Insight Events

Tack alla deltagare under 2016 års konferenser! Mer information om 2017 kommer snart!

Redovisningsdagen 2016

Redovisningsdagen 2016Redovisningsdagen har tagits fram för att underlätta ditt praktiska bokslutsarbete. Under en fullmatad dag blir du uppdaterad om nyheter och Best Practice inom redovisning.

Konferensprogrammet är framtaget efter gedigen research för att tillgodose de behov som verksamma inom redovisningsområdet upplever i sitt arbete. Under de 16 år som Redovisningsdagen arrangerats har vi haft tusentals nöjda deltagare.

Redovisningsdagen finns i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för övriga bolag.

 • Redovisningsdagen för dig som tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS)
  – 19 oktober
  – 23 november
  – Årets tema är projekt för förändrad finansiell rapportering.
 • Redovisningsdagen för dig som tillämpar Bokföringsnämndens (BFN) redovisningsregler där även viktiga moms- och skattefrågor behandlas
  – 20 oktober
  – 24 november
  – Årets tema är förändringar i ÅRL och K-regelverken med praktiska tillämpningsfrågor.

På IFRS-dagen får du en grundlig genomgång av praktiska tillämpnings- och systemfrågor vid införande av IFRS 15 “Intäkter från avtal med kunder”. Välj därutöver om du vill fördjupa dig i:
A) Leasing vid tillämpning av IFRS 16
eller
B) Konsekvenser av IFRS 9 Finansiella instrument för bolag som inte är banker eller försäkringsbolag

Missa inte Redovisningsdagen 2016 om du vill underlätta ditt bokslutsarbete!

Varmt välkommen!

Ruth Sylwan, Senior Project Manager, Insight Events Sweden

Redovisningsdagen enligt IFRS

Årets tema: Projekt för förändrad finansiell rapportering

 • Att tänka på vid införande av nya IFRS för intäkter, leasing och finansiella instrument
 • Systemfrågor vid införande av nya IFRS
 • Praktikfall från Ericsson och Tata Consultancy Services
 • Ny årsredovisningslag och effekter på utvecklingsutgifter och utdelningsbara medel
 • Hur påverkas finansiell rapportering av reglerna om Alternative Performance Measures (Alternativa Nyckeltal)?

Välj mellan två intressemoduler:
A: Leasing vid tillämpning av IFRS 16B: Konsekvenser av IFRS 9 Finansiella instrument för bolag som inte är banker eller försäkringsbolag

Redovisningsdagen enligt BFN

Årets tema: Förändringar i ÅRL och K-regelverken med praktiska tillämpningsfrågor

 • Väsentliga förändringar i ÅRL från 1 januari 2016 som kan påverka redovisning av balanserade utvecklingsutgifter, avskrivningar och utdelningsbara medel
 • Nyheter i BFNs K-regelverk 2016 och praktiska tillämpningsfrågor
 • Praktiska konsekvenser av nya regler om hållbarhetsrapport?
 • Aktuella frågor för ekonomi- och redovisningschefer inklusive IT-säkerhet
 • Aktuella skatte- och momsfrågor, tillämpningsfrågor och praktikfall

Bland talarna:

Citat från förra årets deltagare:

”Bra sammanfattning av trender och nyheter inom redovisning på lokal och global nivå”

”Bra uppdatering en gång per år”

”Bra sammanfattning av vad som hänt och händer”

”Mycket bra”

”Beskrev problematik på ett enkelt sätt”

”Relevant”

”En välbehövlig uppdatering”