Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 12/8/2016 09:00 12/9/2016 17:00 Europe/Stockholm Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet Kraven ökar på alla som berörs av fjärde penningtvättsdirektivet! Lokal meddelas senare MM/DD/YYYY

Välkommen på extrainsatt konferens!
Det är nu det händer. Är du praktiskt förberedd på de nya kravens innebörd?

Vår senaste utbildning blev fullsatt, det är nu det stora händer på området. Vi har därför utvecklat en specialinsatt konferens med särskilt fokus på konsekvenser och praktiska åtgärder! Den helt nya penningtvättslagen innehåller krav på banker och andra verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och beräknas att träda i kraft under juni 2017. För dig som arbetar inom de branscher som berörs av regelverket finns det uttalade utbildningskrav på att hålla rätt kompetensnivå. Det är en stor utmaning att leva upp till kraven och veta hur man kan angripa penningtvätt och andra typer av finansiell brottslighet men samtidigt ta hänsyn till kundernas integritet. Utbildningen Åtgärder mot penningtvätt & annan finansiell brottslighet redogör på ett tydligt sätt för de viktiga kommande nyheter i det regelverket, konsekvenserna detta innebär och vilka praktiska åtgärder som aktivt bör vidtas! Konferensen svarar på hur, vad och varför med hjälp av särskilt inbjuda talares expertis

Vi lyssnar till en rad experter med stor erfarenhet inom området– bland annat lyssnar vi till särskilt inbjudna Andrew McDonald, former Detective Superintendent, SO15- Counter Terrorism Command, Metropolitan Police, UK, och får en unik inblick och översyn av de Europeiska åtgärder och praktiska strategier som används för att förhindra finansiering av terrorism.

Nytillträdda generalsekreteraren på IMM ( från 1 april), Natali Phalén, belyser synen på Sverige, hur vi ska bära oss åt för att navigera rätt, samt diskuterar riskanalys.

I tillägg till detta en rad intressanta pass, bland annat Nationella korruptionsgruppen praktiska arbete, samt interaktiva pass om var riskerna finns inom en organisation, monitorering, konsekvenserna av FATF och mycket mycket mer!

Genomgående tonvikt läggs vid praktiska exempel!

Varmt välkommen till två intensiva dagar!

Josefine Lindblad
Insight Events Sweden
Tfn: 08-587 66 273
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet
22 -23 Maj
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Missa inte fördjupningspasset den 23 maj:

sofia-arveteg-transcnedent-group

 

 


Personuppgifter i kampen mot finansiell brottslighet

Passet leds av Sofia Arveteg, expert på personuppgiftshantering på Transcendent Group och Marie Lundberg, tjänsteområdesansvarig för Forensics på Transcendent Group.

Program

Program dag 1 - Fokus AML

09:10Registrering och morgonkaffe
09:30Moderatorn inleder konferensen

Marie Lundberg, Head of Forensics Services, Transcendent Group, en enhet som specialiserar sig på åtgärder mot finansiell brottslighet. Hon har en omfattande erfarenhet från den finansiella sektorn samt flerårig erfarenhet från mjukvaruleverantörer inom hennes specialistområde. Marie har även mångårig internationell erfarenhet med arbete främst i Norden och Europa. Marie delar även på ordförandeposten i den nordiska organisationen för ACAMS (Association for Certified Anti Money Laundering Specialists).
09:40Propositionen, och den nya lagstiftningen avseende penningtvättsdirektivet - praktiska konsekvenser och tillämpning i er organisation?

• De viktigaste förändringarna!
• Proppen vs verkligheten
• Praktisk handlingsplan

Karl-Johan Karlsson, Senior Risk Officer, Danske Bank
10:30Monitorering av misstänkta aktiviteter

• Vad innebär det nya lagkravet?
• Hur går man från granskning av transaktioner till kravet på granskning av aktiviteter?
• Praktikfall på effektiv monitorering

Marie Lundberg, Head of Forensics Services, Transcendent Group
11:00Förmiddagskaffe
11:30Hur möta ökade risker och krav på AML-compliance!

• Perspektiv på riskerna, hoten och problemen
• Åtgärder för att kontrollera riskerna – utvecklingstendenser i Sverige och internationellt
• FATF – vad händer nu
• Utmaningar för bankerna

Claes Norgren, Promontory Financial Group, tidigare chef för FI, Riksrevisionen och vice riksbankschef. Claes Norgren har även varit ordförande (President) i FATF.
12:30Lunch
13:30KEYNOTE SPEAKER

European initiatives and practical strategies to combat Terrorist financing


• European actions
• Examples of cases of terrorist Financing and how to act on them
• Trends in financial crimes
• Future Initiatives

Andrew McDonald, former Detective Superintendent, SO15- Counter Terrorism Command, London Metropolitan Police, UK. Former Detective Superintendent Andrew McDonald joined the Metropolitan Police Service in 1986, He has extensive overt and covert investigative experience in all ranks as a detective and Financial Investigator, where he has led a number of high profile fraud, money laundering and organised crime investigations. He then returned to the MPS Serious and Organised Crime Command where he was Head of the MPS Fraud Investigation and Prevention, Arts and Antiques and the Gaming Unit. He designed, negotiated funding and implemented the new MPS Fraud and Cyber crime operating model – Operation FALCON.Since 2014, Andy has held Command positions in Scotland Yard’s Counter Terrorism Command where he is the current Head of Specialist Investigations. His portfolio includes the National Terrorist Financial Investigation Unit (NTFIU) and Joint Border Force cash seizure teams
15:00Eftermiddagskaffe
15:30PANELDISKUSSION

Vilka blir de praktiska konsekvenserna från utvärderingen av Sverige – FATF – Paneldiskussion


• Slutsatser & utvärdering
• Sverige- bäst i klassen?

Sara Ekstrand, Head of AML Sweden, Forex bank
Karl-Johan Karlsson, Senior Risk Officer, Danske Bank
16:30Interaktiv diskussion med panelen om praktiska konsekvenser
16:45Dagen summeras och avslutas av moderatorn

Program dag 2 - Fokus mutbrott & korruption

09:00Kaffe och smörgås
09:15KEYNOTE SPEAKER

Gåvor, belöningar och andra förmåner – hur undvika korruption i finansiella sektorn


• Vad är korruption och vad gäller?
• Näringslivkod och uppförandekoder
• Synen på Sverige – finns korruption här?
• Hur navigera rätt?
• Hur ser din riskanalys ut?

Natali Phalén, tillträder 1 april som generalsekreterare för IMM, Institutet mot Mutor. Dessförinnan Advokat på Setterwalls.
10:00Var finns riskerna inom en organisation - intern brottslighet

• Har du koll på dina risker för intern brottslighet?
• Hur gör man en riskbedömning för ABC?
• Vilket ansvar har styrelsen, ledning, anställd?

Marie Lundberg, Head of Forensics Services, Transcendent Group
10:30Förmiddagskaffe
11:00Antikorruptionsarbete - att förebygga, upptäcka och reagera

• Varför det är viktigt att förebygga korruption
• Vad innebär ett robust antikorruptionsarbete?
• Worst case scenario - vad gör vi då

Mia Falk, Forensic Specialist, Senior Manager, KPMG. Mia har tidigare arbetat på Polismyndigheten, Europol, UN och har lång erfarenhet av förebyggande antikorruptionsarbete
11:45Nationella korruptionsgruppen

• Nationella korruptionsgruppens uppdrag
• Riskområden
• Forskningsrön kring korruption
• Vad grundar jag mitt förebyggande arbete på?
• Hur skyddar man sin organisation mot korruption?

Thomas Palmberg, Chief Superintendent, National Anti-Corruption Police Unit
12:45Diskussion och sammanfattning av konferensen
12:45Lunch för de som också deltar på på workshop

Personuppgifter i kampen mot finansiell brottslighet
– påverkan i relation till fjärde penningtvättsdirektivet och ny penningtvättslag

Det råder stor osäkerhet vad som gäller vid hantering av personuppgifter och datahantering i samband med skyldigheten att motverka penningtvätt, finansiell brottslighet och terrorismfinansiering. Utmaningarna är många när två till synes helt motstående lagstiftningar ska tillämpas – exempelvis kan kraven på god kundkännedom innebära hantering av stora mängder uppgifter om en individ, något som ur integritetssynpunkt kan vara väldigt känsligt. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, kommer inom kort att ersätta Personuppgiftslagen. Jämfört med dagens Personuppgiftslag innebär förordningen skärpta och mer tydliga krav på ett flertal punkter. Vad blir påverkan i relation till det fjärde penningtvättsdirektivet och ny penningtvättslag?

Detta praktiskt inriktade fördjupningspass kommer att tydliggöra vad detta kommer att innebära för dig som brottas med två starka EU-direktiv. Sofia Arveteg och Marie Lundberg på Transcendent Group reder ut frågetecknen.

Ämnen som kommer att diskuteras och tydliggöras är bl a:

• Hur mycket personuppgifter får ett finansiellt institut samla in och behandla i samband med kundkännedomen?
• Vilka register får man samköra?
• Hur behandlas personuppgifter kopplat till näringsidkare, exempelvis verklig huvudman?
• Vad för typ av data får lagras och processas för att identifiera beteenden, nya mönster och trender?
• Hur länge får uppgifter sparas innan de måste raderas?
• Vilka fällor finns det, och hur undviker man dem?
• Vilka frågor behöver man hålla extra koll på framöver?

Fördjupningspasset leds av Sofia Arveteg, expert på personuppgiftshantering på Transcendent Group och Marie Lundberg, tjänsteområdesansvarig för Forensics på Transcendent Group.

HÅLLTIDER
13:45 Registrering
14:00 Fördjupningspasset inleds
14:30 Eftermiddagskaffe
16:30 Fördjupningspasset avslutas

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Talare

Marie Lundberg, Head of Forensics på Transcendent Group, en enhet som specialiserar sig på åtgärder mot finansiell brottslighet.

 

 

sofia-arveteg-transcnedent-groupSofia Arveteg, expert på personuppgiftshantering på Transcendent Group.

 

 

nataliNatali Phalén, tillträder 1 april som generalsekreterare för IMM, Institutet mot Mutor. Dessförinnan Advokat på Setterwalls.

 

 

Andrew McDonald, former Detective Superintendent, SO15- Counter Terrorism Command, London Metropolitan Police,UK.

Claes Norgren, Promontory Financial Group, tidigare chef för FI, Riksrevisionen och vice riksbankschef. Claes Norgren har även varit ordförande (President) i FATF.

Karl-Johan Karlsson, Senior Risk Officer, Danske Bank

Mia Falk, Forensic Specialist, Senior Manager, KPMG

Sara Ekstrand, Head of AML Sweden, Forex bank

Thomas Palmberg, Chief Superintendent, National Anti-Corruption Police Unit

Sponsorskap / Utställning

Är du intresserad av sponsorskap & utställning för denna konferens?

På våra konferenser har ni möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter samtidigt som ni förstärker ert företags position inom branschen.

Kontakta nedanstående person för mer information:

Sponsorskap/utställning: Christian Sjöstrom
Tfn: 08 587 662 68
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Vidare till anmälan!

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Prisinformation

Alternativ
Boka t.o.m 9/5 Boka fr.o.m 10/5
Konferens
14.400 kr
15.990 kr
Konferens + fördjupningspass
15.990 kr
17.490 kr
Endast fördjupningspass
4.490 kr
4.790 kr

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
e-post: ruth.sylwan@insightevents.se

Sponsorskap/utställning: Christian Sjöstrom
Tfn: 08 587 662 68
E-post: christian.sjostrom@insightevents.se

Deltagarplats: Anna Pettersson
Tfn: 08 587 662 94
E-post: anna.pettersson@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?