Insight_finance_Straight_Blue

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header3

NUTID & FRAMTID FÖR SVENSK SAMHÄLLSEKONOMI

Donald Trump eller Hillary Clinton? Stefan Löfven, Anna Kinberg Batra eller Jimmie Åkesson? Minusränta, bostadskris, arbetslöshet, digitalisering och Brexit.

Sverige år 2016 är mer än någonsin en liten båt på ett gungande hav där osäkerheten är stor både vad gäller världsekonomin och geopolitiken. Britterna har röstat för att lämna EU och befinner sig i ett politiskt vakuum. USA går mot val i november. I Sverige styr en minoritetsregering.

Samtidigt är flera ekonomiska sanningar under press. Kan och bör en centralbank göra allt för att påverka inflationen? Hur bör finansiella obalanser hanteras? Går det att skapa enkla jobb och hur kan matchningen för alla på arbetsmarknaden förbättras? Vad har egentligen digitaliseringen för effekt på ekonomin och människors beteenden?

Frågorna är många och diskussionerna heta. Allt handlar om att rusta Sverige för framtiden både ekonomiskt, politiskt men också intellektuellt.

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

KONTAKT

Senior projketledare
Christine Angerman
Tfn: 08 587 662 61
E-post: christine.angerman@insightevents.se

KONFERENS I SAMMARBETE MED

SvD

EVENTS I SAMARBETE MED SVD

27 oktober 2020

SvD Energy Summit

12 februari 2020

Bank Summit

7 oktober 2020

SvD Insurance Summit

15 september 2020

Investor Summit