slideshow-image-digitala-medier

Digitala medier i offentlig sektor

Konferens, 27-28 oktober 2016 i Stockholm

slideshow-sjukskoterskeforum

Sjuksköterskeforum, 29 september 2016

Vad kan vi vänta oss av Svensk sjukvård under det närmaste årtiondet?

Nedanför hittar du alla våra event:

29-30 september 2016

Sjuksköterskeforum

27-28 oktober + workshop 26 oktober 2016

Digitala medier i offentlig sektor

15-16 november 2016

Socionomdagarna

15-16 november 2016

PsykoterapiMässan

24-25 december + fördjupningspass 23 november 2016

Dagvattenhantering

5-6 december 2016 + fördjupningsdag 7 december 2016

Framtidens vård- och omsorgsboenden

18-19 januari 2017

Sårbehandlingssymposium