Insight_finance_Straight_Blue

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header

KUNDERNA DRIVER DEN DIGITALA UTVECKLINGEN & EFTERFRÅGAR NYA TJÄNSTER

Tack alla deltagare under 2017! Information om 2018 års konferens 14 feb kommer inom kort!

Det är inte en fråga längre om bankvärlden förändras. Snarare om hur snabbt det förändras, och på vilket sätt. De nya distributionssätten har möjliggjort utvecklingen av nya tjänster samtidigt som befintliga har förändrats. Den nya tekniken har även banat väg för etablering av nya banker och därmed ökat konkurrensen på bankmarknaden. Den stora utmaningen för bankerna är att agera på den ökade konkurrensen, utan att förlora befintliga kunder.

Hur ser framtiden ut för bankerna? Hur ska framtidens banker tjäna pengar? Och hur ska affärsmodellerna se ut i ett allt mer digitaliserat samhälle?

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

KONTAKT

Senior projketledare
Ruth Sylwan
Insight Events/ SvD Energy Summit
ruth.sylwan@insightevents.se
+46 08 587 662 15

KONFERENS I SAMMARBETE MED

SvD

EVENTS I SAMARBETE MED SVD

Konferensen passerad, nytt datum ej bestämt

Financial Forum

4 maj 2017

Investor Summit

20-21 september 2017

SvD Energy Summit 2017

14 februari 2018

Bank Summit