Förbränningsteknik i praktiken
Anmälan!
Ladda ner broschyr!

Hur ser förhållandet ut mellan bränsle, förbränningsteknik och utsläpp?

Insight Events kurs Förbränningsteknik i praktiken ger dig kunskaper om vilka olika typer av bränslen som finns, hur man handskas med dem samt vilka förbränningstekniska egenskaper de har. Utbildningen är framtagen för dig som vill höja din kompetens inom området och behandlar grundläggande och moderna koncept, metoder och tekniker.

Första passet tar upp Bränslen och deras egenskaper. Vilken inverkan har tiden, temperaturen och blandningen och hur påverkas dessa av eldstadens utformning och den använda tekniken? Nästa pass tar upp Miljöaspekter, där vi utgår från ett allmänt perspektiv för att successivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda.

Under passet Reduktion av föroreningar får du lära dig mer om förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess. Under passet Förbränningsprocessen kommer vi successivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och startpunkt för driftoptimering.

Under passet Förbränningstekniker diskuterar vi vilken inverkan tiden, temperaturen och blandningen har och hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

Det sista passet, Aska, belyser hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur det kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Detta är en heltäckande kurs som ger dig övergripande kunskaper om förbränningsprocesser och -tekniker, miljökrav och optimering som var för sig är mycket komplexa områden. Kursen är konkret, praktisk och verklighetsanpassad. Den ger dig möjlighet att ställa frågor, ta del av andras erfarenheter och diskutera vidare inom de frågeställningar som kursdeltagarna finner mest intressanta. Tillfälle ges även att under kursens gång nätverka med kollegor från andra företag.

Kursen Förbränningsteknik i praktiken behandlar:

 • Hur påverkas och förändras bränslen under hanteringen?
 • Tidens, temperaturens och blandningens inverkan på förbränningsprocessen
 • Vilken roll spelar driften, driftsplaneringen och bränslekvaliteten för anläggningens miljöprestanda?
 • Hur eldar man upp kolmonoxid?
 • Förutsättningar för en effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess
 • Tumregler som ger en bas och en startpunkt för driftoptimering
Förbränningsteknik i praktiken
27 – 28 september
Stockholm

Kursledare

Bjorn-ZethraeusBjörn Zethraeus är professor i bioenergiteknik, verksam vid Linnéuniversitetet, med specialitet förbränningsteknik. Björn är ursprungligen metallurg och började hålla den här typen av kurser för stålindustrins ugnsskötare när man ville gå ifrån oljeeldningen under det senare 1970-talet. Han har sedan dess undervisat branschfolk, eldare och kontrollrumspersonal inom energisektorn.

Utbildningsintyg

Efter att ha deltagit på kursen får du ett utbildningsintyg, ett värdefullt bevis på din nya kompetens!

Sagt av tidigare deltagare

”Fantastiskt bra föreläsare. Påläst, kunnig och intressant upplägg. Tankeväckande räkneexempel och bra presentationer.”

”Dokumentationen som gavs var mycket bra.”

”Pedagogisk och erfaren kursledare”

”Innehållsrik och givande kurs”

”Underhållande och kunnig kursledare”

”Saklig och på rätt nivå”

”Engagerande, pigg och glad kursledare”

Program

Bränslen och deras egenskaper
 • En genomgång av olika förbränningsmaterial
  Fossila bränslen – olja, kol, naturgas, torv
  – Biomassa – hampa, bark, GROT, energiskog, spannmål, stråbränslen, flis, spån
  – Förädlade biobränslen – biogas, briketter, träpellets
  – Avfallsbränslen – sorterade och icke utsorterade avfall
 • Vad är gemensamt för olika typer av bränslen?
 • Vilka är skillnaderna mellan olika typer av bränslen?
 • Hur påverkas och förändras bränslen under hanteringen?
 • Vilka faktorer påverkar askinnehållet och askans egenskaper?

Vi koncentrerar oss på de bränslen och frågeställningar som kursdeltagarna finner mest intressant även om allmänna aspekter utgör grunden.

Miljöaspekter
 • Varför har man gränsvärden på CO och NOx?
 • Vilken funktion har avfallsförbränningsdirektivets krav på temperatur och uppehållstid?
 • Vilken är kopplingen mellan verkningsgrad och miljöprestanda?

Vi utgår från ett allmänt perspektiv för att succesivt fokusera mot vilken roll driften, driftplaneringen och bränslekvaliteten spelar för anläggningens miljöprestanda.

Reduktion av föroreningar
 • Vad är SCR/SNCR?
 • Vad är stegförbränning?
 • Hur eldar man upp kolmonoxid?

Vi diskuterar förutsättningarna för en samtidigt effektiv och miljömässigt bra förbränningsprocess.

Förbränningsprocessen
 • Finns det en motsättning mellan CO och NOx?
 • Finns det en motsättning mellan verkningsgrad och miljöprestanda?
 • Vad är god och effektiv förbränning?

Vi diskuterar allmänna aspekter för att succesivt fokusera mot enkla tumregler som kan utgöra en bas och en startpunkt för driftoptimering.

Förbränningstekniker
 • ”De tre T’na”
 • Olika typer av förbränningstekniker och de grundläggande skillnaderna mellan dem
 • Vilka är de grundläggande skillnaderna mellan olika tekniker?
 • Vad kan man kräva, miljömässigt, av olika tekniker?

Vi diskuterar tidens, temperaturens och blandningens inverkan och ser hur dessa påverkas av eldstadens utformning och den använda tekniken.

Aska
 • Vad är aska?
 • Vad påverkar askans egenskaper?
 • Varför kan askproblem ”komma och gå” på ett till synes slumpartat sätt?

Vi diskuterar hur små förändringar i askans sammansättning kan leda till stora förändringar i askans uppträdande och hur detta kan leda till helt olika konsekvenser i olika typer av eldstäder.

Hålltider för kursdag 1:

09:00 Registrering med morgonkaffe
09:30 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
17:00 Kursdagen avslutas

Hålltider för kursdag 2:

08:30 Registrering med morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan!

Klicka här för att komma till anmälan!

Prisinformation

Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Ruth Sylwan
Tfn: 08 587 662 15
E-post: ruth.sylwan@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?