Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 21/11/2016 08:30 22/11/2016 17:00 Europe/Stockholm Ledare men inte chef Hundratals professionella över hela landet har redan antagit utmaningen och resan mot framgång genom att gå på originalet av kursen Ledare men inte chef. Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Kan du leda mer framgångsrikt än vad du gör idag?

Hundratals professionella över hela landet har redan antagit utmaningen och resan mot framgång genom att gå på originalet av kursen Ledare men inte chef. Kursen leds av en av Sveriges mest engagerade och kunnigaste inom ledarskap och organisation – Martin Hallengren.

Kursen har genomgående fått toppbetyg vilket borgar för hög kvalitet – och att du verkligen får med dig kunskaper som kommer till användning på din arbetsplats.

Kursen utvecklades pga utmaningen att leda människor utan att ha det formella chefskapet att luta sig mot. Det är långtifrån självklart att dina medarbetare väljer att lyssna just på dig. För som informell ledare befinner du dig i gränslandet mellan chefen och dina medarbetare, något som kräver fingertoppskänsla och balansgång. Något som i sin tur kräver minst tre nyckelegenskaper: insiktsfullhet, lyhördhet och flexibilitet – och förmågan att kunna använda dessa egenskaper rätt.

Vi vet idag att informella ledare är oerhört viktiga då de ofta fungerar som kuggar i verksamheten, påverkar resultatet positivt och gör verksamheten trivsam och lukrativ. Just därför har du som informell ledare stora möjligheter att påverka och förändra! Men för att kunna nå din maximala kapacitet som ledare måste du komma underfund med vad som krävs av din roll och vad det egentligen är som förväntas av dig, samtidigt som du måste förstå och utveckla din egen ledarstil – något du intensivt tränas på under kursen.

Kursen Ledare men inte chef bygger på din egen aktiva medverkan och ger dig träning och praktiska tips på hur du undviker att bli trängd mellan medarbetare och chefer.

Du lär dig utforma ditt budskap så det når fram och får färdigheter i hur du skapar förtroende och vänder negativa attityder. Du får också utvärdera dina egna starka sidor och identifiera de områden där du kan öka din förmåga, samtidigt som du får ta del av hur du skapar dynamik i en arbetsgrupp.

Kursen är unik på flera sätt. De två dagarna är intensiva, interaktiva och mycket utvecklande. Men det stannar inte där. Efter kursens slut följer Martin Hallengren upp deltagaren för personlig feedback för att säkerställa kurskunskaperna och fortsatt utveckling!

Vilket intryck du gör som informell ledare lägger grunden för din framtida karriär. Är du redo för att nå balansen i rollen som chef och kollega? Anta utmaningen och anmäl dig idag!

Vilket intryck du gör som informell ledare lägger grunden för din framtida karriär.

Kursen Ledare men inte chef behandlar:

 • Hur leder du idag – vilka sidor av ditt ledarskap behöver du utveckla och förstärka?
 • Vad krävs av dig som ledare när du saknar chefsbefogenheter?
 • Konfliktsituationer – hur agerar en stark och bra ledare?
 • Så hanterar du olika personlighetstyper och lär dig utveckla din grupp och organisationen
 • Klarhet och tydlighet – kommunikation som skapar fungerande dialog
 • Nå framgång genom att utveckla din personliga ledarstil
Ledare men inte chef
7-8 september, 28-29 november 2017
Saturnus konferens, Hornsgatan 15, Stockholm

Kursledare

Martin HallengrenMartin Hallengren arbetar med utbildningar och konsultuppdrag inom ledarskap och organisationsutveckling. Martin har lång erfarenhet av att driva större marknadsföringsprojekt för multinationella företag och är en mycket uppskattad kursledare. Han har tidigare suttit i ledningsgruppen för Folksam Företag och varit ansvarig för konsultgruppen på Syslogic.

Läs vår intervju med Martin här!

Högsta betyg

hogsta-kvalitet

Citat från tidigare kursdeltagare

”Martin Hallengren var toppen! En man som kan sin sak och lever som han lär.”
”Mycket duktig pedagog. Helt klart den bästa kursledaren som jag stött på.”

Maximera kunskaperna

Kursledare Martin Hallengren följer upp deltagarna efter kursen för personlig feedback. 6 månaders ledarskapscoachning ingår för att säkerställa kunskaperna och fortsatt utveckling.

HPTN – Personlighetsanalys

Möjlighet att välja till HPTN – Personlighetsanalys med Martin Hallengren innan kursens start.

Program

Ledarskap, vad innebär det?

 • Behovet av ledarskap och risker med avsaknaden av ledare
 • Synen på ledarrollen, så har den förändras
 • Framgångsfaktorer för ett gott ledarskap
 • Det stora behovet av duktiga ledare inom projektgrupper, nätverk och allianser
 • Att leda utan att vara chef, går det?

Framgångsrikt ledarskap utifrån din personlighet

 • Nyttan av att utveckla sin egen plattform för att få en fungerande ledarstil
 • Organisationens och dina värderingar – människosyn, gemensam vision, företagskultur och lojalitet
 • Förtroendekapitalet – trovärdighet gentemot chefer, kollegor, medarbetare och kunder
 • Hur ska du kommunicera med din egen chef om vilket stöd och uppmuntran du behöver
 • Din kapacitet, vilja och personlighet grunden för hur du ska lyckas som ledare
 • Lär dig identifiera de områden där du kan öka din egen förmåga

Funktionellt ledarskap, att vara ledare men inte chef

 • Hur uppstår informellt ledarskap och vilka möjligheter och utmaningar finns?
 • Hur fungerar en ansvarsfunktion utan personalansvar?
 • Vilket inflytande har du som informell ledare?

Konsten att agera framgångsrikt i rollen som informell ledare

 • Vilka förväntningar ställs på dig, vilket ansvar har du? Utkristallisera din egen roll
 • Att skapa positiva attityder, motivation och engagemang i gruppen
 • Det coachande ledarskapet – hur fungerar det?
 • Att sälja in idéer, klargöra mål och skapa delaktighet i gruppen
 • Förändringar av organisationen – så hanterar du och bearbetar du rädslan, skapar nya förväntningar och nya mål
 • Balansgången mellan att vara både ledare och kollega
 • Öva på olika metoder att kommunicera mål och motivera personal

Den informella ledarens funktioner

 • Att leda i framgång och i motgång
 • När gruppen vuxit sig för stor för en ensam ledare
 • Den informella ledaren, en blivande efterträdare till chefen

Vad krävs för ett fungerande team

 • Ledarskap i team och sammansättning av teamet
 • Att få gruppen att fungera
 • Hur skapar du en grupp som presterar högre resultat?
 • Delegering – att våga släppa vissa uppgifter och låta andra få ta ansvar
 • Dra fördel av människors olikheter och särskiljande egenskaper

Klarspråk och problemlösning

 • Klarspråk – att kommunicera rakt och tydligt
 • Hur kan du identifiera och uppfatta misstolkningar av din kommunikation?
 • Kommunikation med din egen chef, förhållningssätt till övriga funktioner och vad de bör känna till om ditt ledarskap
 • Utebliven kommunikation och hur det utrymme som uppstår fylls av spekulation, rykten, ovisshet
 • Att vända negativt agerande och förebygga konflikter
 • Öva på att tolka hur ett budskap kan uppfattas

09.00 Registrering med morgonkaffe
09.30 Kursdag 1 inleds
09.15 Kursdag 2 inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.30 Lunch
15.30 Eftermiddagskaffe, kursdag 1
15:00 Eftermiddagskaffe, kursdag 2
17.00 Kursdag 1 avslutas
16.30 Kursdag 2 avslutas

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan 7-8 september
Anmälan 28-29 november

Du kan också anmäla dig här:
E-post: info@insightevents.se
Telefon: 08 587 662 00

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr
Kurs inklusive HPTN – personlighetsanalys: 19.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Tfn 08 587 662 00

E-post info@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?