Om Insight Events

Success begins with Insight – helping you make better decisions

Insight Events Sweden AB startade sin verksamhet 1994 (då som Informa IBC Sweden) och genomför årligen ett flertal mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor. Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap med de mest kunniga experterna inom respektive område. Våra produkter erbjuder också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta nya affärskontakter.

Sedan 1994 har vi genomfört mässor, konferenser, kurser och utbildningar för såväl privat som offentlig verksamhet. I oktober 2015 bytte vi företagsnamn till Insight Events Sweden, ett namn som bättre speglar våra tjänster och produkter. Där Insight – insikter är bärande del i lärande såväl som beslutsfattande. Och där eventen – våra konferenser, kurser och mässor är möjliggöraren.

Sedan 2019 är vi en del av Comexposium koncernen.

Fyra goda skäl att välja oss:

  • Vårt huvudfokus ligger alltid på den höga kvaliteten och det relevanta innehållet
  • Vi skapar innehåll och insikter som är drivna av våra kunders behov
  • Vi skapar plattformar för nätverkande. Delar erfarenheter, idéer och utmaningar med kollegor, kunder och branschledande aktörer
  • Vi är en pålitlig partner med en historik av flera långa samarbeten, inom en rad olika sektorer

Välkommen att stifta bekantskap med ett av Sveriges ledande informations och utbildningsföretag!

Insight Events Sweden AB

Vänliga hälsningar,
Josefine Lindblad, CEO