INSIGHT EVENTS KONFERENSER

Konferens – naturliga mötesplatser för utbyte, nätverkande och kunskap

Varje konferens föregås av grundlig research för att säkerställa att varje ämne blir aktivt och objektivt belyst. Flera av våra konferenser är sedan en lång tid etablerade och årligt återkommande.

Våra konferenser fungerar som naturliga mötesplatser där i regel hela värdekedjan finns representerad inom de specifika ämnesområdena. Utövare och initierade experter från Sverige och Europa möts för att nätverka, utbyta kunskaper, information och åsikter i syfte att driva och bringa ljus i de mest aktuella och relevanta frågeställningarna framåt.

VÄLJ EN KATEGORI

ALLA KONFERENSER

17-18 april 2018 + workshop 16 april

Intern styrning och kontroll inom offentlig sektor

17-18 april 2018

SCADA Säkerhet

25-26 april 2018

Mötesplats HR

15 maj 2018

Investor Summit

Konferens 22-23 maj 2018

Konkurrensrättsforum 2018

24-25 september 2018

PsykoterapiMässan

21-22 november 2018

Socionomdagarna