Administratör i högskolan
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 04/24/2017 08:30 04/25/2017 17:00 Europe/Stockholm Administratör i högskolan Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

En viktig roll för framtidens högskola

Utveckla dig själv och din roll som administratör

Du som arbetar som administratör i högskolan vet att din roll är krävande och under ständig utveckling. På CKU:s konferens Administratör i högskolan har vi skräddarsytt innehållet för att du ska vara redo att tackla förändringar och få ett försprång i din yrkesroll. För att kunna hänga med i förändringar och nya krav som ställs behöver du effektivisera ditt arbete, göra rätt prioriteringar, sätta gränser och vara tydlig. Du måste också kunna hantera stressiga situationer. Som myndighetsrepresentant har du dessutom ett mycket stort ansvar och det gäller att uttrycka sig på rätt sätt både på svenska och engelska. På konferensen lär du dig mer om detta och efteråt kommer du ha konkreta verktyg som blir ovärderliga i ditt dagliga arbete.

Lyssna till:

 • Jobba effektivare med hjälp av ”Det nya arbetssättet” – verktyg för framtidens administratör
 • Identifiera tid- och energitjuvar
 • Medarbetarskapets ökade betydelse
 • Digitaliseringens utmaningar
 • Vikten av en bra kontorsmiljö
 • Stress och stresshantering
 • Rättsäkerhet och anonyma tentor

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Administratör i högskolan
24-25 april 2017
Kista Entré Konferens

Sagt av tidigare deltagare:

”Jag har och kommer rekommendera denna utbildning till mina kollegor i branschen, det var mycket givande ämnen som togs upp.”

”En relevant och givande konferens för administratörer i högskolan”

”Påminnande om det som är viktigt i arbetet och det kanske självklara som man glömt bort!”

”Matnyttig, engagerande och praktisk!”

”Lyckad och givande konferens där man kommer hem med nya kunskaper och ny energi.”

Program

09:00Registrering och morgonkaffe
09:30 Moderatorn inleder den första konferensdagen
09:40 Jobba effektivare med hjälp av "Det nya arbetssättet" - verktyg för framtidens administratör

• Nya trender kräver nya sätt att arbeta "Aktivitetsbaserat"
• Så fungerar hjärnan i ett ökat informationsflöde
• Struktur - verktyg för att minska behovet av papper
• Så använder du strategisk planering och prioritering för mer framförhållning
• Beslutsfattande – för att skapa ett ”gör det nu – beteende”

Jan Winstedt, har arbetat som effektivitetskonsult i över 10 år och jobbar ihop med Petra Brask & Partner. Med en lång och bred erfarenhet även inom friskvård, stresshantering, it- och projektledning är Jan en mycket uppskattad utbildare och föreläsare inom effektivitet.
11:30 Lunch och nätverkande
12:30 Identifiera tid- och energitjuvar för att få en mer balanserad och effektiv arbetsdag

• Vilka utmaningar i vår arbetsdag blir tid- och energitjuvar och kan addera ”stresskänslan”
• Vilka tid- och energitjuvar har du?
• Arbetar du i ”positiv press eller negativ stress”?
• Beslutsmodellen, modell för hantering av inkommande information som minimerar tid- och energitjuvar
• Vad är planering och varför är det viktigt att lägga min plan först, innan jag ”hamnar i andras plan”?
• 5 konkreta tips på hur du får en mer effektiv arbetsdag med mindre stress

Lennard Rasmussen, Effektivitetsspecialist, Kompetensakademin Norden AB.
13:30 Medarbetarskapets ökade betydelse i framtidens organisationer

• Vad är medarbetarskap?
• Hur skapar medarbetarskapet bra resultat och ökad trivsel?
• Vad är vinsterna med att satsa på att kompetensutveckla medarbetarna inom medarbetarskap?

Martin Hallengren är managementkonsult född tidigt 60-tal. Expert på ledarskap. Mycket god förmåga att locka fram de bästa egenskaperna hos både ledare och medarbetare. 17 års erfarenhet inom medarbetarskap och ledarskap. Duktig på att skapa arbetsplatser där välbefinnande och resultat står i fokus. Det som driver Martin i allt han gör är passion.
16:00Avslutande diskussion och frågestund
16:30-17:30 Mingel med dryck och tilltugg
08:30Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:05 Digitaliseringens utmaningar

Antalet traditionella campusstudenter kommer förmodligen inte att växa men det finns en starkt växande global efterfråga på fortbildning, professionell utveckling och livslångt lärande. Den här målgruppen kan inte komma till campuset och kräver flexibla utbildningsformer, för det mesta via nätet. Alastair Creelman beskriver de senaste trenderna inom e-lärande, ger flera konkreta exempel på nya utbildningsformer och kollaborationsmöjligheter och diskuterar de stora utmaningarna som högskolevärlden står inför.

Alastair Creelman , är omvärldsbevakare och e-lärande specialist vid Linnéuniversitetets Bibliotek.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Friska kontor - hur mår vi i olika typer av kontor?

• Hur viktiga friskfaktorer kan fungera även på kontoret
• Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
• Vad säger forskningen?

Åsa Stöllman, Leg psykolog i arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset.
11:30Lunch och nätverkande
12:30 Stress och stresshantering

• Vad är stress och när blir stress farlig?
• Varningssignaler för stressrelaterad ohälsa
• Hur kan vi bli bättre på att hantera stress?

Charlotta Gyllfors är legitimerad psykolog och civilekonom. Hon arbetar från eget företag med KBT-terapier, utbildningar och föreläsningar samt hjälp till företag med t ex förebyggande av psykisk ohälsa och stöttning vid arbetsåtergång efter sjukskrivning. Läs vidare på www.gyllforspsykolog.se.
14:00Eftermiddagskaffe
14:30 Examinera eller sporra till lärande?

• Rättssäkerhet och rättvisa i examination
• Anonyma tentor
• Examinationsformer
• Bedömning
• Examinators roll

Svante Axelsson, pedagogisk utvecklare, Enheten för universitetspedagogik, Uppsala Universitet.
16:00 Avslutande diskussion och frågestund
16:30Moderatorn avslutar konferensen.

OBS! Workshopen tyvärr inställd!

Administrative Personnel English

 Main Goals of the Course

This full-day workshop identifies and offers many opportunities to practice the daily interactions administrative personnel have in English. As participant you will be able to ask questions/request topics beforehand that you would like to be brought up during the day.

An example of topics being discussed:

 • Customer Service – learn the empathic language of professional customer service
 • “At Your Service” – explaining roles and procedures, directions and services
 • “May I Ask You to Complete This Form?” – funding, course, application forms and other forms will be studied
 • “Please Spell That For Me.” – grammar, the alphabet, punctuation and formality
 • Communicating Across Cultures –word choices to show sensitivity to visitors
 • Taking Meeting Minutes – pre-meeting communication, minutes structure, polite reminders for results-oriented meetings
 • Know Your Numbers – basic accounting terms for salaries, permits, expenses, and funding

This lively, very interactive workshop uses teaching tools that adult learners enjoy. Gentle corrections and grammar reviews will have participants feeling immediately confident in English.

Melanie Svahn, Workshop Leader, is the manager of Leading Edge English in Stockholm, from Canada. Melanie helps people present their message skillfully in English and has trained business people at Sandvik, Bosch, PostNord, Karolinska, McKinsey, Boston Consulting, PwC, KTH, Försvarets Radioanstalt, and many other businesses in Stockholm.

Hålltider

08:45 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningspasset startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

Talare

talare_adminAlastair Creelman, Linnéuniversitetets Bibliotek

 

 

 

talare_admin2

Charlotta Gyllfors, Charlotta Gyllfors KBT och psykologtjänster 

 

 

 

talare_admin3Jan Winstedt, Petra Brask & Partner

 

 

 

talare_admin4Lennard Rasmussen, Kompetensakademin Norden AB

 

 

 

talare_admin5Martin Hallengren

 

 

 

talare_admin7Svante Axelsson, Uppsala Universitet

 

 

 

Åsa Stöllman, Akademiska sjukhuset

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales manager Roland Behrendt
T: +46 (0) 858766277
E: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Gå till anmälan!

Alternativ

Boka t.o.m 10/4

Boka fr.o.m 11/4

Konferens6.990 Kr 7.490 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Roland Behrendt
Sales manager
Tfn: +46 (0) 858766277
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?