1. Allmänt

Insight Events Sweden AB (”Insight Events”) vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den svenska personuppgiftslagstiftningen.

Denna integritetspolicy gäller för både konsumenter och företagskunder som använder Insight Events hemsidor.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Insight Events, org.nr 556496-1497, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på hemsidan och i våra tjänster. Information om hur du kontaktar oss finns längst ner på denna sida.

3. När samlar vi personuppgifter?

Insight Events samlar in personuppgifter om dig när du besöker och använder Insight Events hemsidor, gör en anmälan till ett event, laddar ner eventmaterial som t.ex broschyrer, deltar i tävlingar eller på annat sätt använder något av våra formulär på webbplatserna. Insight Events kan även få information från Insight Events samarbetspartners.

Insight Events använder också cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Insight Events användning av cookies framgår av http://insightevents.se/om-webbplatsen/.

4. Hur använder vi dina personuppgifter?

Den personliga information som tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte för Insight Events Sweden AB och Insight Events ApS. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part för ovan nämnda syften, dock endast i enlighet med denna integritetspolicy och på uppdrag i enlighet med våra instruktioner. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon.

5. Hur länge sparas dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

6. Rätt att begära rättelser och radera uppgifter

Du har rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Kontakta oss om du vill veta mer om hur Insight Events behandlar dina personuppgifter.

Telefon: 08 587 662 00
E-post: databas@insightevents.se