Skapa ett större fastighetsvärde på kortare tid!

broschyrbild• Hur skapar vi mesta möjliga värde per m2?
• Viktiga strategiska värden i planprocessen
• Fastighetsutveckling och hållbarhet
• Digitaliseringens möjligheter för ökat kundvärde
• Risk- och marknadsanalys, grund för kreditbeslut
• Fastighetsutveckling ur ett investerarperspektiv
• Juridik och fastighetsutveckling
• Två strategiska cases att ta del av, ett stadsutvecklingsprojekt och ett förortsprojekt

Anmälan
Ladda ner broschyr!

Om kursen

Kursen Strategisk fastighetsutveckling tar ett helhetsgrepp kring de viktigaste strategierna för fastighetens värdeökning, från planprocess till förvaltning. Kursen behandlar alla viktiga delar som tillsammans leder fram till större värdeökning. Vi djupdyker i de mest angelägna frågorna och utmaningarna som man som ansvarig står inför. Vilka beslut ska fattas i projektets olika skeden? Många möjligheter till interaktion ges med de andra kursdeltagarna och två verkliga cases presenteras, där avvägningar och prioriteringar diskuteras.

Syftet med kursen är att du som deltagare ska öka din kompetens i att bedöma utvecklingspotentialen för olika typer av projekt och kunna skapa mesta möjliga värde per kvadratmeter.

Efter kursen kommer du att kunna ta ett bättre helhetsgrepp i ett förädlingsprojekt och enklare strukturera ditt arbete för att uppnå högsta möjliga vinst. Kursen ger dig nya och dagsaktuella kunskaper kring planprocess, samverkan med myndigheter, digitalisering, hållbarhet, fastighetsjuridik, risk, fastighetsekonomi och genomförande. Efter kursen kommer du att ha fått kunskap och nya insikter som du kan omsätta direkt i din egen organisation.

Kursen vänder sig till dig som är verksam inom planering, byggprocess- och fastighetsförvaltning.

Varmt välkommen!

Helena Reinius
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: +46 (0)8 587 662 66
E-post: helena.reinius@insightevents.se

Talare

talareBengt Andrén, Andrén Stadsbyggnad AB

 

 

talare2Håkan Nilsson, WSP Sverige AB

 

 

talare3Andreas Fries, Strategisk Arkitektur

 

 

talare4Klas Ruin, Spridd

 

 

talare5Mikael Söderlundh, Pangea Property Partners

 

 

talare6Henrik Ståhlberg, Foyen advokatfirma

 

 

talare7Jonas Lindholm, Tarpen Nordic AB

Strategisk fastighetsutveckling
15 – 16 november
Stockholm

Kursledare

Lisa Fant, Digital Management Consultant på ÅF. ÅF är ett ingenjörs och konsultföretag som sedan 1895 har bidragit till sina kunders utveckling och framgång. Genom att kombinera olika teknikområden och kompetenser skapar ÅF lönsamma, innovativa och hållbara lösningar för en bättre framtid. Lisa är en del av ÅF’s satsning inom Digital Management Consulting där digital affärsutveckling inom dimensionerna digital strategi, digital transformation, kundupplevelse, innovation, analys, kultur och organisation med flera erbjuds kunder inom energi, industri, infrastruktur och stadsbyggnad. Lisa har en bakgrund som strategikonsult inom fastighetsoch stadsbyggnadsbranschen och har varit verksam inom såväl privat som offentlig sektor.

Sagt av tidigare deltagare

”Får tacka för en bra kurs. Prickade in mina intressen perfekt. Deltagarna kom från olika kompetens- områden, vilket skapade en hel del nya kontakter.”

”Överlag hög kvalitet på talarna och en bra spridning med olika perspektiv utan att tappa relevans.”

”Jag gillade att det var väldigt konkret, inte så mycket teori utan mer praktiska bitar. Gav också mycket kopplingar till egna vardagen och erfarenheter.”

”Kursen överträffade mina förväntningar.”

”Kursen var intressant och inspirerande.”

Program

DIGITALISERING SOM EN AFFÄRSDRIVANDE FAKTOR I DET EXTERNA MÖTET MOT KUNDEN

• Trendspaning, vad händer i branschen inom digitalisering?
• Förstå kundernas behov av digitalisering, idag och imorgon
• Möjliggöra för framtida behov, vad ställer det för krav på oss idag?
• Mätbara effekter av digitaliseringen idag

Lisa Fant, Digital Management Consultant på ÅF

SAMSPELET MELLAN MYNDIGHETER OCH FASTIGHETSUTVECKLARE I PLANPROCESSEN

• När skapas värden i planprocessen?
• Från översiktsplan till bygglov
• Strategier för planering och plangenomförande

Bengt Andrén, Andrén Stadsbyggnad AB

HUR FÅR VI ENERGIEFFEKTIVA OCH MILJÖVÄNLIGA BYGGNADER MED ÖKAT VÄRDE?

• Vem är intresserad av gröna byggnader?
• Nyttan med certifieringsprocessen
• Hållbar fastighetsutveckling
• Jämförelser mellan olika certifieringssystem
• Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen mfl.
• Benchmarking
• Hållbarhetscertifiering av stadsdelar
• Trender och diskussion

Håkan Nilsson är avdelningschef för Byggnadsfysik i Stockholm hos WSP Sverige AB

INVESTERINGSBEDÖMNING OCH KALKYLERING

• Vilka ingångsvärden behöver vi?
• Diskontering och kapitalisering
• Utvärdering av investeringsalternativ
• Fallgropar vid investeringsbedömningar
• Kalkylmodeller (inkl. för- och nackdelar)
• Praktikfall – investeringskalkyl och investeringsbedömning
• Diskussion

PRAKTIKFALL KV. BOCKEN:
HUR EN BAKGATA BLEV STAD OCH SKAPADE NYA VÄRDEN FÖR FASTIGHETSÄGARE, HYRESGÄSTER OCH MEDBORGARE

På Lästmakargatan i centrala Stockholm har kv. Bocken utökats med 1000-tals värdefulla kvadratmetrar i flera huskroppar. Hur gick det till?

Andreas Fries är arkitekt, partner och grundare av Strategisk Arkitektur

PRAKTIKFALL MILJONPROGRAMMET:
HÅRDA OCH MJUKA AVVÄGNINGAR OCH PRIORITERINGAR I ETT RENOVERINGSPROJEKT

Klas Ruin, är arkitekt och grundare, Spridd

INVESTERARPERSPEKTIVET – UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER I DAGENS MARKNAD

• Hur ser fastighetsinvesterarnas aptit ut idag?
• Vilka fastigheter och regioner är i fokus?
• Hur ser man på projekt och vad är man villig att betala?
• Nyckeltal och räkneexempel
• Aktuella trender på investerarmarknaden

Mikael Söderlundh, analyschef och partner, Pangea Property Partners

JURIDISKA PERSPEKTIV PÅ FASTIGHETSUTVECKLING – VAD PÅVERKAR PRISET OCH TRANSAKTIONEN?

• Transaktionsprocessen
• Due diligence
• Paketering och metoder för överlåtelse
• Vad är egentligen en ”byggrätt”?
• Överlåtelse av pågående projekt
• Miljöfrågor vid transaktioner

Henrik Ståhlberg är ansvarig för affärsområdet Fastigheter vid Foyen advokatfirma

FINANSIERING – HUR SER EN BANK PÅ ETT PROJEKT?

• Vilka marknadsanalyser ligger till grund för ett kreditbeslut?
• Vilka analyser görs av kunden/företaget?
• Vilka säkerheter och covenants krävs?
• Normala kreditupplägg
• Vad krävs i egen insats?
• Hur ser en bank på risker?

Jonas Lindholm, styrelseordförande i Tarpen Nordic AB, f.d. vd vid Aareal Bank AG

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdagen inleds
10:30 Förmiddagskaffe
12:30 Lunch
15:00 Eftermiddagskaffe
16:30 Kursdagen avslutas

Hämta broschyr

Anmälan

Klicka här för att komma till anmälan!

Du kan också anmäla dig genom att ringa oss på 08 587 662 00 eller maila oss på info@insightevents.se

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Tfn: 08 587 662 00
E-post: info@insightevents.se

Helena Reinius
Projektledare
Insight Events Sweden
Tfn: +46 (0)8 587 662 66
E-post: helena.reinius@insightevents.se