Mingel med vin och tilltugg

PROGRAM DAG 2 – 20 MARS

08:30 Morgonkaffe och nätverkande
09:00 Moderator Pär Isaksson startar upp konferensens andra dag
09:10 The future FinTech landscape and how it affects Cash Management and Treasury

• The pathway towards fintech – how we got here
• The landscape of Swedish FinTech
• What customers want: 8 key developments within innovative banks
• Examples of the best practises from the Swedish FinTech scene
• Best cooperations practises between Startups and banks

Michal Gromek, Researcher on FinTech and Crowdfunding, Handelshögskolan

Michal Gromek is a doctoral candidate at the Swedish Center for Digital Innovation, and the House of Innovation at the Stockholm School of Economics. Michal is halfway through the doctoral program in Business Administration. His research focuses on interdependent diffusion and adoption of Crypto-technologies. He collected his professional experience while supporting governments to adopt their policies towards changing FinTech environments (e.g. Malaysia, South Korea) and while leading international expansion of European Fintech Ventures in executive positions (e.g. Rocket Internet, FundedByMe).


Föredraget hålls på engelska
09:50Cybercrime – utvecklingen av bedrägerier och hur det påverkar dig som arbetar med Cash Management och Treasury

Jan Olsson, National Fraud Coordinator, Polisen

Jan Olsson är ett välkänt ansikte i media och ger ett flertal intervjuer i veckan om utvecklingen inom Cybercrime. Han deltar också i det internationella polissamarbetet inom Europol, Interpol, Ameripol samt utbildar bl.a. på högskola och universitet i Sverige och utomlands.
10:30Förmiddagskaffe och nätverkande
11:00Vår väg framåt mot ett ”Treasury 2.0”

• Splittprojektet – hur gick det till?
• Att bygga en helt ny Treasuryavdelning

Anna Westerlund, Vice President Group Treasury, Epiroc och Gunilla Hernvall, Senior Treasury Manager Risk Management and Funding, Epiroc

Anna har 11 års bakgrund från Atlas Copcos Treasury och Gunilla +20 år och de valde båda att gå över till Epiroc i samband med splitten från Atlas Copco. De kommer under sin presentation dela med sig av deras erfarenheter av att få möjligheten att vara med och bygga upp en helt ny Treasury avdelning.
11:40Securing the Treasury Department with optimised CyberSecurity

We do see a trend moving to “real time treasury”, not limited to real time cash balances, but also immediate execution of payments, FX settlements. As well we want to be able to sign and share documents electronically, not restricted to locations, so using any available device. All great, but how can we ensure this works safe?

• Review the landscape
• What are we all aiming for and do we recognize the risks?
• If so, how can they be managed?

Han Hoestra, Director Treasury, Prologis

Prologis is the world’s leading industrial real estate company and Han Hoestra has worked over 20 years in treasury in various roles; cash management, consultant, corporate treasurer. He is also experienced in related areas as insurances and risk management, managing real estate and tax driven structures.


Föredraget hålls på engelska
12:30Lunch med nätverkande
13:50Financial Risk Management och arbetet med att hantera valutarisker på en global nivå

Magnus Attoff, Head of Financial Risk and Internal Bank, Ericsson
14:40Eftermiddagskaffe och nätverkande
15:10Cash Management in the Digital Age

Giancarlo Laudini, Financial Services Expert, TIS

Föredraget hålls på engelska.
15:30Framtidens utmaningar inom Cash Management och Treasury

Vi lever i en föränderlig tid såväl teknologiskt och geopolitiskt. Kraven är större än någonsin på cash management & treasury funktionen.

• Kommer treasury som roll vara relevant om 5 år i den allt mer snabba teknologiska utvecklingen?
• Hur tillämpar vi AI/Machine learning, automation och robotics i praktiken inom cash management och treasury?
• Ökad digitalisering innebär också ett ökat hot från Cybercrime – hur hanterar vi detta på ett effektivt sätt?
• Har vi rätt kompetenser idag inom treasury eller behöver vi rekrytera helt nya kompetenser inom andra områden?
• Hur kan vi arbeta med ”real time treasury” på ett säkert och effektivt sätt? – praktiska erfarenheter och råd

Anna Holmgren, konsult Virtual Cash Management, Tieto

Stig Landström, Regional Account Executive Nordics, Tradeshift

Henrik Nordansjö, Head of Offering and Solutions Group Cash Management, Swedbank

Paneldeltagare presenteras löpande
16:00Moderatorn sammanfattar konferensen
16:10Nordic Cash & Treasury Management 2019 avslutas