INSIGHT FINANCE KONFERENSER

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande.

Våra konferenser fungerar som naturliga mötesplatser där i regel hela värdekedjan finns representerad inom de specifika ämnesområdena. Utövare och initierade experter från Sverige och Europa möts för att nätverka, utbyta kunskaper, information och åsikter i syfte att driva och bringa ljus i de mest aktuella och relevanta frågeställningarna framåt.

VÅRA KONFERENSER

4-5 oktober 2017

SvD Insurance Summit 2017

24-25 oktober 2017

Ekonomidagarna, Örebro

7 - 8 november 2017

Upphandlingsforum

Insight Events - Programme in progress
22-23 november 2017

Redovisningsdagen

Financial Forum
Konferensen nyligen passerad, datum ej bestämt

Financial Forum

Konferensen nyligen passerad, datum ej bestämt

Framtidens betalningslösningar

Konferensen nyligen passerad, datum ej bestämt

Bank Summit