Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 01/06/2017 08:30 02/06/2017 17:00 Europe/Stockholm COSO i praktiken Kursen COSO i praktiken riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner, intern kontroll, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner. Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Struktur och kommunikation av risk och intern kontroll

Kursen COSO i praktiken riktar sig till alla som måste behandla risker i sitt arbete; företagsledning, styrelse, riskfunktioner, intern kontroll, controllers och ekonomichefer. Under kursen varvas korta teoriavsnitt med övningar och diskussioner.

Riskhantering står allt högre på agendan i de flesta organisationer. Många arbetar med att identifiera, kvantifiera och värdera risker. Det handlar om att följa lagkrav och att välja vilka risker som är rimliga att ta i förhållande till de fördelar som förväntas uppkomma. De flesta upplever att den största utmaningen i detta arbete är att komma överens om gemensamma definitioner och att skapa en gemensam referensram. Det gäller att hitta ett sätt att strukturera och kommunicera risk. Att åskådliggöra risker. Att bidra till en medveten riskkultur.

COSO-ramverket är framtaget som hjälp att sortera och strukturera organisationens risker. COSO kan vara den plattform som bidrar till att alla intressenter pratar samma språk. COSO är uppbyggt som en praktisk vägledning och kan fungera som stöd genom hela processen; riskhantering, styrning och kontroll. COSO kan bli er karta att navigera efter.

Under två intensiva dagar går vi på djupet av COSO-ramverket – hela tiden med de praktiska aspekterna i fokus. Vilka erfarenheter har gjorts, och vilka lärdomar kan du dra av dem? Hur ska du arbeta för att undvika de vanligaste misstagen? Vilka steg ska du ta, och i vilken ordning? Hur kan du bidra till största möjliga utväxling på era investeringar i tid och pengar?

Kursen kommer att behandla:

 • Utgångspunkten är en av världens mest vedertagna ramverk för intern styrning och kontroll: COSO: Internal Control – Integrated Framework 2013
 • Nytta av intern styrning och kontroll
 • Implementering och anpassning av COSO i den egna organisationen
 • Praktiska erfarenheter och konkreta råd
 • Kulturella utmaningar kring COSO – hur skapas engagemang?
 • Riskhantering och riskanalys enligt COSO
 • Införa kontrollåtgärder
 • Effektiv uppföljning och rapportering

Kursledare:
Niklas Vangstad, Principal Consultant, 4C Strategies

Välkomna!

Stefan Broman
Senior Project Manager
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se

COSO i praktiken
1-2 juni 2017

Utbildningsintyg

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens.

Kursledare

niklas_cosoNiklas Vangstad, Principal Consultant, 4C Strategies
Niklas har över 15 års erfarenhet inom risk- kris- och kontinuitetshantering. Han arbetar ofta som projektledare för att hantera såväl väntade som oväntade händelser för företag och myndigheter inom en rad olika branscher. Han har haft längre uppdrag inom risk management, intern kontroll och internrevision hos bl.a. ICA Gruppen, SEB, Swedavia och Telia. Tidigare arbetade han på EY, först som revisor och därefter som managementkonsult.

Sagt av tidigare deltagare

”Den bästa kurs jag har varit på.”

”Är supernöjd med kursdagarna.”

”En mycket bra och lärorik kurs. Bra stämning och intressanta diskussioner i gruppen som ledde till mycket ny kunskap.”

Program

COSO-ramverket

 • Internationell standard
 • Utveckling och historik
 • Varför väljer så många att arbeta efter COSO?
 • COSO-modellens komponenter och principer

Hur kan COSO implementeras i den egna organisationen?

 • Förberedelser och ambitionsnivå
 • Praktiska erfarenheter
 • Vad måste du tänka på vid en implementering?

Riskhantering

 • Hur ser organisationen på risk och riskhantering?
 • Riskhantering enligt COSO; identifiering, värdering och hantering
 • Metoder och verktyg
 • Övning

Kontrollåtgärder

 • Införande av effektiva kontrollåtgärder
 • Vad är en kontroll och hur beskrivs den?
 • Metoder och verktyg
 • Övning

Uppföljning av intern styrning och kontroll

 • Vem ska utvärdera? Hur skall utvärderingen ske?
 • Samarbete mellan intressenter och kontrollfunktioner
 • Självutvärderingar
 • Rapportering och mätning av kontrollstatus
 • Metoder och verktyg

Nytta av intern styrning och kontroll

 • Effektiv information och kommunikation
 • Att använda COSO-ramverket som styrinstrument
 • Exempel på intern och extern rapportering

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Gå till anmälan!

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Stefan Broman
Senior Project Manager
Tfn: 073 728 51 24
E-post: Stefan.Broman@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?