Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 12/03/2015 08:30 12/03/2015 17:00 Europe/Stockholm Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman Högaktuell endagskonferens om vilka nyheter och förändringar som pågår inom penningtvättsområdet. Saturnus konferens, Hornsgatan 15 MM/DD/YYYY

Vilken betydelse får de ökande kraven på ditt AML-arbete?

Högaktuell endagskonferens om vilka nyheter och förändringar som pågår inom penningtvättsområdet.

Vilka krav kommer ställas på företagen och den interna organisationen för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism? Regelverket är mångfacetterat och består av olika lagar och förordningar. Dessutom finns det myndighetsföreskrifter och anvisningar av olika slag som måste följas! Företagen är skyldiga att utbilda sin personal gällande penningtvätt.

Svenska myndigheter och EU ställer allt högre krav på att svenska företag följer föreskrifter och allmänna råd för att motverka och förhindra samt upptäcka penningtvätt och finansiering av terrorism. I Sverige inrapporteras allt fler fall av misstänkt penningtvätt till Finanspolisen. För att undvika böter och sanktioner samt dåligt rykte är det viktigt att ta tag i arbetet med att skapa rutiner och metoder för att upptäcka penningtvätt och för att minska risken.

På konferensen Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman kommer du bland annat få lyssna till vilka de praktiska problem är när man ska bestämma vem som är verklig huvudman i olika bolagsformer, organisationer och stiftelser. Få svar på varför det är så viktigt att veta vem som är verklig huvudman och vad som sker om man misslyckas.

Under dagen får du också ta del av regeringens särskilda utredare Kent Madstedt, när han ger en lägesrapport kring utredningen Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Utredningen ska redovisas den 15 december och uppdraget är att ge förslag till eventuella lagändringar som kan komma att krävas i svensk rätt för att tillmötesgå det arbetet som pågår inom EU med att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Du får också lyssna till Thomas Grahn som kommenterar och ger synpunkter på aktuella tillämpningar inom AML.

Den 3 december är inte bara ett tillfälle för dig att fördjupa dig inom det senaste inom AML utan dagen ger dig även möjlighet att nätverka och träffa kollegor i branschen samt lyssna till några av landets främsta experter inom området!

Konferensen behandlar:

 • Verklig huvudman – hur säkerställer man identiteten
 • Ta del av aktuella förändringar inom AML-området
 • Senaste nytt om utredningen Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Kundkännedom – vem kontrollerar ytterst företagen
 • Vad innebär den utökade rapporteringsskyldigheten till Finanspolisen?
 • Nyheter inom 4:e penningtvättsdirektivet

Varmt välkommen till en intensiv dag i december!

Förebyggande AML-arbete och verklig huvudman
Datum på förfrågan
Saturnus konferens, Hornsgatan 15

Rykande aktuellt

Rykande aktuellt kring utredningen ’Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism’.

Kent Madstedt, särskild utredare

Program

08:30
Registrering och morgonkaffe
09:00
Konferensen öppnas av projektledare Jonas Karlström, Informa IBC Sweden.
09:10
Moderator Thomas Grahn inleder konferensen
09:20
Verklig huvudman – en utmaning

 • Varför behöver vi veta vem som är verklig huvudman?
 • Var finns de praktiska problemen?
 • Verklig huvudman i olika juridiska personer
 • Framtiden – förändringar i det fjärde direktivet

Sara Ekstrand, Senior Legal Counsel, Nordea Bank AB, Retail Banking Law SE.

10:45
Förmiddagskaffe
11:15
Kommentarer och synpunkter på det fjärde penningtvättsdirektivet och aktuella tillämpningsfrågor inom AML-området

 • Fjärde penningtvättsdirektivet – översikt
 • Kommentarer och synpunkter på det fjärde penningtvättsdirektivet utifrån en praktikers perspektiv
 • Aktuella tillämpningsfrågor inom AML-området

Thomas Grahn, Senior Advisor, AML Consulting.

12:30
Lunch
13:30
Lägesrapport kring utredningen och förändringsarbetet med utredningen nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Utvecklingen av det riskbaserade förhållningssättet – ökad precision
 • Samordning – en sammanhållen process från regelverk, via kunskapsöverföring till sanktioner
 • Fler verksamhetsutövare ska tillämpa penningtvättslagen
 • Ökad kännedom om vem som ytterst kontrollerar företagen
 • Kontantförbud?
 • Utökad rapporteringsskyldighet till Finanspolisen – vad ska rapporteras?
 • Åklagarperspektivet på penningtvätt

Kent Madstedt, särskild utredare och före detta chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten, EMB.

15:00
Eftermiddagskaffe
15:30
Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 • Genomgång av de senaste ändringarna och hur dessa kan påverka verksamheter under tillsyn

Enikö Bonde, Senior Compliance AML Specialist, Compliance Nordic, Santander Consumer Bank.

16:30
Thomas Grahn sammanfattar dagen
16:45
Konferensen avslutas

Ladda ner broschyr

Skicka din förfrågan redan idag!

Gör din förfrågan genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Projektledare: Annika Gritti
Tfn: 08 587 662 00
E-post: annika.gritti@insightevents.se

Sales Manager: Magnus Sjölander
Tfn: 08 587 662 00
E-post: magnus.sjolander@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?