Cross Cultural Competence
Jag vill bli kontaktad!

Cross Cultural Competence – Affärsorienterad interkulturell kompetens

I en globaliserad värld där konkurrensen om marknaderna ökar krävs allt mer för att behålla eller flytta fram sina positioner. Man idkar handel över kulturgränserna, företagen har flera nationaliteter bland sina anställda, leverantörerna finns på andra marknader och kunderna tillhör andra kulturer än ens egen.

Kultur definieras som de normer och värderingar som vi är formade av genom vårt ursprung. Det mesta av en främmande kultur är osynligt för oss och det är när förväntningarna på bemötande eller handlingssätt inte uppfylls som problemen kan uppstå. Ingenstans kan det ha sådana konsekvenser som i arbetslivet. Att inte ha kunskap om de kulturer vi har yrkesmässiga relationer med kan innebära att missförstånd lätt uppstår.

Genom utbildning och praktisk träning får man insikter som man kan använda till att tolka sin omgivning, anpassa sitt eget beteende, och även vända skillnaderna till ett mervärde. Man utvecklas och stärks och kan känna sig trygg i sin yrkesroll.

Grundmodul

  • Interkulturell medvetenhet – Att få insikt både i kulturerna globalt och i sin egen

Tilläggsmoduler

  • Att leda ett multikulturellt team – Att få sitt mångkulturella team att prestera bäst med sina olika kulturella/nationella bakgrunder som avstamp och resurs
  • Det väl presterande internationella teamet – Vi tänker, käner och agerar helt olika beroende på var vi har våra rötter, hur får vi teamet att prestera bättre än ett homogent team?
  • Det virtuella teamet – Olika kulturer, tidszoner och distanskommunikation sätter samarbetet på sin spets
  • Internationell handel – försäljning/inköp – Här går vi igenom hur bl.a introduktioner, möten, presentationer, förhandling, etikett och protokoll skiljer sig åt beroende på kultur.
  • Företagets kärnvärden/värdeord – En analys av hur globala de är, eller hur de fungerar på en eller flera specifika marknader. Att åstadkomma samsyn internt på företagets värderingar.
  • Presentationer i olika kulturer – Vad man ska fokusera på när det gäller presentationer och deras upplägg i olika kulturer
  • Kommunikation över kulturer – Kommunikationen är alltid nyckelfaktorn när kulturer möts, och här tar vi en nära titt på allt från e-mail, feedback till kroppsspråk
  • Marknadsföring över kulturer – Olika företeelser tilltalar oss beroende på kultur och det gäller både produktnamn, hur en produkt presenteras och hur den används
  • Kulturell kompetens vid sammanslagning eller ägarövertag – Vid ägarövertag möts ofta två kulturer som ska samsas i en och samma organisation. Kunskap om kulturella skillnader är en avgörande framgångsfaktor. CueMe.

Det ingår också moment av interaktiva utbildningssessioner, där deltagaren får möjlighet att utgå från sitt eget personliga perspektiv och pröva på olika situationer för att vinna ovärderliga insikter om kulturella skillnader i affärs- och yrkesliv.

Utbildningen anpassas självklart till er organisation/arbetsgrupps speciella utmaningar och genomförs på plats hos er.

Jag vill bli kontaktad för mer information

Vill du ta hem kursen till ditt företag?

Alla våra kurser kan erhållas skräddarsydda för just ditt företag. Det innebär att vi kommer till dig och håller kursen. Det innebär också att du själv har möjlighet att påverka kursens innehåll och upplägg så att det passar ditt företag. Finns dina behov utanför vårt befintliga utbud har vi kompetens att arbeta fram helt nya kurser i samråd med dig. Kontakta Kristina Broman för mer information:

Head of Customized Training, Kristina Broman
Telefon: +46 (0)8 587 662 86
E-post: kristina.broman@insightevents.se

Kursledare

Charlotta Brynger - Kursledare

Charlotta Brynger

Charlotta är certiferad som interkulturell utbildare och rådgivare. Varje dag möter hon kunder som befinner sig i vitt skilda situationer med olika utmaningar. Hon är en stark förespråkare för ett resultatinriktat arbetssätt och värderar sina kunders intressen högt.

Hon gästföreläser på Göteborgs Universitet och samarbetar med Västsvenska Handelskammaren för att ge regionens näringsliv stöd i interkulturella frågor.

Charlotta är statsvetare med inriktning internationella relationer och har även läst företagsekonomi på European University i Haag.

Hennes internationella erfarenhet täcker bland annat försäljning, projektledning och att ha varit del av ett internationellt team på distans. Den spänner över alla kontinenter.

Charlotta har levt och arbetat utomlands i 16 år (USA, Frankrike, Holland och Tyskland) och talar sju språk.

Information

Målgrupp: Denna utbildning vänder sig till de flesta som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med andra kulturer. Ledare av multikulturella team, medlemmar av multikulturella team, internationella säljare och köpare, och andra yrkesgrupper där man möter och samarbetar med andra kulturer.

Förkunskaper: Inga speciella förkunskaper krävs

Kursmaterial:  Webbaserat bedömningsverktyg (CultureActive) av personlig kulturell profil inklusive tillgång till landsinformation. Alla modeller och dimensioner är baserade i vetenskap.