SÄKRA DINA PRODUKTERS FRAMGÅNG!

Du är – eller står i begrepp att bli – utnämnd att ta hand om en eller flera av ditt företags produkter. Som produktchef har du ett brett ansvarsområde och förväntningarna på denna nyckelposition är höga.

Som drivande produktchef vill du leda produkten till framgång och kommunicera rätt saker till rätt personer.

Med rätt verktyg och en tydlig roll i din organisation kan du bli en stor tillgång för ditt företag – om du vet hur du går tillväga.

På kursen Produktchef i praktiken får du veta vilka de kritiska faktorerna för framgång är. Produktchefsrollen ser olika ut från företag till företag och med det som utgångspunkt går vi igenom arbetssätt och verktyg som gör att just du blir mer effektiv och lönsam i din roll som produktchef. Du får lära dig vilka utmaningar du står inför när du påbörjar nya projekt, du får praktiska råd och handfasta tips på hur du lägger upp ditt arbete och hur du tar dig runt de hinder som kan finnas på resans gång.

Teori omsätts i praktik genom en mängd övningar. Våra erfarna kursledare kommer att inspirera dig att våga göra tydliga strategiska vägval och medvetna prioriteringar!

Resultatet är att du blir säkrare i din yrkesroll och därmed värdefullare för ditt företag.

Certifiering: Under andra dagens slut har du möjlighet att genomgå ett kortare diagnostiskt test för att säkerställa kursinnehållet och verifiera dina kunskaper. Resultatet på testet ges inom en vecka. Vid godkänt test blir du ”certifierad produktchef i praktiken” och ett diplom skickas till dig!

Varmt välkommen!

Josefine Lindblad
Senior Project Manager
Insights Events Sweden
E-post: josefine.lindbladi@insightevents.se

SAGT AV TIDIGARE DELTAGARE

”En fantastisk sammanställning och presentation av de viktigaste kunskaperna för en produktchefs funktion!”

”Kursen gav mig flera nya verktyg att använda i fortsättningen.”

”Givande kurs! Kursledarna var toppen och jag fick med mig verktyg som jag kan se ger mig en annan trygghet i min roll som produktchef.”

CERTIFIERING

Under andra dagens slut har du möjlighet att genomgå ett kortare diagnostiskt test för att säkerställa kursinnehållet och verifiera dina  kunskaper. Resultatet på testet ges inom en vecka. Vid godkänt test blir du ”certifierad produktchef i praktiken” och ett diplom skickas till dig!

Betyg på Utbildning.se

PROGRAM

UTVECKLA DIN ROLL SOM PRODUKTCHEF!
• Från produktspecialist till produktchef – vad krävs av dig då?
• Produktchefens många roller – så blir du bra på att hantera din koordinerande roll i organisationen

FRÅN AFFÄRSPLAN TILL PRODUKT/MARKNADSPLAN
• Mål, vision, mission, strategi och taktik – vi reder ut begreppen marknadens behov bör styra produktutvecklingen
• Vilka behov har vi och hur fungerar vårt beslutssystem? Behovsanalys leder till produktens affärsidé
• Hur skriver man en affärsidé?

SITUATIONSANALYS – NULÄGET
• Produktanalys. Bostonmatrisen och andra verktyg
• Det aktiva kundvalet – målgruppsanalys
• Hot och möjligheter, Porters ”5 forces”
• SWOT – hur den ska användas för aktivitetsplaneringen

VARUMÄRKEN ELLER PRODUKTBESKRIVNINGAR
• Varför varumärkesutveckling är nödvändigt
• Enkla men viktiga tips

POSITIONERING
• Positionering – av varumärket och produkterna
• Regler och hjälpmedel för positionering

TILLVÄXT
• Marknadspenetration eller utveckling?
• Affärs- och produktutveckling
• Produktens livscykel, PLC
• Hur hitta och bedöma nya affärsmöjligheter?

KOMMUNIKATION
• Kommunikation för Kunskap, Attityd, eller Beteende? Hur sätta relevanta kommunikationsmål? Kommunikationskanalernas karaktärer

HÅLLTIDER FÖR SAMTLIGA KURSDAGAR

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:00 Förmiddagskaffe
11:30 Lunch
14:30 Eftermiddagskaffe
17:00 Dagen avslutas

KURSLEDARE

Hans Flink är försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik. Hans har lång erfarenhet från konsultmarknaden och ledningsbefattningar inom främst försäljning och marknadsföring.

Han har tidigare varit affärs- och varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Recommended, seniorkonsult inom Marks & Brands Strategi, VD för IT-företaget Univits International, marknadschef för mediebevaknings- och analysföretaget Observer Media Intelligence, marknads och försäljningschef på TV1000 och IT-företaget Victor Computers samt vice exportchef på Pricer.

Hans är också en flitigt anlitad föreläsare.

HÄMTA BROSCHYR

ANMÄLAN

PRISLISTA

Kurs: 16.690 kr
Kurs inklusive certifiering: 18.640 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

SKRÄDDARSYDD KURS

LOKAL

KONTAKT

Senior projektledare
Josefine Lindblad
josefine.lindblad@insightevents.se

Deltagarplats
Magnus Sjölander
Magnus.Sjolander@insightevents.se
08 587 662 14