valkommen

VÄLKOMMEN TILL REDOVISNINGSDAGEN 2017!

Välkommen till årets mötesplats för dig som arbetar med redovisning och rapportering!

Redovisningsdagen har tagits fram för att underlätta ditt praktiska arbete med redovisningsfrågor och tillämpning av redovisningsregler. Under en fullmatad dag blir du uppdaterad om de senaste nyheterna och Best Practice inom redovisning.

Konferensprogrammet är framtaget efter gedigen research och kvalitetssäkrad med årets samarbetspartners Deloitte och EY inom IFRS och Srf konsulterna ledande branschorganisation inom redovisning och lön inom BFN för att tillgodose de behov som verksamma inom redovisningsområdet upplever i sitt arbete.

Under de 17 år som Redovisningsdagen arrangerats har vi haft tusentals nöjda deltagare.

Redovisningsdagen finns i två olika inriktningar, en för större bolag som tillämpar IFRS och en för övriga bolag.

Redovisningsdagen för dig som tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS)

Fördjupning inom komplexa IFRS-frågeställningar och regeländringar som till exempel;

  • Leasingredovisning enligt IFRS 16 Leases – viktigt att planera inför starten den 1 januari 2019
  • Intäktsredovisning enligt IFRS 15 – underskatta inte effekterna av de nya upplysningskraven
  • IFRS 9 Finansiella instrument – vilka frågor är viktigast att tänka på vid implementeringen för icke finansiella företag?

Redovisningsdagen för dig som tillämpar Bokföringsnämndens (BFN) redovisningsregler

Fördjupning inom hur du i praktiken kan effektivisera ekonomiarbetet och tillämpningen av regelverken som till exempel;

  • Överblick av det nya K2-regelverket och förändringarna i K3
  • Digital tjänst för inlämning av årsredovisningar – när blir det en möjlighet?
  • Genomgång av de viktigaste kommande förändringarna inom lön och skatteområdet
  • Nya dataskyddsförordningen – praktiska konsekvenser för dig inom ekonomi- och revision

Missa inte Redovisningsdagen 2017 om du vill underlätta ditt bokslutsarbete!

Anmäl dig redan i dag till årets viktigaste mötesplats inom redovisning och rapportering där du har möjlighet att umgås med kollegor i branschen, beslutsfattare och ledande experter.

Varmt välkommen i november!

thomas

MODERATOR: Thomas Baltscheffsky, fd. Ekonomichef, Handelshögskolan i Helsingfors (HANKEN)

Thomas Baltscheffsky är ekonomie magister från Hanken (1986) och har hittills under sin karriär arbetat inom stora internationella bolag med ekonomisk förvaltning och redovisning som ansvarsområde. Han har också tjänstgjort som utvecklingsdirektör, service- och IT-chef. Thomas tog i februari 2015 över rollen som Hankens ekonomichef och har under denna period förnyat och anpassat ekonomiförvaltningen och nått den starkaste ekonomiska ställningen i högskolans historia. När han nu uppnått alla målsättningar på Hanken så har han precis tagit steget vidare till ekonomiförvaltningen på Fondy Intertrade Oy Ab.

ARRANGÖR

loggor_start

Insight Events Sweden AB (tidigare Informa IBC Sweden) startade sin verksamhet 1994 och genomför årligen ett flertal mässor, konferenser, kurser och utbildningar på den svenska marknaden. Våra tusentals deltagare är beslutsfattare från både privata näringslivet och offentlig sektor.

SAMARBETSPARTNER

loggor_start2

Srf konsulterna är den ledande branschorganisationen inom redovisning och lön. Våra auktoriserade konsulter och deras medarbetare hjälper 330 000 företag att utvecklas. Srf konsulterna erbjuder professionell utveckling via auktorisation och utbildningar för redovisnings- och lönebranschen.

program

PROGRAM

Ta del av årets program för redovisningsdagen 2017!

Programmet är under uppbyggnad och kan komma justeras.

talare

TALARE

Ta del av årets talare!

Programmet är under uppbyggnad och fler talare tillkommer succesivt!

zennie

Zennie Sjölund
Branschansvarig Lön, Srf konsulterna

claes

Claes Eriksson
Redovisningsexpert, Srf konsulterna

edvard

Edvard Unsgaard
Kommunikationschef, Svensk Exportkredit

sponsorskap-utstallning

SPONSORSKAP/UTSTÄLLNING

Är du intresserad av sponsorskap/utställning på Redovisningsdagen 2017? Tveka inte att kontakta oss!

Roland Behrendt
roland.behrendt@insightevents.se
08 587 662 77

anmalan-two

Anmälan 2017

Anmälan till Redovisningsdagen 2017 är ännu ej öppen. Tills vidare kan du lämna en intresseanmälan!

kontakt

KONTAKT

Stefan Broman
Senior Project Manager
stefan.broman@insightevents.se

Magnus Sjölander
Deltagarplats
magnus.sjolander@insightevents.se

Roland Behrendt
Sponsorskap/Utställning
roland.behrendt@insightevents.se