Det akuta på vårdcentralen
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 06/08/2017 08:30 06/09/2017 17:00 Europe/Stockholm Det akuta på vårdcentralen Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Akuta tillstånd – på vårdcentralen krävs ibland ett snabbt agerande

Under denna efterfrågade utbildning fokuserar vi på det akuta omhändertagandet på en vårdcentral. Skador och trauman, bröstsmärta, andningssvårigheter, astma och allergi, akuta psykiska symtom och akuta infektioner är allt sådant som kan kräva ett snabbt agerande från din sida. Ibland gäller det att veta vad du ska göra innan ambulansen kommer och patienten kan skickas vidare till akutmottagningen och ibland kan du ta hand om patienten själv.

Alla våra föreläsare har primärvårdsperspektivet med sig, och vissa av dem är även specialister i allmänmedicin. Du får bland annat lyssna till:

• Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
• Lina Davies Forsman, specialist inom infektion och internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Lina har erfarenhet från både Sydafrika och Kenya
• Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Missa inte heller att boka in den separata bokningsbara fördjupningsdagen: Akuta tillstånd hos barn på vårdcentralen, den 28 maj med vår mycket uppskattade föreläsare Ulrika Bäckman specialist i barnmedicin, överläkare och sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala.

Att möta barn inom primärvården är en svår uppgift, barnet kan inte alltid själv lämna tillräckligt med upplysningar, utan du måste utgå från föräldrarnas (eller annan vuxens) uppgifter. Du får dessutom möta allt mellan lindriga symptom till akuta tillstånd – och måste kunna prioritera,
lugna föräldrarna och ta hand om barnet på bästa sätt. Under denna fördjupningsdag fokuserar vi på vad du kan göra på vårdcentralen och vad du bör göra innan barnet skickas till barnakuten.

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Det akuta på vårdcentralen

26-27 maj + fördjupningsdag 28 maj 2020

Stockholm, lokal meddelas senare

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare verkligen som lyckades hålla vår uppmärksamhet och vårt intresse oavbrutet trots långa dagar. En stor eloge till dem.”

”Utmärkta, trevliga, pålästa föreläsare där de förstått primärvårdsperspektivet.”

”Mycket engagegarade talare som föreläste på ett lättsamt men mycket informativt sätt. Mycket hög klass!”

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
AKUT HJÄRT- OCH KÄRLSJUKDOM PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Hjärtinfarkt och hjärtsvikt i primärvården

• Symptom och diagnostik
• Handläggning
• Läkemedelsbehandling
• Uppföljning

Kristina Hagwall är överläkare och medicinskt ledningsansvarig för avdelning 90, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus samt ämnesansvarig i kardiologi på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet/Danderyds Sjukhus.
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Förmaksflimmer och kranskärlsjukdom

· Symptom och diagnostik
· Handläggning
· Läkemedelsbehandling
· Uppföljning

Kristina Hagwall är överläkare och medicinskt ledningsansvarig för avdelning 90, Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus samt ämnesansvarig i kardiologi på Läkarprogrammet vid Karolinska Institutet/Danderyds Sjukhus.
12:30 Lunch och nätverkande
AKUTA INFEKTIONER PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Infektionens akuta ABC - falldiskussioner och gränsdragning mellan primärvård och sjukhus

• Hosta – ofarlig viros eller livsfarlig pneumoni under uppsegling?
• Är patienten septisk?
• Borrelia – fallgropar och käpphästar
• Artrit – portvinstå eller septisk artrit?

En föreläsning med klinik och praktisk handläggning i fokus, utifrån vetenskaplig evidens, inklusive resistensläge och val av antibiotika – för dig i primärvården!

Lina Davies Forsman är specialist i infektion och internmedicin vid Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Hon har tidigare arbetat som Senior Medical Officer, Rural Health Initiative, Sydafrika och jeepdoktor i Kenya.
15:00 Eftermiddagskaffe
AKUT PSYKIATRI PÅ VÅRDCENTRALEN
15:30 Hur väljer du rätt läkemedelsbehandling vid depression?

• Olika subtyper av depression
• Hantering av biverkningar
• Olika perspektiv som påverkar valet av läkemedel
• Hantering av suicidrisker

Peter Mofors, överläkare och enhetschef, Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst
17:00 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
AKUT MEDICIN PÅ VÅRDCENTRALEN
09:00 Akutsjukvård och omhändertagande inom primärvården

• Akut omhändertagande med begränsade resurser - ABCD
• Remiss till akuten – och ska patienten åka ambulans?
• Kliniska beslutsstöd vid trauma – vilka behöver röntgas?
– Falldiksussioner och gruppövningar

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Huddinge
10:30Förmiddagskaffe
11:00 Riskpatienter i primärvården jourtid och dagtid

• Den akuta anamnesen
• Hitta det farliga i akuta symtom som bröstsmärta, buksmärta, dyspné, huvudvärk och yrsel
• Akut sjuka äldre – de svåraste patienterna
• Överdiagnostik och överbehandling. När vi gör mer skada än nytta – Falldiksussioner och gruppövningar

Katrin Hruska, specialist i akutsjukvård och akutläkare på Karolinska Huddinge
12:30 Lunch och nätverkande
AKUT ALLERGI OCH ÖVERKÄNSLIGHET PÅ VÅRDCENTRALEN
13:30Anafylaxi, akut astma och akut allergi i primärvården

· Symtom och diagnostik
· Akut handläggning
· Läkemedelsbehandling
· Uppföljning

Ulla Nyström, allergolog och allmänläkare på Allergicentrum vid Universitetssjukhuset i Linköping

Vi bryter för eftermiddagskaffe kl. 15.00
17:00 Konferensen avslutas

AKUTA TILLSTÅND HOS BARN OCH UNGDOMAR PÅ VÅRDCENTRALEN

28 maj 2020

En heldag om det akut sjuka barnet. Vad kan du göra på vårdcentralen? Vad bör du göra innan barnet skickas till barnakuten? Vad händer med barnet på akutmottagningen? Vilka barn och diagnoser kan följas upp på vårdcentralen efter akutbesöket?

Under dagen varvas föreläsning, diskussion och grupparbeten, och vi fokuserar bland annat på:

• Andningsbesvär – astma, krupp och pneumoni
• Allergiska reaktioner och anafylaxi
• Buksmärtor och urinvägsinfektioner
• Magsjuka och dehydrering
• Failure to thrive
• Vad gör jag om ett barn får en kramp?
• Akut handläggning av nydebuterad diabetes hos barn
• Utredning av feber
• Vilka barn ska komma till akuten och vilka ska till barnläkarmottagningen?
• AHLR på barn
• Barn och drogpåverkan

Dagen leds av Ulrika Bäckman, specialist i barnmedicin, överläkare, sektionschef för akut barnsjukvård, Akademiska Barnsjukhuset, Uppsala. Ulrika har ett brett pediatriskt intresse. Hon har tjänstgjort på flera barnkliniker i Sverige, ffa på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Hon har även arbetat i Sydney, Australien. En del av sin pediatrikutbildning har hon fått på Vanderbilt University i USA.

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Fördjupningsdagen startar
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningsdagen avslutas

Talare

Katrin Hruska
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Läs mer

Ulla Nyström
Universitetssjukhuset i Linköping Läs mer

Lina Davies Forsman
Karolinska Universitetssjukhuset Solna Läs mer

Peter Mofors
Psykiatri Nordväst Läs mer

Kristina Hagwall
Danderyds Sjukhus Läs mer

Ulrika Bäckman
Akademiska Barnsjukhuset Uppsala Läs mer

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sales Manager Roland Behrendt
Tfn: 08 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan

Till anmälan!

rabatt_doctors

BOKA FLERA OCH SPARA!
Vill du gå fler än en läkarutbildning i år? Maila din anmälan till info@cku.se för att erhålla mängdrabatt. Rabatten gäller när samtliga konferenser bokas  vid samma tillfälle.

Rabatten innefattar följande konferenser:
Hematologi & klinisk kemi i primärvården
General update i allmänmedicin
Dermatologi i primärvården

Alternativ

Boka t.o.m 20/3

Boka t.o.m 8/5

Boka fr.o.m 9/5

Konferens6.990 Kr 7.990 Kr 8.990 kr
Konferens + fördjupningsdag9.990 Kr 11.490 kr 12.490 kr
Endast fördjupningsdag4.490 kr4.490 kr4.490 kr

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Lokal

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
Epost: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?