insight Events Sweden har en miljögrupp som ser över hur vi kan tänka mer på miljön i vårt dagliga arbete.

  • Vår personal källsorterar på kontoret.
  • Insight Events arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och ta vårt ansvar i kampen mot bland annat koldioxidutsläpp. Därför använder vi oss i största möjliga mån av kommunala färdmedel och tåg när vi arrangerar resor för både våra talare och personal. Vi hoppas att du som deltagare också gör det.
  • Vår personal uppmuntras att tänka miljömedvetet genom att stänga av datorer, skärm och lampor, åka kollektivt eller cykla & gå, ej skriva ut dokument i onödan.
  • Vi har en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.
  • Insight Events arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan och ta vårt CSR ansvar. Då de flesta av våra deltagare föredrar att få dokumentationen från våra utbildningar elektroniskt har vi valt att I de flesta fall inte tillhandahålla tryckt documentation.
  • Vi försöker undvika att trycka upp dokumentationer till våra kurser och konferenser och använder istället elektronisk dokumentation.