INSIGHT ENERGY KONFERENSER

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande.

Våra konferenser fungerar som naturliga mötesplatser där i regel hela värdekedjan finns representerad inom de specifika ämnesområdena. Utövare och initierade experter från Sverige och Europa möts för att nätverka, utbyta kunskaper, information och åsikter i syfte att driva och bringa ljus i de mest aktuella och relevanta frågeställningarna framåt.

VÅRA KONFERENSER

13-14 september 2017

Gatubelysningsforum

20-21 september 2017

SvD Energy Summit 2017

Konferens 14-15 november 2017 + fördjupningspass 16 november 2017

Dagvattenhantering