Fastighetstransaktioner
Anmälan
Ladda ner broschyr!

Skapa ett större fastighetsvärde på kortare tid!

Fastighetsprojekt blir alltmer komplexa. Kursen ”Värdeskapande fastighetsutveckling” behandlar alla de delar som tillsammans leder fram till värdeökning av ett utvecklingsprojekt. Stort fokus kommer att ligga på den värdestegring som sker i ett tidigt skede, bl a under planprocessen.

I denna fas har en aktiv och kompetent utvecklare med förmåga att tänka utanför ramarna stora möjligheter att påverka värdeskapandet. Syftet med kursen är att du som deltagare ska öka din kompetens att bedöma utvecklingsmöjligheten för olika typer av projekt.

Kursen behandlar bl a följande områden:

 • Hur sker samspelet mellan myndigheter och utvecklare i planprocessen?
 • Vilka analyser behöver göras?
 • Hur resonerar investerare?
 • Hur skapar vi nya värdefulla kvadratmetrar?
 • Miljöklassning av byggnader från ett värdeperspektiv
 • Vilken strategi ska man välja för att skapa ett långsiktigt värdeskapande för ett projekt?
 • Fallgropar vid investeringsbedömningar
 • Hur ser en bank på ett projekt?
 • Vad påverkar priset och transaktionen från ett juridiskt perspektiv?

Efter kursen kommer du att ha ökat din kompetens att strukturera arbetet med ett förädlingsprojekt. Du lär dig att göra investeringsbedömningar, metoder för att värdera fastigheter och göra analyser för ny- och ombyggnad m.m. Du lär dig också hur du kan upptäcka svagheter och fallgropar i investeringskalkyler liksom att göra och bedöma marknadsanalyser. Kursen ger dig nya och dagsaktuella kunskaper kring planfrågor, fastighetsjuridik, risker, fastighetsekonomi och genomförande. Efter kursen kommer du att ha fått konkret och praktisk kunskap som du kan omsätta direkt i din egen organisation.

Kursledare

Lisa FantLisa Fant, Managing Consultant på Axakon – ett konsultföretag som med moderna metoder och nya infallsvinklar erbjuder tjänster inom Affärsutveckling, Effektivisering & Business IT. Lisa, som tidigare arbetade på Sweco Managements Fastighetsstrategiska avdelning, har en mångårig erfarenhet av projekt med betoning på värdeskapande förändring och processledning med kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Lisa är även en van moderator och föreläsare.

Övriga medverkande:

Monica Bruvik, WSP Analys & Strategi. Monica är fastighetsutvecklare och projektleder och samordnar WSPs kompetenser i stads- och fastighetsutvecklingsprojekt. Från bostäder, kontor och logistik till handel. Monica har tidigare arbetat med fastighetsutveckling med fokus på köpcentrum och butiksfastigheter. Hon är specialiserad på marknadsanalys, konceptutveckling och kommersiell projektledning efter åtta år på Centrumutveckling, där hon även har haft resultatansvar och arbetat med ledningsfrågor som VD och marknadschef. Monica har en civilingenjörsexamen i lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi.

Håkan Nilsson är avdelningschef för Byggnadsfysik i Stockholm hos WSP Environmental. Byggnadsfysik har sedan många år arbetat med miljömässigt hållbara lösningar relaterat till hur man bygger och förvaltar energisnåla och sunda hus med hög komfort och beständighet. Håkan är certifierad och ansvarig granskare på WSP samt har medverkat vid utvecklingen av nya manualer för Handelsbyggnader för det svenska systemet Miljöbyggnad.

Bengt Andrén, NAI Svefa. Innan Bengt kom till NAI Svefa har han bland annat haft rollen som stadsbyggnadsdirektör i Uppsala och kommun- och planchef för ytterstadsavdelningen i Stockholms stad. På NAI Svefa arbetar Bengt främst med rådgivning och strategier i tidiga skeden avseende samhällsplanering och stadsutveckling.

Andreas Fries är arkitekt, partner och grundare av Strategisk Arkitektur.

Mikael Söderlundh, analyschef och partner, Pangea Property Partners. Mikael har varit analyschef och partner på Pangea sedan 2011 och hade dessförinnan samma roll på Leimdörfer. Pangea är en oberoende nordisk rådgivare inom fastighetsaffärer med kontor i Stockholm och Oslo. Sedan starten 2009 har firman genomfört över 130 fastighetsaffärer med ett totalt värde på cirka 90 miljarder kronor.

Henrik Ståhlberg är ansvarig för affärsområdet Fastigheter vid Foyen advokatfirma.

Jonas Lindholm, Senior Advisor, f.d VD på Aareal Bank.

Värdeskapande fastighetsutveckling
Datum på förfrågan
Stockholm
Anmälan ej möjlig, kursen genomförs på förfrågan

Sagt av tidigare deltagare

”Får tacka för en bra kurs. Prickade in mina intressen perfekt. Deltagarna kom från olika kompetens- områden, vilket skapade en hel del nya kontakter.”

”Överlag hög kvalitet på talarna och en bra spridning med olika perspektiv utan att tappa relevans.”

”Jag gillade att det var väldigt konkret, inte så mycket teori utan mer praktiska bitar. Gav också mycket kopplingar till egna vardagen och erfarenheter.”

”Kursen överträffade mina förväntningar.”

”Kursen var intressant och inspirerande.”

Program

Marknadsförankrad fastighetsutveckling

 • Fastighetsutveckling
 • Nulägesanalys
 • Marknadsförutsättningar
 • Diskussion

Monica Bruvik, WSP Analys & Strategi.

Hur får vi energieffektiva och miljövänliga byggnader med ökat värde?

 • Jämförelser mellan olika certifieringssystem (nationella och internationella)
 • Fastighetsutveckling
 • Green building design
 • Nyttan med certifieringsprocessen
 • Värdet av olika byggnader
 • Vem är intresserad av gröna byggnader?
 • Grön DD
 • Diskussion

Håkan Nilsson är avdelningschef för Byggnadsfysik i Stockholm hos WSP
Environmental.

Investeringsbedömning och kalkylering

 • Vilka ingångsvärden behöver vi?
 • Diskontering- och kapitalisering
 • Utvärdering av investeringsalternativ
 • Fallgropar vid investeringsbedömningar
 • Kalkylmodeller (inkl. för- och nackdelar)
 • Praktikfall – investeringskalkyl och investeringsbedömning
 • Diskussion
Planarbete och samspelet med myndigheter i planprocessen
 • När skapas värden i planprocessen?
 • Strategier för planering och plangenomförande
 • Samspelet mellan myndigheter och fastighetsutvecklare i planprocessen
 • Strategisk tidsstyrning i planeringsprocessen
 • Diskussion

Bengt Andrén, NAI Svefa.

Praktikfall: Kv. Bocken. Hur en bakgata blev stad och skapade nya värden för fastighetsägare, hyresgäster och medborgare

På Lästmakargatan i centrala Stockholm har kv. Bocken utökats med 1000-tals värdefulla kvadratmetrar i flera huskroppar. Hur gick det till?

Andreas Fries är arkitekt, partner och grundare av Strategisk Arkitektur.

Investerarperspektivet – utmaningar och möjligheter i dagens marknad
 • Hur ser fastighetsinvesterarnas aptit ut idag?
 • Vilka fastigheter och regioner är i fokus?
 • Hur ser man på projekt och vad är man villig att betala?
 • Nyckeltal och räkneexempel
 • Aktuella trender på investerarmarknaden

Mikael Söderlundh, analyschef och partner, Pangea Property Partners

Finansiering – hur ser en bank på ett projekt?
 • Vilka marknadsanalyser ligger till grund för ett kreditbeslut?
 • Vilka analyser görs av kunden/företaget?
 • Vilka säkerheter och covenants krävs?
 • Normala kreditupplägg
 • Vad krävs i egen insats?
 • Hur ser en bank på risker?
 • Diskussion

Jonas Lindholm, Senior Advisor, f.d VD på Aareal Bank.

Hålltider, kursdag 1 och 2:

08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Kursdag 1 och 2 inleds
11:30 Lunch
16:15 Kursdag 1 avslutas
16:30 Kursdag 2 avslutas

Under för- och eftermiddagarna gör vi avbrott för kaffe.

Ladda ner vår fastighetskatalog

Anmälan!

Anmälan ej möjlig, genomförs på fråfrågan

Prisinformation
Kurs: 16.490 kr
Endast dokumentation: 2.990 kr

Jag vill veta mer om skräddarsydda kurser för mitt företag och bli kontaktad:

Lokal

Kontakta oss

Tfn: 08 587 662 00
E-post: info@insightevents.se

Vill du att vi kontaktar dig?