juli 6, 2017 Webmaster

Åtgärder mot finansiell brottslighet 2017

Insight_finance_Straight_Blue

Anmäl dig idag!

VÄLKOMMEN TILL ÅTGÄRDER MOT FINANSIELL BROTTSLIGHET 2017!

Nya krav på rollen och kompetensen hos dig som arbetar mot finansiell brottslighet!

Det finns en ständig risk för finansiella aktörer att bli utsatta för finansiell brottslighet. Brottsligheten är utbredd över hela världen och kan ske i det fördolda med hjälp av Internet, webbplatser och olika digitala tjänster. Det gör det svårare att identifiera brotten och att spåra och utreda dem.

För dig som arbetar inom finansbranschen räcker det inte längre att vara specialist inom ett delområde av finansiell brottslighet, som penningtvätt eller bedrägeri. För att arbetet mot finansiell brottslighet ska bli effektivt krävs en breddning av kunskaperna. Du har också uttalade utbildningskrav på dig. På utbildningskonferensen Åtgärder mot finansiell brottslighet  kommer vi att lära oss mer om hur man kartlägger hot och risker och hur olika aktörer arbetar praktiskt med att upptäcka, utreda och motverka finansiell brottslighet. Du kommer att få olika perspektiv; både styrelsens, verksamhetens och kontrollfunktioners inom bolag.

Lyssna till framstående experter inom området och ta del av:

  • Så skapade Bank of Cyprus ett effektivt AML-program
  • Hur banker som Nordea, Skandiabanken, Danske Bank och Nordax arbetar aktivt med att skapa effektiva processer som lever upp till kraven
  • En paneldiskussion om hur man ökar kännedomen om sin företagskund
  • Hur arbetar Finanspolisen och Skatteverket mot finansiell brottslighet?
  • Hur uppnås Financial Crime compliance i en mindre finansiell verksamhet?
  • From code to cash – vad händer i Internets mörkaste gömmor?

Stor tonvikt läggs vid praktiska exempel. Konferensen är ett unikt tillfälle att inte bara ta del av det senaste när det gäller åtgärder mot finansiell brottslighet och AML utan också att dokumentera din kompetens.

Vi har också skräddarsytt det separata fördjupningspasset Bakgrundskontroller i praktiken där Practise delar med sig av hur du praktiskt går tillväga och vad som är viktigt att tänka på. Du får ta del av flera praktiska exempel från bank- och finansbranschen på situationer som har uppdagats eller hade kunnat undvikas om kvalificerade bakgrundskontroller hade genomförts.

Jag ser fram mot att träffas 5-6 december. Varmt välkommen!

Ruth Sylwan
Senior projektledare
Insight events Sweden
Epost: ruth.sylwan@insightevents.se
Tfn: 08-587 66 215

PARTNERMÖJLIGHETER

Åtgärder mot finansiell brottslighet samlar branschens experter! Detta event kommer att ge dig chansen att nätverka med beslutsfattare och etablera relationer för framtida affärer.

sponsorship3

Åtgärder mot finansiell brottslighet erbjuder ett unikt tillfälle för deltagare och samarbetspartners att uppdatera sig på de senaste nyheterna, nätverka och diskutera utmaningar och möjligheter för finansbrotts sektorn. Hör praktikfall, expertföreläsningar, få svar på frågor och en möjlighet att knyta de rätta kontakterna inför framtiden. Programmet utvecklas efter djupintervjuer med målgruppen. Agendan och talaruppställningen baseras på målgruppens frågor och önskemål.

Var med från start! Som samarbetspartner har du möjlighet att påverka agendan som är under produktion. Vilka frågeställningar är viktigast för dina kunder?

Kontakta oss för mer information:

Christian Sjöström, Sales Manager
Tel: 08 587 662 68 | Mobil: 073-501 63 99
Email: christian.sjostrom@insightevents.se

PROGRAM

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder konferensen

Marie Lundberg är senior konsult och specialist på åtgärder mot finansiell brottslighet. Hon har en omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn samt flerårig erfarenhet från mjukvaruleverantörer inom hennes specialistområde. Marie har även mångårig internationell erfarenhet med arbete främst i Norden och Europa. Marie delar även på ordförandeposten i den nordiska organisationen för ACAMS (Association for Certified Anti Money Laundering Specialists).
09:15 Finanspolisens arbete mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet

• Presentation av FIPOs verksamhet
• Ärendehantering och arbetssätt
• Den nya AML-lagstiftningen från FIPOs perspektiv

Tom Angelhov, gruppchef, Finanspolisen.
10:00 Från hot till åtgärd – konsten att får pang för pengarna

• Att identifiera hot från finansiell brottslighet
• Att omsätta hoten till risker
• Att mitigera riskerna med effektiva kontroller

Martin Nordh, Senior Regulatory Expert, Nordea.
10:45 Förmiddagskaffe
11:10 Skatteverkets arbete mot finansiell brottslighet

• Riskvärdering
• Vikten av att samverka inom och utanför den egna organisationen
• Att hitta rätt träd i skogen och inte bara se under den lampa som lyser…

Pia Bergman arbetar sedan 1986 på svenska Skatteverket och har i närmare två decennier arbetat med grov ekonomisk brottslighet. Sedan 2006 leder hon på nationell nivå Skatteverkets insats mot den grova ekonomiska och grova organiserade brottsligheten.
11:50 Paneldiskussion Att känna sin företagskund

• Det finns mycket mer än komplexa offshore-strukturer eller white collar crime när det kommer till kriminella bolag:
- Grov organiserad brottslighet
- Terrorfinansiering
- God kännedom också om lokala hot och sårbarheter avgörande för att hitta

Paneldiskussion med Tom Angelhov, Finanspolisen, Martin Nordh, Nordea, Pia Bergman, Skatteverket och Ronny Gustavsson, Chief AML Officer, Skandiabanken. Ronny har tidigare arbetat i olika positioner i Nordea, som jurist på Penningtvättsenheten i Finansinspektionen som ansvarig bla för Panamautredningen, uppföljning av storbank, representant i den europeiska bankmyndigheten. Han har varit undersökningsledare i en rad tillsynsärenden. Idag ansvarar Ronny för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skandiabanken, som ingår i Skandiakoncernen.
12:30 Lunch
13:30 Key Note

Time to bust the myth? Cyprus and an effective AML programme (a view from the front-line)


Cyprus was hit hard in 2009 by an unprecedented recession that affected all the key sectors of its economy. At the same time, and in advance of negotiations for financial assistance, Cyprus was also faced with negative media, especially as regards the supposed use of the banking system of Cyprus to help criminals launder money. How has Cyprus reacted and can we trust that Cyprus is doing everything in its power to prevent money laundering? What does an effective AML programme look like in practice?

Gregory Dellas, Director Wealth & Markets, Bank of Cyprus. Mr. Gregory Dellas currently leads the Wealth & Markets Division of the Bank of Cyprus. In the past, Mr. Dellas worked with Coopers and Lybrand in Nicosia and held various managerial positions in Cyprus Popular Bank and Bank of Cyprus. He has extensive experience in Wealth Management, in the areas of client advisory and portfolio management, custody and operations. He led the setting up of boutique Private Banking units in the UK and Romania and also served as the Money Laundering Compliance Officer (Group MLCO), responsible for the AML function for Cyprus Popular Bank in Cyprus and all its overseas subsidiaries. Before his current position he served as the Manager Compliance Risk Management for the International Banking, Wealth & Markets Division of the Bank of Cyprus and was responsible for high risk client on-boarding and for providing guidance and training to the management and staff, on AML and regulatory Compliance matters. He holds a BSc in Industrial Economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University, in the UK, he is a Chartered Wealth Manager (CWM), a Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) and a certified CAMS instructor, a fellow of ICA and a professional member AMLP in the UK and Transparency International (CY). Mr. Dellas also participated as a delegate and a speaker in international conferences and webinars and currently also serves as Chair of the ACAMS Cyprus Chapter.
14:30 Eftermiddagskaffe
15:00 Det nya regelverket ställer än mer krav på den oberoende granskningsfunktionen

Vad kommer detta att innebära för intern revision?

Miriam Gyllenros ger sin syn på hur man som internrevisor bör planera och tänka kring hur man skapar ett effektivt program. Bland annat kommer vi att beröra följande punkter:

• Vad är försvarslinjernas ansvar inklusive när man kan förlita sig på varandras resultat (reliance?)
• Synkronisering mellan försvarslinjerna (assurance mapping)
• Hur ska vi säkerställa effektiva IT-system

Miriam Gyllenros är chef för internrevisionen i Danske Bank Sverige och ett antal dotterbolag. Hon har lång erfarenhet av ett brett spektrum av frågor relaterade till finansiella tjänster, med särskild expertis inom regelverk, revision och styrning. Tidigare erfarenheter inkluderar ett flertal positioner inom alla tre försvarslinjerna som Compliance Officer, Senior Advisor, Audit Manager och Senior Regulatory Expert för stora multinationella företag som Citibank, GE och Nordea. Miriam Gyllenros har en jur.kand.från Stockholms universitet och flera certifieringar från IIA (Institute of Internal Auditors); Certifierad internrevisor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) och Certification in Control Self-Assessment (CCSA). Hon är en eftertraktad talare och har också deltagit som delegat och talare i ACAMS Nordic Chapter events och är en aktiv medlem i IIA Sweden Chapter bl.a. som medlem i Chefsnätverkets arbetsgrupp.
15:45 Praktikfall

Värdefulla rapporter och trygg rapportering - ur ett styrelseperspektiv


I den strida ström av nya och förändrade regelverksvärld vi verkar inom, där tenderar rapportering från andra och tredje linjen bli minst sagt omfattande, för att inte säga voluminös. Hur får man sagt det man vill, hur skall läsaren tolka all fakta - framförallt på vad och hur skall styrelsen agera på? Hur säkerställer styrelsen som helhet att man gör det ”rätta” ? Vet man alltid vad som är det ”rätta” när de kommer till finansiell brottslighet?

Ulrika Valassi har över 25 års erfarenhet från bank och finans med roller inom kredit- och riskfunktioner, vilka kombinerats med de senaste åren som finansiell konsult och styrelseledamot i såväl privata som börsnoterade bolag, bl a Ålandsbanken och Hemfosa Fastigheter.
16:30 Frågor/diskussion.
16:45 Moderatorn avslutar den första konferensdagen.
08:30 Morgonkaffe
09:00 Moderatorn inleder den andra konferensdagen
09:15 Financial Crime compliance i en mindre finansiell verksamhet

• Financial crime ur ett compliance perspektiv, compliance funktionens roll och utmaningar
• Att gå från enskilda funktioner för förebyggande av penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri etc till en effektiv Financial Crime enhet

Elin Öberg är Chief Compliance Officer på Nordax Bank sedan januari 2017. Dessförinnan var hon konsult med huvudsaklig inriktning mot compliance och AML. Elin har praktisk erfarenhet av att jobba med AML både i första och andra försvarslinjen.
10:00 Förmiddagskaffe
10:30 Digital World, Digital Criminals - From code to cash

Idag är angriparna dolda och tjänar mer pengar än någonsin. Angrepp och skadlig kod går att köpa som tjänst i dark web. Under denna session kommer den certifierade etiska hackaren, Mattias Borg, ta er bakom kulisserna i denna värld och visa hur angriparna tar sig in i era verksamheter och tar kontroll över er information.

Mattias Borg, IT-säkerhetsspecialist, SBAB Bank. Mattias har arbetat med IT sedan han lämnade skolan 2001. Han forskar inom säkerhet och gör penetrationstester. Han har stort intresse för allt som rör cybersäkerhet.

Stefan Schörling, CTO, Lumagate, Stefan har över 20 års erfarenhet av IT-Säkerhet inom olika sektorer där finanssektorn är en av dem. Till vardags arbetar han med rådgivning och implementation kring Cybersecurity och moderna hot. Stefan har under 10 år blivit utnämnd till Microsoft Most Valuable Professional för hans brinnande engagemang.
11:30 Moderatorn avslutar konferensen. Lunch för deltagare i fördjupningspasset.

Bakgrundskontroller i praktiken

Fördjupningspass 6 december

Under detta fördjupningspass får du kunskap och förståelse om vikten av att genomföra kvalificerade bakgrundskontroller och att dra relevanta slutsatser av den insamlade informationen. Practise belyser hur du praktiskt går tillväga och vad som är viktigt att tänka på. Du får flera praktiska exempel från bank- och finansbranschen på situationer som har uppdagats eller hade kunnat undvikas om kvalificerade bakgrundskontroller hade genomförts.

Efter fördjupningspasset har du en ökad trygghet i genomförandet av bakgrundskontroller samt en ökad förståelse för hur du kan hjälpa din verksamhet till en ökad trygghet och säkerhet i arbetet.

Varför är bakgrundskontroller viktigt

Deltagarna leds genom tre olika regelbundet återkommande scenarion och visar varför bakgrundskontroller är så viktiga att genomföra.

3 scenarier  belyses:

  1. Rekrytering av ny personal
  2. Vem är kunden och vad kan innebära att få in fel kund?
  3. Vad kan det innebära att ingå samarbete med fel partner eller leverantör?

I dom lugnaste vattnen simmar dom fulaste fiskarna

Practise visar hur du praktiskt ska gå till väga när en situation uppstår. Vi fokuserar på vikten av förberedelser och övning, utredningsmetodik och praktisk hantering av en händelse. Allt syftandes till att minimera risken för hot & våld på personal, ekonomisk skada och skada på varumärket. Vi belyser även vikten av att ständigt ha en uppdaterad lägesbild.

Se till att dra relevanta slutsatser och erfarenheter

Efter en händelse är det viktigt att dra relevanta slutsatser och utvärdera sitt eget och andras agerande och hanteringen av denna. Här får du med dig verktyg för att genomföra en utvärdering och analys av en inträffad händelse. Practise ger dig också verktyg och kunskap för att kunna dra relevanta slutsatser i syfte att utveckla och förbättra din organisation.

Fördjupningspasset leds av Mats Lindblad och Per EkstrandPractise Trust. Mats Lindblad har en bakgrund som polis, främst från den kriminalpolisiära verksamheten. Huvudfokus har varit operativ ledning av verksamheter. Mats har en lång erfarenhet av att samla in, analysera och bedöma information. Han är specialiserad på åtgärder för att förebygga, förhindra och utreda ekonomisk brottslighet i olika former. Per Ekstrand har en bakgrund som polis med erfarenhet av utredning och ledning av kriminalpolisarbete på operativ och strategisk nivå. Per har stor erfarenhet av att tolka information och hitta avvikande mönster. Han stödjer idag olika verksamheter med bland annat kvalificerade bakgrundskontroller och analyser i syfte att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet.

Practise är ett utbildnings- och konsultföretag med fyra olika affärsområden: Ledarskap/Teamutveckling, Risk- och Krishantering, Rekryteringstester samt Säkerhet/Utredning (Practise Trust). Practise har stor erfarenhet av att bedriva utredningar och utredningsledning – både inom polisen och som stöd till företag och organisationer. Genom ett eget framtaget utredningskoncept genomför de kvalitativa utredningar, bakgrundskontroller och analyser. Practise stödjer företag med förebyggande analyser och utbildningar, utreder interna brott och oegentligheter samt genomför erfarenhetsutredningar. Genom kvalitativa utredningar skapar de och levererar tydliga beslutsunderlag åt uppdragsgivaren.

Medverkar gör även Marie Lundberg som är senior konsult och specialist på åtgärder mot finansiell brottslighet. Hon har en omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn samt flerårig erfarenhet från mjukvaruleverantörer inom hennes specialistområde. Marie har även mångårig internationell erfarenhet med arbete främst i Norden och Europa. Marie delar även på ordförandeposten i den nordiska organisationen för ACAMS (Association for Certified Anti Money Laundering Specialists).

Hålltider för fördjupningspasset:
12:15 Registrering
12:30 Fördjupningspasset inleds
14:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

TALARE

talare_finansbrottElin Öberg, Chief Compliance Officer på Nordax Bank sedan januari 2017. Dessförinnan var hon konsult med huvudsaklig inriktning mot compliance och AML. Elin har praktisk erfarenhet av att jobba med AML både i första och andra försvarslinjen.
talareGregory Dellas, Director Wealth & Markets, Bank of Cyprus. Mr. Gregory Dellas currently leads the Wealth & Markets Division of the Bank of Cyprus. In the past, Mr. Dellas worked with Coopers and Lybrand in Nicosia and held various managerial positions in Cyprus Popular Bank and Bank of Cyprus. He has extensive experience in Wealth Management, in the areas of client advisory and portfolio management, custody and operations. He led the setting up of boutique Private Banking units in the UK and Romania and also served as the Money Laundering Compliance Officer (Group MLCO), responsible for the AML function for Cyprus Popular Bank in Cyprus and all its overseas subsidiaries. Before his current position he served as the Manager Compliance Risk Management for the International Banking, Wealth & Markets Division of the Bank of Cyprus and was responsible for high risk client on-boarding and for providing guidance and training to the management and staff, on AML and regulatory Compliance matters. He holds a BSc in Industrial Economics from the University of Warwick and an MBA from Lancaster University, in the UK, he is a Chartered Wealth Manager (CWM), a Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS) and a certified CAMS instructor, a fellow of ICA and a professional member AMLP in the UK and Transparency International (CY). Mr. Dellas also participated as a delegate and a speaker in international conferences and webinars and currently also serves as Chair of the ACAMS Cyprus Chapter.
talare_finansbrott3Marie Lundberg, Acronym Consulting AB. Marie är specialist på åtgärder mot finansiell brottslighet och har en omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn samt flerårig erfarenhet från mjukvaruleverantörer inom hennes specialistområde. Hon har även mångårig internationell erfarenhet med arbete främst i Norden och Europa. Marie delar även på ordförandeposten i den nordiska organisationen för ACAMS (Association for Certified Anti Money Laundering Specialists).
spaceholder_head_2-280x280Martin Nordh, Senior Regulatory Expert, Nordea
talare_finansbrott4Mats Lindblad, Practise. Mats Lindblad har en bakgrund som polis, främst från den kriminalpolisiära verksamheten. Huvudfokus har varit operativ ledning av verksamheter. Mats har en lång erfarenhet av att samla in, analysera och bedöma information. Han är specialiserad på åtgärder för att förebygga, förhindra och utreda ekonomisk brottslighet i olika former.
talare_finansbrott5Mattias Borg, IT-säkerhetsspecialist, SBAB Bank. Mattias har arbetat med IT sedan han lämnade skolan 2001. Han forskar inom säkerhet och gör penetrationstester. Han har stort intresse för allt som rör cybersäkerhet.
talare_finansbrott6Miriam Gyllenros, chef för internrevisionen i Danske Bank Sverige och ett antal dotterbolag. Hon har lång erfarenhet av ett brett spektrum av frågor relaterade till finansiella tjänster, med särskild expertis inom regelverk, revision och styrning. Tidigare erfarenheter inkluderar ett flertal positioner inom alla tre försvarslinjerna som Compliance Officer, Senior Advisor, Audit Manager och Senior Regulatory Expert för stora multinationella företag som Citibank, GE och Nordea. Miriam Gyllenros har en jur.kand.från Stockholms universitet och flera certifieringar från IIA (Institute of Internal Auditors); Certifierad internrevisor (CIA), Certification in Risk Management Assurance (CRMA) och Certification in Control Self-Assessment (CCSA). Hon är en eftertraktad talare och har också deltagit som delegat och talare i ACAMS Nordic Chapter events och är en aktiv medlem i IIA Sweden Chapter bl.a. som medlem i Chefsnätverkets arbetsgrupp.
talare_finansbrott7Per Ekstrand, Practise. Per Ekstrand har en bakgrund som polis med erfarenhet av utredning och ledning av kriminalpolisarbete på operativ och strategisk nivå. Per har
stor erfarenhet av att tolka information och hitta avvikande mönster. Han stödjer idag olika verksamheter med bland annat kvalificerade bakgrundskontroller och analyser i syfte att förebygga och förhindra ekonomisk brottslighet.
talare_finansbrott8Pia Bergman, Skatteverket. Pia Bergman arbetar sedan 1986 på svenska Skatteverket och har i närmare två decennier arbetat med grov ekonomisk brottslighet. Sedan 2006 leder hon på nationell nivå Skatteverkets insats mot den grova ekonomiska och grova organiserade brottsligheten.
talare_finansbrott9Ronny Gustavsson, Chief AML Officer, Skandiabanken. Ronny har tidigare arbetat i olika positioner i Nordea, som jurist på Penningtvättsenheten i Finansinspektionen som ansvarig bl a för Panamautredningen, uppföljning av storbank, representant i den europeiska bankmyndigheten. Han har varit undersökningsledare i en rad tillsynsärenden. Idag ansvarar Ronny för arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism i Skandiabanken, som ingår i Skandiakoncernen.
speaker_stefanStefan Schörling, CTO, Lumagate, Stefan har över 20 års erfarenhet av IT-Säkerhet inom olika sektorer där finanssektorn är en av dem. Till vardags arbetar han med rådgivning och implementation kring Cybersecurity och moderna hot. Stefan har under 10 år blivit utnämnd till Microsoft Most Valuable Professional för hans brinnande engagemang.
talare_finansbrott10Ulrika Valassi har över 25 års erfarenhet från bank och finans med roller inom kredit- och riskfunktioner, vilka kombinerats med de senaste åren som finansiell konsult och styrelseledamot i såväl privata som börsnoterade bolag, bl a Ålandsbanken och Hemfosa Fastigheter.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISER

PRISLISTA Boka t.o.m 20/9Boka t.o.m 19/11Boka fr.o.m 20/11
Konferens12.940 kr14.490 kr15.990 kr
Konferens + fördjupningspass15.940 kr17.990 kr19.790 kr

INTYG

Efter att ha deltagit på denna konferens får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt intyg på din nya kompetens.

LOKAL

KONTAKT

Senior projketledare
Ruth Sylwan
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se
Tfn: 08-587 66 215

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Epost: Magnus.Sjolander@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 14

Sponsorskap / utställning
Christian Sjöström
Epost: Christian.Sjostrom@insightevents.se
Tfn: 08 587 662 68

<