INSIGHT EVENTS KONFERENSER

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande.

Våra konferenser fungerar som naturliga mötesplatser där i regel hela värdekedjan finns representerad inom de specifika ämnesområdena. Utövare och initierade experter från Sverige och Europa möts för att nätverka, utbyta kunskaper, information och åsikter i syfte att driva och bringa ljus i de mest aktuella och relevanta frågeställningarna framåt.

VÄLJ EN KATEGORI

ALLA KONFERENSER

18-19 oktober 2017

Socionomdagarna

24-25 oktober 2017

Ekonomidagarna, Örebro

7 - 8 november 2017

Upphandlingsforum

Konferens 14-15 november 2017 + fördjupningspass 16 november 2017

Dagvattenhantering

22-23 november 2017

Redovisningsdagen

7 december + fördjupningspass 8 december 2017

GDPR i finansiell sektor

11 - 12 december 2017 + fördjupningspass 14 december

Compliance & risk i finansiell sektor

14 februari 2018

Bank Summit

17-18 april 2018

SCADA Säkerhet