PROGRAM - TISDAG 25 APRIL

08:50Registrering och morgonkaffe
09:20Akademikerförbundet SSR hälsar välkommen

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR
09:20Moderatorn inleder konferensen

Johan Eklund, Stardust Consulting, har lång erfarenhet som entreprenör och konsult och inom kommunikation, lärande och förändring.
09:40Tror jag måste säga upp mig, har inte fått feedback på 2,5 vecka

• Hur blir man en attraktiv arbetsgivare i framtiden?
• Vilka förväntningar har unga människor på sig själva och sin kommande arbetsgivare?
• Finns det något framgångsrecept för att få unga medarbetare att utvecklas och trivas?

Lovisa Sterner är vice VD på analysföretaget Ungdomsbarometern
10:20Karriärutveckling som kompetensförsörjningsstrategi

Att behålla är det nya attrahera. Genom att arbeta med utveckling av sin personal hoppas Försvarsmakten säkerställa sin kompetensförsörjning. För att lyckas rekrytera närmare 4000 personer per år måste Försvarsmakten tänka nya sätt att arbeta. Tillsammans med andra arbetsgivare stärker de sin gemensamma kompetensförsörjning.

• Hur arbetar Försvarsmakten med karriärutveckling?
• Positiva effekter av karriärplanering
• Samarbeten med andra arbetsgivare om kompetens

Mia Jungeforsär HR-strateg på Försvarsmaktens Högkvarter. Hon är beteendevetare med bakgrund kopplat till rekrytering, personalutveckling och employer branding.
10:40Förmiddagskaffe och besök hos utställare
11:10Det medvetna ledarskapet

Simon Elvnäs forskning visar att det är en stor skillnad mellan att vara effektiv och effektfull och att det finns ett antal vinnande beteenden för alla ledare.

• Vad gör ledare när de har för avsikt att leda?
• Vad av allt de gör har någon form av ledande effekt? Finns det slöseri i tiden de lägger ner?
• Går detta att påverka?

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH.
11:55Lunch och besök hos utställare
12:55PRAKTIKFALL:
Utmaningar för en global HR-funktion i en värld av ständiga förändringar


• Hur stora omorganisationer, förvärv, försäljning av bolag och outsourcing kan ge HR en utvecklande roll inom verksamheten
• Att balansera behoven av strukturförändringar med fokus på medarbetares engagemang och kompetensutveckling
• Vikten av att bevara en vital och stark företagskultur under tider av ständig förändring

Kerstin Renard, global HR-chef, Volvo AB.
13:40HR i en digitaliserad värld

• När blir HR lösningarna lika bra som din favoritapp?
• De viktigaste användarna av HR systemet är inte HR avdelningen, det är medarbetarna. Vad betyder det för framtidens lösningar?

Eric Matsgård, Head of Digital Services, Aditro
14:00Performance management i praktiken

• Hur får man alla medarbetare att dra åt samma håll och prestera maximalt i linje med företagets målsättningar?
• Hur kan HR gå tillväga för att bygga en högpresterarkultur i praktiken?

Lena Nordin, Global HR Director Björn Borg. Lena Nordin har tidigare haft samma roll på SATS, adidas och Peak Performance.
14:40Eftermiddagskaffe och besök hos utställare
15:10Kvalitetssäkra med digitaliserade och automatiserade HR-Processer för den nya generationens behov

• Processer som minskar behovet av manuell hantering kring personalärenden
• Processer som främjar en bra arbetsmiljö
• Processer som gör onboarding smidigt - både för den som börjar ett nytt jobb och för den som håller i anställningsprocessen

Ann Haugen, projektcontroller/PMO, Mölndals stad
Frida Sorbring, ‎Delivery manager, Business Performance and Integration, Pulsen
15:30Leda förändring

• Ledarskapets utmaningar…
• Vilka nya lösningar krävs när vi inför nya arbetssätt?
• Hur kan HR-chefen jobba nära ledningsgruppen med frågor som kan utveckla verksamheten?

Britt Lindqvist, utvecklingschef, Vasakronan.
16:00Den nakna ledningsgruppen

• Myter om ledningsgrupper
• Ledningsgruppen i komplexa organisationer
• HR i ledningsgruppen – några kompassriktningar

Kjell Lindström är trendspanare, författare och föreläsare. Han ger sedan 2005 ut omvärldsbevakningsbrevet ”noden trender”. Han är aktuell med boken ”Den nakna Ledningsgruppen” (tillsammans med Magnus Dalsvall). 2013 erhöll Kjell Lindström ”Magnus Söderström-priset” för sina insatser för svenskt personalarbete.
16:30Being Seriously Playful, in an efficient but still inclusive way

• Building an Employer Brand function to harness and evolve the company’s Employer Brand while going through hyper growth.
• The strategy of defining their EVP, Seriously Playful, bringing it to life by internal and external initiatives, while battling an unknown brand and the need to more than double their employees.
• How to make sure you balance the focus across the whole employee lifecycle and getting leadership on board
• The strategy for Diversity & Inclusion, the struggles of a homogenous industry and why she does not believe in Unconscious Bias training.

Natalie Mellin has close to 10 years’ experience working in the world of Recruitment Advertising and Employer Brand. Prior to King she worked for the RPO, Alexander Mann Solutions where she built strategies for many of the largest companies in the world. And before that she studied Gender Studies and Art. She joined King in the spring of 2014 to continue to build the Employer Brand strategy, ensuring full utilization of the EVP as well as alignment with the overall business strategy. Her specialties are working with topics like Diversity & Inclusion utilizing behavioral change, employee advocacy in a digital space.
17:10Moderatorn avslutar den första konferensdagen.
17:20 - 18:20Nätverksmingel