General Update i allmänmedicin
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 26/09/2017 08:30 27/09/2017 17:00 Europe/Stockholm General Update i allmänmedicin Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig! Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Senaste uppdatering inom allmänmedicin!

Du som arbetar inom primärvården möter patienter med en lång rad olika besvär – och du måste vara uppdaterad på i stort sett alla områden. Denna konferens gör givetvis inte anspråk på att ta upp allt du behöver veta – men den ger en välbehövlig uppdatering på en rad områden som är viktiga för dig!

Konferensen är framtagen i samtal med de hundratals läkare som gått konferenserna i Centrum för kunskapsutvecklings primärvårdsserie. I samtalen har det framkommit att det vore bra med en konferens som tar upp lite av varje, som är viktigt i primärvårdens vardag. Under denna konferens fokuserar vi på nyheter inom behand­ling, nya riktlinjer och ny forskning som är viktig för dig i din vardag.

Följande områden tas upp:

  • Endokrinologi
  • Diabetes
  • Smärta
  • Dermatologi
  • Hematologi
  • Anafylaxi

Flera av föreläsarna deltar på de ordinarie konferenserna på respektive områden, och är utvalda just för att de är duktiga på att förmedla kunskap på ett sätt som gör det relevant för dig som arbetar i primärvården.

Varmt välkommen!

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

General Update i allmänmedicin
26-28 september, Stockholm
10-12 oktober, Göteborg
Lokal Stockholm: Lindhagen mat och möten, Lindhagensgatan 126, Stockholm

Lokal Göteborg: Läppstiftet Konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg

Kommentarer från tidigare deltagare:

”Jättebra konferens, både föreläsare och ämnen, välanpassade till våra behov”
”Rekommenderar denna konferens varmt till kollegor”
”Bra uppdatering på vanliga områden inom primärvård”
”Bra anpassat till rätt nivå, precis det jag behöver kunna på vårdcentralen”

Granskad och godkänd av LipusLipus har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se
(Lipus-nr: 20160046, 20160048, 20160049)

Utställare

NGS_lakare_centrerad

Program

08:30Registrering och morgonkaffe
09:00 SMÄRTUPPDATERING

• Grundläggande smärtfysiologi
• Praktiskt viktiga smärtmekanismer
• Diagnostisering, utredning och behandling
• Nyheter på smärtområdet
• Långvarig smärta
• Aktuella farmakologiska behandlingsalternativ vid olika typer av smärta
• Vad ska du tänka på vid när det gäller äldre och smärta?
• Diskussioner och frågor
• Beteendemedicin
- Nytt förhållningssätt i smärtvården
- Relevans för sjukskrivningsproblematk
• Aktuell smärtdiskurs
- Terminologi och mekanismer
- "sensitisering" av smärtsinnet
• Patientfall med diskussion i smågrupper (ta gärna med egna gäckande fall)
• Aktuellt på smärtbehandlingsfronten
- Analgetikafarmakologi
- Opioidproblematik
- Neuromodulation

Göteborg: Jan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Stockholm: Jan Rosenberg, smärtläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
Vi bryter för fika under förmiddagen
12:30 Lunch
13:30HEMATOLOGI - VAD SKA REMITTERAS OCH VAD SKA FÖLJAS I PRIMÄRVÅRDEN?

• Benign vs malign hematologi – gemensamma beröringspunkter
• Anemi och polycytemi – provtagning, diagnostik, behandling
• Subnormala B12-värden utan anemi
• Ferritin och järnöverskott
• Höga och låga vita blodkroppar
• Förstorade lymfkörtlar
• Höga och låga trombocyter
• M-komponenter
• Akut hematologi
• När är det dags att remittera? Standardiserade vårdförlopp?
• Vad kan följas i primärvården?

Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation,Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folat-metabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, är för närvarande v. ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbild¬ningsfrågor.
Vi bryter för kaffe under eftermiddagen
17:00 Konferensens första dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00 DIABETES

• Behandlingsmål vid typ 2 diabetes
• Nya och gamla läkemedel – vad ska vi använda?
• Diskussion kring några fall
10.30FÖRMIDDAGSKAFFE
11:00ENDOKRINA SJUKDOMAR - VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM ARBETAR INOM PRIMÄRVÅRDEN?

• De endokrina sjukdomarna - så tolkar du endokrina prover!
• Tyreoideasjukdomar
– Vilka prover ska du ta?
– Hur tolkar du proverna?
– Hyper- hypotyreos, tyreoiditer, knölar
– Graviditet och tyreoidea
– Subklinisk hypotyreos, hypotyreos typ 2
– Tyreoideafall - diskussion
12:30 Lunch
13:30 ENDOKRINA SJUKDOMAR - VAD ÄR VIKTIGT FÖR DIG SOM ARBETAR INOM PRIMÄRVÅRDEN?

• Kalciumrubbningar
– Hyper- och hypokalcemi
– D-vitaminbrist
• Binjurens sjukdomar
– Addisons sjukdom
– Endokrin hypertoni
• Övrig endokrinologi
– Salt- vätskebalansrubbningar
– Könshormoner

Mats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge.
Vi bryter för kaffe under eftermiddagen
17:00 Konferensens andra dag avslutas
08:30Morgonkaffe
09:00 NYTT OM HUDSJUKDOMAR

• Hudens biologi
• Eksem
• Allergier
• Psoriasis
• Sår
• Tumörer
• Solskydd

Olle Larkö, professor i dermatologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.
Vi bryter för kaffe under förmiddagen
12:30 Lunch
13:30 UPPDATERINGAR INOM ANAFYLAXI

• Anafylaxi, vilka kriterier krävs för att diagnosen ska var uppfylld - val av farmaka och administra¬tionssätt?
• När ska adrenalinpenna förskrivas?
• Handläggning av bi- och getingallergi vår och sommar
• Akut exacerbation av KOL, indikation för steroid och antibiotikabehandling och framför allt val av antibiotika
• Frågestund

George Grantson, specialist internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg.
Vi bryter för kaffe under eftermiddagen
17:00 Konferensen avslutas

Talare

hermanHerman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sektionen för Hematologi och Koagulation, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Herman är lektor vid Institutionen för Medicin och har bedrivit forskning bland annat inom benign hematologi samt B12-folat-metabolism, med tonvikt på åldrandets betydelse. Han har mångårig erfarenhet av klinisk hematologi och undervisning, är för närvarande v. ordförande i Svenska Lymfomgruppen och har genom åren arbetat inom Svensk förening för Hematologi med utbildnings- och fortbild¬ningsfrågor.
janJan Persson, överläkare Beteendemedicin, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.
janrosenbergJan Rosenberg, smärtläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
olleOlle Larkö, professor i dermatologi, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet.
matsMats Palmér, docent och överläkare vid endokrinologiska kliniken, Karolinska sjukhuset Huddinge.

George Grantson, specialist internmedicin och allergolog, sektionschef, Allergimottagningen, Hallands sjukhus Varberg.

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
+46 (0)8 587 662 77
roland.behrendt@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan Stockholm
Anmälan Göteborg

Priser

Alternativ Stockholm

Boka t.o.m 20/6

Boka t.o.m 11/9

Boka fr.o.m 12/9

Konferens9.890 kr 10.990 kr 12.090 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr

Alternativ Göteborg

Boka t.o.m 4/7

Boka t.o.m 25/9

Boka fr.o.m 26/9

Konferens9.890 kr 10.990 kr 12.090 kr
Endast dokumentation2.390 kr2.390 kr2.390 kr

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Kontaktperson deltagarplats:
Magnus Sjölander
Tfn: +46 (0) 858766214
Epost: magnus.sjolander@insightevents.se

Lokal Stockholm

Lokal Göteborg

Kontakta oss

Christine Angerman
Projektledare
Centrum för Kunskapsutveckling
Tfn: 08-587 662 61
E-post: christine.angerman@cku.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
Tfn: +46 (0) 858766214
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Utställning/sponsorskap
Tfn: +46 (0)8 587 662 77
E-post: roland.behrendt@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?