Insight_finance_Straight_Blue

LÄS MER OM KONFERENSEN (NY SIDA)

header5

NYA UTMANINGAR FÖR SVERIGE & FRAMTIDENS FINANSMARKNAD

Det är inte en fråga längre om finansvärlden förändras. Snarare om hur snabbt den förändras, och på vilket sätt. Negativ ränta, klimatavtalet, Brexit, Trump och tillväxten i Europa som står och stampar. Att veta vilken häst man ska satsa på i snålblåsten är med andra ord inte självklart – det som visade sig vara en framgångsrik strategi för blott ett halvår sedan är kanske en uttömd möjlighet idag. Vilka konsekvenser och utmaningar innebär det för dig som institutionell investerare? Hur ser landskapet ut? Hur bör portföljer diversifieras i oroliga tider för att nå rätt allokering? Ökad andel alternativa investeringar – risk eller möjlighet? Hur hållbar är ekvationen god ESG och maximal avkastning? Hur kan Big Data och den nya tekniken skapa lönsamma pensionslösningar  och knyta spararen närmre?

LÄS MER OM KONFERENSEN (ÖPPNAS I NY SIDA)

HÄMTA BROSCHYR

KONTAKT

Senior projketledare
Josefine Lindblad
Tfn: +46 8 587 662 00
E-post: josefine.lindblad@insightevents.se

KONFERENS I SAMMARBETE MED

SvD

EVENTS I SAMARBETE MED SVD

Konferensen passerad, nytt datum ej bestämt

Financial Forum

4 maj 2017

Investor Summit

20-21 september 2017

SvD Energy Summit 2017

14 februari 2018

Bank Summit