Administratör i högskolan
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

Utveckla dig själv och i rollen som administratör

Stor tack till alla deltagare och talare som gjorde 2019 års konferens av Administratör i högskolan möjlig!

Dagarna har gett många nya lärdomar inom intern kommunikation, hur man bemöter olika personlighetstyper, kulturkrockar, GDPR och mycket mer. Har du önskemål om innehåll till nästa konferens, hör gärna av dig. Vi ses igen nästa höst!


Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll.

Det är inte alltid lätt att hålla kolla på alla regler som gäller. Monika Wendleby lära dig vad som gäller i GDPR. Digitaliseringen har ingen undkommit. Mats Brenner har arbetat med digitala prov och digital tentamen sedan över 10 år och varit projektledare för det nationella SUNET- och lärosätesprojektet “Digital tentamen”, och kommer att berätta allt om vår nya tids tentamen.

I år har vi även med ett praktikfall från Linköpings universitet som har arbetat framgångsrikt med sin interna kommunikation. Detta berättar dem allt om för att inspirera hela Sveriges lärosäten!

Som myndighetsrepresentant har du dessutom ett mycket stort ansvar och det gäller att uttrycka sig på rätt sätt både på svenska och engelska. På konferensen lär du dig mer om detta och efteråt kommer du ha konkreta verktyg som blir ovärderliga i ditt dagliga arbete.

Vill du lära dig att kommunicera inom olika kulturer, intern kommunikation och skriva korrekta texter på engelska? Då ska du anmäla dig till workshopen Administrative Personnel English den 6 december!

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Administratör i högskolan
4-5december 2019

Best Western KOM Hotell, Stockholm

Lägg till i kalender 12/4/2019 08:30 12/5/2019 17:00 Europe/Stockholm Administratör i högskolan Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Sagt av tidigare deltagare:

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Program

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:35 GDPR för administratörer – förstå och tillämpa i praktiken

• Vad omfattas av begrepp som personuppgifter och behandling i administratörens arbete? Vad gäller för känsliga personuppgifter? Personnummer?
• Den logiska trappan – ändamål och laglig grund för behandling (vad får man göra och hur ska man göra det?)
• Hur hanterar man statistik, forskning och arkivering i GDPR – när gäller särregler och när ska man tillämpa de vanliga reglerna?

Monika Wendleby är jurist och managementkonsult. Hon har tillsammans med Dag Wetterberg skrivit boken ”Dataskyddsförordningen GDPR: Förstå och tillämpa i praktiken”. Monika har en gedigen juristbakgrund och har större delen av sitt yrkesliv arbetat inom offentlig sektor. Hon har bl.a. i många år arbetat som domare i förvaltningsdomstolar. Hon har också arbetat på både stora och små statliga myndigheter.
10:20 Förmiddagskaffe
10:50 GDPR för administratörer– förstå och tillämpa i praktiken forts.

• Registrerades rättigheter (bl.a. rätt till registerutdrag, rättelse och radering)
• Vad är ett behandlingsregister?
• Sanktioner

Monika Wendleby
11:30 Lunch och nätverkande
12:30 PRAKTIKFALL

Framgångsrik intern kommunikation vid Linköping universitet


• Informationsflöde och samarbete
• Tekniska lösningar/arbetssätt
• Den viktiga interaktionen mellan medarbetare

Maria Hugo-Lindén, samordnare, Linköpings universitet

Jenny Ewen, administratör, Linköpings universitet
13:20 Kort paus
13:30 Bli en mästare på att kommunicera!

Med humor och allvar ger vi dig en fördjupad kunskap om hur olika beteendestilar (inte minst din) påverkar kommunikationen mellan människor. Genom ökad förståelse kring individers beteendestilar, kan vi förbättra kommunikationen och få ett mer utvecklande samt produktivt arbetsklimat och dialog med kunder, medarbetare och samarbetspartners.

Ju mer du vet om ditt eget sätt att kommunicera desto bättre plattform har du för att bli en bättre medarbetare eller ledare. Därför får du också innan seminariet kostnadsfritt, via nätet, genomföra en personlig DISC-analys som fastställer din egen beteendestil. Resultatet blir en personlig rapport med tips och förslag på hur du kan utveckla din egen kommunikation.

Seminariet hålls av Örjan Grinndal från INSIDE Development som har arbetat med kommunikationoch ledarskapsutbildning i flera decennier. En färgstark presentatör, som helt säkert både kommer att roa och provocera.

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 14:30
16:00Avslutande diskussion och frågestund
16:15-17:15 Nätverksmingel
08:30Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Effektiva texter och samtal: nå fram med klarspråk

• Dagens läsare: så möter du olika läsartypers beteenden och förväntningar
• Mejl som de läser och följer: knep för tydliga e-brev
• Interna texter: användbara dokument och instruktioner
• Klarspråk, språklagen, förvaltningslagen och tillgänglighet
• Moderna skrivregler: tillgänglighet och effektivitet i fokus
• Effektivt skrivarbete och samarbete om texter – planera och redigera

Johanna Jensen är språkkonsult i svenska på Expressiva och håller skrivkurser vid högskolor och i arbetslivet. Hon språkgranskar och redigerar dessutom allt från årsrapporter och webbinformation till museitexter och romaner.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Effektiva texter och samtal: nå fram med klarspråk fors.

• Retorik i arbetet: förklara, övertyga, skapa samsyn
• Undvik konflikter och kulturkrockar: relation + konkretion + intention
• Samtal som leder framåt – hantera känsliga frågor
• Ton och bemötande: väck rätt känslor – så är du trevlig och personlig
11:30Lunch och nätverkande
12:30 Digital tentamen är för verksamhetsutveckling

• Digital tentamen ökar nu på landets lärosäten – den traditionella papperstentamen minskar
• De digitala arbetsprocesserna effektiviserar arbetsflödet från ax till limpa - från att skapa tentamen, genomförandet, bedömning/feedback till att hantera utdelning av tentamen
• Aspekter som säkerhet, vilka nya möjligheter digitaliseringen skapar för att examinera kunskaper och förmågor samt vilka kompetenskrav som nu behövs tas upp

Mats Brenner, IKT-pedagog, Ersta Sköndal Bräcke högskola. Mats arbetat med digitala prov och digital tentamen sedan över 10 år, har varit projektledare för det nationella SUNET- och lärosätesprojektet ”Digital tentamen” och skrivit rapporten/handboken Datoriserad tentamen (2015).
14:00Eftermiddagskaffe
14:30 Communicating Successfully Across Cultures in English

• Differences in communication styles in people from different cultures
• Communication techniques to manage conversations in a professional and culturally-aware way
• Styles of greeting people both in person and in emails
• Additional good-to-keep-in-mind culture suggestions
• Common cultural missteps that can sometimes occur and how to avoid them
• The steps and language techniques to use when communicating good and bad news
• Important information with sensitivity and calm selfassurance that others will understand as polite and respectful

Melanie Svahn, Workshop Leader, is the manager of Leading Edge English in Stockholm, from Canada.
15:45 Avslutande diskussion och frågestund
16:00Moderatorn avslutar konferensen.

Administrative Personnel English

Main Goals of the Course

OBS! Workshopen är tyvärr inställd!

This full-day workshop identifies and offers many opportunities to practice the daily interactions administrative personnel have in English. As participant you will be able to ask questions/request topics beforehand that you would like to be brought up during the day.

An example of topics being discussed

• “May I Ask You to Complete This Form?” – funding, course, application forms and other forms will be studied
• “Please Spell That for Me.” – grammar, the alphabet, email writing skills, formal to informal greetings in addition to eliciting information techniques, punctuation and formality
• Time Management – set priorities, manage your time and effectively organize your daily actions
• Taking Meeting Minutes – pre-meeting communication, minutes structure, polite reminders for results-oriented meetings
• Internal Communication Systems – structured, internal communication systems to keep both department members and other departments well informed
• Know Your Numbers – basic accounting terms for salaries, permits, expenses, and funding
• Handling Complaints Successfully – guide conversations through calm, resolution-oriented language and steps that will satisfy both sides

This lively, very interactive workshop uses teaching tools that adult learners enjoy. Gentle corrections and grammar reviews will have participants feeling immediately confident in English.

Melanie Svahn, Workshop Leader, is the manager of Leading Edge English in Stockholm, from Canada. Melanie helps people present their message skillfully in English and has trained business people at Sandvik, Bosch, PostNord, Karolinska, McKinsey, Boston Consulting, PwC, KTH, Försvarets Radioanstalt, and many other businesses in Stockholm.

Hålltider

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

Talare

melaniMelanie Svahn
Leading Edge English

Mats Brenner
Ersta Sköndal Bräcke högskola

Monika Wendleby

Örjan Grinndal

Johanna Jensen
Expressiva

Maria Hugo-Lindén
Linköpings universitet

Jenny Ewen
Linköpings universitet

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Linda Forsberg
Tfn: 08 587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Gå till anmälan!

Alternativ

Boka t.o.m 22/11

Boka fr.o.m 23/11

Konferens6.990 Kr 7.490 kr
Konferens + workshop9.990 Kr 10.490 Kr
Workshop4.690 Kr 4.990 Kr

OBS! Workshopen är tyvärr inställd!

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Linda Forsberg
Sales manager
Tfn: 08-587 662 37
E-post: linda.forsberg@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?