Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 06/08/2017 08:30 06/09/2017 17:00 Europe/Stockholm Det akuta på vårdcentralen Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Akuta tillstånd – även på vårdcentralen krävs ibland ett snabbt agerande

Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Skador och trauman, bröstsmärta, andningssvårigheter, astma och allergi, akuta psykiska symptom och akuta infektioner är allt sådant som kan kräva ett snabbt agerande från din sida – Att veta vad du ska göra innan ambulansen kommer så att patienten kan skickas vidare till akutmottagningen och att veta när du istället själv kan ta hand om patienten.

Alla våra föreläsare har primärvårdsperspektivet med sig, och samtliga av dem är specialister. Du får bland annat lyssna till:

Mårten Söderberg, överläkare, med dr, sektionen för internmedicin och hematologi, verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset.

Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst.

Lina Davies Forsman, specialist inom infektion och internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Lina har erfarenhet från både Sydafrika och Kenya.

Missa inte heller att den separata bokningsbara fördjupningsdagen: Akuta tillstånd hos barn på vårdcentralen, den 7 juni med vår mycket uppskattade föreläsare Ulrika Bäckman specialist i barnmedicin till bitr. överläkare på Tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS. Att möta barn inom primärvården är en svår uppgift, barnet kan inte alltid själv lämn tillräckligt med upplysningar, utan du måste utgå från föräldrarnas (eller annan vuxens) uppgifter. Du får dessutom möta allt mellan lindriga symptom till akuta tillstånd – och måste kunna prioritera, lugna föräldrarna och ta hand om barnet på bästa sätt. Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på vad du kan göra på vårdcentralen och vad du bör göra innan barnet skickas till
barnakuten.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Det akuta på vårdcentralen
8-9 juni 2017
Lindhagen Mat & Möten, Lindhagensgatan 126

Granskad och godkänd

Granskad och godkänd av LipusLipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (Lipus-nr: 20170014).

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare verkligen som lyckades hålla vår uppmärksamhet och vårt intresse oavbrutet trots långa dagar. En stor eloge till dem.”

”Utmärkta, trevliga, pålästa föreläsare där de förstått primärvårdsperspektivet.”

”Mycket engagegarade och föreläste på ett lättsamt men mycket informativt sätt. Mycket hög klass!”

Utställare

NGS_lakare_centrerad

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
AKUTMEDICIN PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Akutsjukvård och omhändertagande inom primärvården

• Diagnostik, handläggning och behandling av akuta medicinska patienter på vårdcentral, närakut och akutmottagning med fokus på viktiga diagnoser och allvarliga symptom
• Diskussion om bl. a triage, ABCDE och strategiskt tänkande
• Förberedelser, remissinnehåll och ansvar
• Akuta symptom och hur du bör agera på; medvetslöshet, chock, andnöd, epilepsi, bröstsmärta, svullet ben, huvudvärk, yrsel, buksmärta och GI-blödning, intoxikationer, alkohol och droger
• Diagnoser: DVT/lungemboli, Hypoglykemi/ diabetes, akut pankreatit, etmoidit, Guillain-Barrés Syndrom och Wernicke-Korsakoff´s Syndrom
• Hantering av misstänkt misshandel som bakomliggande orsak

Mårten Söderberg, överläkare, med dr, sektionen för internmedicin och hematologi, verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Riskpatienter i primärvården, jourtid och dagtid

• Handläggning, diagnostik, behandling och hantering av riskpatienter i primärvården
• Farliga symptom (hosta, yrsel, huvudvärk, bröstsmärta) och hur du hanterar dem på rätt sätt?
• Journalföring och riskpatienter – så lyckas du med en dokumenterad plan!

Mårten Söderberg, överläkare, med dr, sektionen för internmedicin och hematologi, verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset
12:30 Lunch och nätverkande
AKUTA INFEKTIONER PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Infektionens akuta ABC - För dig som arbetar i primärvården

Fallbaserad genomgång av:

• Identifiering och initial handläggning av sepsis och meningit – nya sepsis kriterier
• Hosta – har patienten TWAR?
• När insekterna slår till – borrelia eller ej?
• Tropikresans eftermäle – inklusive zikavirus update
• Handläggning av djurbett
• Efter önskemål – för mycket portvin eller septisk artrit?

Lina Davies Forsman är specialist i infektion och internmedicin vid Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon har tidigare arbetat som Senior Medical Officer, Rural Health Initiative, Sydafrika och jeepdoktor i Kenya.
15:00 Eftermiddagskaffe
AKUT PSYKIATRI PÅ VÅRDCENTRALEN
15:30 Hur väljer du rätt läkemedelsbehandling vid depression?

• Olika subtyper av depression
• Hantering av biverkningar
• Olika perspektiv som påverkar valet av läkemedel
• Hantering av suicidrisker

Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
17:00 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
AKUT HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Kranskärlsjukdom, hjärtinfarkt och hjärtsvikt i primärvården

• Symptom och diagnostik
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Bodil Lernfelt, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Specialist i internmedicin och geriatrik.
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Förmaksflimmer och stroke i primärvården

• Symptom och diagnostik
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Bodil Lernfelt, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Specialist i internmedicin och geriatrik.
12:30 Lunch och nätverkande
AKUT ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Anafylaxi, akut astma och akut allergi i primärvården

• Akuta symtom
• Diagnostik och handläggning
• Läkemedelsbehandling enligt senaste rekommendationerna från Socialstyrelsen och Läkemedelsverket

Lars Gottberg är allergolog på Södersjukhuset. Han har deltagit i utarbetandet av de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen om astma och KOL. Lars är ordförande i arbetsgruppen för de nationella riktlinjerna för anafylaxi och har ett särskilt intresse för behandling av allergi och astma under graviditet.
Vi bryter för eftermiddagskaffe 15:00
17:00 Konferensen avslutas

AKUTA TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR PÅ VÅRDCENTRALEN

En heldag om det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen? Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten? Vad händer med barnet på akutmottagningen? Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?

Under dagen varvas föreläsning, diskussion och grupparbeten, och vi fokuserar bland annat på:

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
• Allergiska reaktioner och anafylaxi
• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
• Magsjuka och dehydrering
• Failure to thrive
• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
• Utredning av feber
• Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till barnläkarmottagningen?
• AHLR på barn
• Barn och drogpåverkan

Dagen leds av Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin till bitr. överläkare på Tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse. Hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige och har även arbetat i Sydney, Australien. En del av sin pediatrikutbildning har hon fått på Vanderbilt University i USA.

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Talare

talarbildBodil Lernfelt, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Specialist i internmedicin och geriatrik.
talarbild2Lars Gottberg är allergolog på Södersjukhuset. Han har deltagit i utarbetandet av de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen om astma och KOL. Lars är ordförande i arbetsgruppen för de nationella riktlinjerna för anafylaxi och har ett särskilt intresse för behandling av allergi och astma under graviditet.
talarbild3Lina Davies Forsman är specialist i infektion och internmedicin vid Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon har tidigare arbetat som Senior Medical Officer, Rural Health Initiative, Sydafrika och jeepdoktor i Kenya.
talarbild4Mårten Söderberg, överläkare, med dr, sektionen för internmedicin och hematologi, verksamhetsområde internmedicin, Södersjukhuset
talarbild5Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
talarbild6Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin till bitr. överläkare på Tema Barn, Astrid Lindgrens Barnsjukhus NKS. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse. Hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige och har även arbetat i Sydney, Australien. En del av sin pediatrikutbildning har hon fått på Vanderbilt University i USA.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Christian Sjöström
Tfn: 08 587 662 68
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Vidare till anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Alternativ

Boka t.o.m 25/5

Boka fr.o.m 26/5

Konferens7.990 Kr 8.990 kr
Konferens + fördjupningsdag11.490 kr 12.490 kr

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?