Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 01/06/2017 08:30 02/06/2017 17:00 Europe/Stockholm COSO i praktiken Kursen COSO i praktiken riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner, intern kontroll, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner. Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Struktur och kommunikation av risk och intern kontroll

Kursen COSO & ISO – Risk-, kris- och kontinuitetshantering – teori & praktik riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner, intern kontroll, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner.

Riskhantering står allt högre på agendan i de flesta organisationer. Många arbetar med att identifiera, kvantifiera och värdera risker. Det handlar om att följa lagkrav och att välja vilka risker som är rimliga att ta i förhållande till de fördelar som förväntas uppkomma. De flesta upplever att den största utmaningen i detta arbete är att komma överens om gemensamma definitioner och att skapa en gemensam referensram. Det gäller att hitta ett sätt att strukturera och kommunicera risk. Att åskådliggöra risker. Att bidra till en medveten riskkultur.

COSO-ramverket är framtaget som hjälp att sortera och strukturera organisationens risker. COSO kan vara den plattform som bidrar till att alla intressenter pratar samma språk. COSO är uppbyggt som en praktisk vägledning och kan fungera som stöd genom hela processen; riskhantering, styrning och kontroll. COSO kan bli er karta att navigera efter.

Under två intensiva dagar går vi på djupet av COSO-ramverket – hela tiden med de praktiska aspekterna i fokus. Vilka erfarenheter har gjorts, och vilka lärdomar kan du dra av dem? Hur ska du arbeta för att undvika de vanligaste misstagen? Vilka steg ska du ta, och i vilken ordning? Hur kan du bidra till största möjliga utväxling på era investeringar i tid och pengar?

Kursen kommer att behandla:

  • Utgångspunkten är en av världens mest vedertagna ramverk för intern styrning och kontroll: COSO: Internal Control – Integrated Framework 2013
  • Nytta av intern styrning och kontroll
  • Implementering och anpassning av COSO i den egna organisationen
  • Praktiska erfarenheter och konkreta råd
  • Kulturella utmaningar kring COSO – hur skapas engagemang?
  • Riskhantering och riskanalys enligt COSO
  • Införa kontrollåtgärder
  • Effektiv uppföljning och rapportering

Kursledare:
Niklas Vangstad, Principal Consultant, 4C Strategies

Välkomna!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se

COSO & ISO – Risk-, kris- och kontinuitetshantering – teori & praktik
6-7 september & 6-7 december 2017
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Utbildningsintyg

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens.

Kursledare

niklas_cosoNiklas Vangstad, Principal Consultant, 4C Strategies
Niklas har över 15 års erfarenhet inom risk- kris- och kontinuitetshantering. Han arbetar ofta som projektledare för att hantera såväl väntade som oväntade händelser för företag och myndigheter inom en rad olika branscher. Han har haft längre uppdrag inom risk management, intern kontroll och internrevision hos bl.a. ICA Gruppen, SEB, Swedavia och Telia. Tidigare arbetade han på EY, först som revisor och därefter som managementkonsult.

Sagt av tidigare deltagare

”Den bästa kurs jag har varit på.”

”Är supernöjd med kursdagarna.”

”En mycket bra och lärorik kurs. Bra stämning och intressanta diskussioner i gruppen som ledde till mycket ny kunskap.”

Program

INTERNAL CONTROLS (AUDIT AND COMPLIANCE) COSO & ISO
Achieve deeper conceptual knowledge and get practical experience of tools and methods. Training concept based on COSO and ISO. The difference between COSO and ISO

• COSO’s Internal Control – Integrated Framework
• Control Environment
• Control Activities
• Monitoring Activities
• Practical based training

STEP 1: How do you implement COSO in your organization?
STEP 2: How do you use the Framework as a regulatory document?
STEP 3: What is internal control and how can you describe it?
STEP 4: Who will evaluate? How will the evaluation take place?
STEP 5: Internal and External Communication

INTEGRATE RISK MANAGEMENT WITH STRATEGY & GOVERNANCE
Achieve deeper conceptual knowledge and get practical experience of tools and methods. Training concept based on ISO 31000.

• Framework and standards
• Process acccording to ISO 31000 (identify, analyze, evaluate, treat)
• Practical based training

STEP 1: Identify risks
STEP 2: Analyze risks
STEP 3: Evaluate risks
STEP 4: Treat risks

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT
Achieve a greater conceptual understanding and get practical experience of tools and methods. Training concept based on ISO 22301 Business Continuity.

• Business Impact Analysis and Risk Assessment
• Business Continuity Strategies
• Implement solutions and procedures
• Verify and test
• Practical based training

STEP 1: Creating a Business Impact Analysis
STEP 2: Performing a Risk Assessment
STEP 3: Writing Business Continuity Plans
STEP 4: Table top exercise

INCIDENT AND CRISIS MANAGEMENT
Achieve greater conceptual understanding and get practical experience of tools and methods. Training concept based on relevant international standards and extensive previous crisis management experience.

• What is ICM?
• ICM Process Tools
• Intro to Methodology and Tools
• Practical based training

STEP 1: Phases of a crisis
STEP 2: Methodology and tools in depth
STEP 3: Create Situational Awareness
STEP 4: Table top exercise

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Anmälan September
Anmälan December

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Stefan Broman
Senior Project Manager
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?