Produktchef i praktiken
Anmälan!
Ladda ner broschyr!
Lägg till i kalender 05/09/2016 08:30 07/09/2016 17:00 Europe/Stockholm Produktchef i praktiken På kursen Produktchef i praktiken får du veta vilka de kritiska faktorerna för framgång är. Produktchefsrollen ser olika ut från företag till företag och med det som utgångspunkt går vi igenom arbetssätt och verktyg som gör att just du blir mer effektiv och lönsam i din roll som produktchef. Lokal meddelas senare DD/MM/YYYY

Säkra dina produkters framgång! Utveckla din roll som produktchef

Du är – eller står i begrepp att bli – utnämnd att ta hand om en eller flera av ditt företags produkter. Som produktchef har du ett brett ansvarsområde och förväntningarna på denna nyckelposition är höga.

Som drivande produktchef vill du leda produkten till framgång och kommunicera rätt saker till rätt personer. Med rätt verktyg och en tydlig roll i din organisation kan du bli en stor tillgång för ditt företag – om du vet hur du går tillväga.

På kursen Produktchef i praktiken får du veta vilka de kritiska faktorerna för framgång är. Produktchefsrollen ser olika ut från företag till företag och med det som utgångspunkt går vi igenom arbetssätt och verktyg som gör att just du blir mer effektiv och lönsam i din roll som produktchef. Du får lära dig vilka utmaningar du står inför när du påbörjar nya projekt, du får praktiska råd och handfasta tips på hur du lägger upp ditt arbete och hur du tar dig runt de hinder som kan finnas på resans gång. Teori omsätts i praktik genom en mängd övningar.

Våra erfarna kursledare kommer att inspirera dig att våga göra tydliga strategiska vägval och medvetna prioriteringar! Resultatet är att du blir säkrare i din yrkesroll och därmed värdefullare för ditt företag.

Varmt välkommen!

Produktchef i praktiken
10-12 maj, 5-7 september 2017
Garnisonen konferens, Karlavägen 100 Stockholm

Kursledare dag 1 & 2

Hans FlinkHans Flink – Försäljnings- och affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik,. Han har lång erfarenhet från konsultmarknaden och ledningsbefattningar inom främst försäljning och marknadsföring. Tidigare affärs- och varumärkesstrateg på kommunikationsbyrån Recommended, seniorkonsult inom Marks & Brands Strategi, VD för IT-företaget Univits International, Marknadschef för mediebevaknings- och analysföretaget Observer Media Intelligence, Marknads- och försäljningschef på TV1000 och IT-företaget Victor Computers samt vice Exportchef på Pricer.

Kursledare dag 3

Leif Bengtsson. Leif är auktoriserad revisor och partner på Grant Thornton. Mångårig erfarenhet av revisions- och konsultuppdrag för ägarledda företag samt inom offentliga myndigheter. Utbildningsuppdrag på högskolor, utbildningsinstitut och företag inom det ekonomiska området, bland annat lönsamhetsberäkningar.

Program

Utveckla din roll som produktchef!

 • Från produktspecialist till produktchef – vad krävs av dig då?
 • Produktchefens många roller – så blir du bra på att hantera din koordinerande roll i organisationen

Från affärsplan till produkt/marknadsplan

 • Mål, vision, mission, strategi och taktik – vi reder ut begreppen
 • Marknadens behov bör styra produktutvecklingen
 • Behovsanalys leder till affärsidé – varje produkt skall ha sin egen affärsidé
 • Hur skriver man en affärsidé?

Situationsanalys – nuläget

 • Produktanalys. Bostonmatrisen och andra verktyg
 • Det aktiva kundvalet – målgruppsanalys
 • Vad och vilka konkurrerar med dina produkter och dina kunders uppmärksamhet?
 • Hot och möjligheter, Porters ”5 forces”
 • SWOT – hur den ska användas för aktivitetsplaneringen

Varumärken eller produktbeskrivningar

 • Varför varumärkesutveckling är nödvändigt

Positionering

 • Positionering – av varumärket och produkterna
 • Regler och hjälpmedel för positionering

Tillväxt

 • Marknadspenetration eller utveckling?
 • Affärs- och produktutveckling
 • Produktens livscykel, PLC
 • Hur hitta och bedöma nya affärsmöjligheter

Kommunikation

 • Kommunikation för Kunskap, Attityd, eller Beteende? Hur sätta relevanta kommunikationsmål? Kommunikationskanalernas karaktärer

Ekonomiska grundbegrepp och ekonomiska samband – en grund för bedömning av lönsamheten

 • Resultat och lönsamhet
 • Rörliga och fasta kostnader/omkostnader

Kostnadernas samband med lönsamheten

 • Ansvaret för olika kostnader
 • Konsekvenserna av olika kostnader
 • Kostnadsfördelning och produktkalkyl
 • Rörelsekapital – finansieringskostnader

Prissättning för ökad lönsamhet

 • Kostnadsbaserad prissättning
 • Värdebaserad prissättning
 • Produktens lösningar för kundens problem
 • Prissättning på kort och lång sikt
 • Priskänslighet

Lönsamhetsbedömning på kort sikt

 • Produktportfölj
 • Täckningsbidrag/vinstpålägg/vinstmarginaler
 • Kapitalbindningens konsekvenser

Kommunikation av ekonomisk information (behandlas löpande under övriga programpunkter)

 • Effektiv kommunikation med andra beslutsfattare i bolaget – Vilken information efterfrågas? Hur ska informationen paketeras?
 • Att motivera beslut i ekonomiska termer
 • Förbättrad insikt om de operativa beslutens ekonomiska konsekvenser
 • Lönsammare affärer med bättre helhetssyn

Hålltider, kursdag 1, 2 och 3:

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
11:30 Lunch
16:30 Sammanfattning
17:00 Avslutning

Under för- och eftermiddagen gör vi avbrott för kaffepauser

Ladda ner broschyr

Anmälan

Anmälan 10-12 MAJ

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
3 dagar: 21.990 kr
2 dagar: 16.490 kr
Endast dag 3 – Lönsamhetsberäkning: 9.990 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:
Anmälan 5-7 SEPTEMBER

Lokal

Kontakta oss

Tfn: 08 587 662 00

E-post: info@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?