Corporate Social Responsibility – ett ansvarsfullt företagande.

Det är viktigt för vår personal och våra kunder att vi alltid agerar med integritet och är medvetna om hur vi kan göra en positiv skillnad för miljön och de samhällen där vi arbetar.

För Insight Events Sweden handlar Corporate Social Responsibility om att ta ansvar och att ta en aktiv roll kring miljön och vårt samhälle.

CSR är en möjlighet för oss att utvärdera hur vi arbetar idag, utveckla nya idéer och hitta lösningar kring vad vi kan påverka inom vår verksamhet för att världen ska kunna vara bra även för framtida generationer. CSR för oss handlar om att vara rädda om de resurser som finns, vår miljö och samtidigt ta möjligheten att engagera oss i vårt samhälle.

Ett personligt engagemang skapar välmående och vi jobbar i dagläget kring att få hela personalen engagerad i volontärarbete under året samt att ta med sig tankar hem kring miljö och hållbarhet.

Vi har valt att dela in Corporate Social Responsibility i två olika kategorier: