PROGRAM SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2019

PROGRAM DAG 1 – 22 JANUARI

08:30Registrering och morgonkaffe
09:10Sårläget 2019 i Sverige och världen – nyheter och trender

• Trender och tendenser vid sårbehandling – Norden och Europa
• Vad är nytt på behandlingsfronten? Mjölksyrebakterier, peptider m.m

Christina Lindholm, CL leg. sjuksköterska med dr. senior professor Sophiahemmet Högskolan/Karolinska Universitetssjukhus. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium. Christina är också aktuell med boken sårbehandling 2019/2020
09:30 De svårläkta såren – går det att få bukt med dem? Rätt diagnos för rätt behandling!

• Sårläkningens faser
• För läkning måste vi veta vad vi behandlar - diagnosen viktigaste av allt!
• Såröversikt, vanliga och ovanliga sår
• Vad bromsar respektive triggar sårläkningen?
• Sår & Mikrobiom, om biofilm och enzymer
• Debridering – a och o
• När infektionen är ett faktum – risk för osteomyelit och sepsis
• Antibiotika och antiseptika – vad gäller egentligen?

Christina Lindholm,
10:45Livskvalitet! Att minska lidandet för patienten - erfarenheter från sårcentra, telemedicin och sårteam

• Vad får det kosta? Från läkning till kostnad – kostnadsaspekten i samband med sårbehandling, hur räknas kostnadseffektiviteten fram.
• Att ge hög patientkvalitet och samtidigt uppfylla kraven på kostnadseffektivitet
• Livskvalitet. Hur kan vi tillsammans öka den med patienten?
• Varför lyckas Danmark med Sårcentra och telemedicin? Vad kan vi lära?

Christina Lindholm,
11:00Förmiddagskaffe
12:00Trycksår – en utmaning över det vanliga! Mäta, minska, och behandla i praktiken

• Senaste europeiska riktlinjer för prevention och behandling av trycksår EPUAP
• Care Bundle och multidisciplinära team- minskar det uppkomsten av trycksår?
• Nya behandlingsmetoder och tekniska möjligheter
• NPWT- senaste insikterna från EWMA
• Hur mäter man sår och sårläkning? Metoder med kamera, eller manuellt mäta längd och bredd, volym. Finns det något rätt och fel?
12:40Lunch
13:50Diabetesfoten – så förebygger vi, behandlar och läker den

• Diabetesfotsår – hur uppkommer de från första början?
• Kritisk ischemi, nedsatt perifer cirkulation – att läka och undvika amputation
• Antimikrobiell behandling & att avgöra infektion? Hur, när, vad och varför?
• Olika ödem och lämplig behandling utifrån orsak, när och vilken kompression ska användas?
• Lokal sårbehandling- de olika såren och att preparera för bästa läkning!
• Avlastningar och ortopedtekniska hjälpmedel

Gunilla Jägeblad, medicinsk fotterapeut och verksam på Fotsårsmottagningen/Hudmottagningen, Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Började 1983 att bygga upp verksamheten och har varit teamledare för teamet i Skövde i 35 år. Gunilla har också ansvarat för Diabetesförbundets externa utbildningar och internatkurser för fotterapeuter i diabetesvård under 18 år, arbetat som lärare på yrkeshögskolan, gjort en del vetenskapliga studier i Linköping och Malmö/Lund och ett stort antal kliniska studier.
15:00Eftermiddagskaffe
15:40Maligna tumörsår – omvårdnad och effektiv behandling 2019

• Introduktion och definition av maligna tumörsår
• Upplevelser av tumörsår ur patientens, närståendes och sjuksköterskans perspektiv
• Behandlingsprincipernas viktiga steg
• ”Best practice” i bedömning och behandling av sårrelaterade symtom: Riktlinjer från regionalt vårdprogram och European Oncology Nursing (EONS)
• Patientcase i interaktion med publiken

Liselott Sahlberg, fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Norr Sabbatsbergs. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

Susanne Dufva, fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Susanne är processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Hon har arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år och bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.
17:00 - 18:00Nätverka och utbyt erfarenheter - mingel tillsammans med övriga deltagare och utställare på konferensen

PROGRAM DAG 2 – 23 JANUARI

08:45Morgonkaffe
09:10Bedömning av venösa och arteriella sår i praktiken

• Venösa och arteriella sår – utredning, diagnostisering
• Infektion eller inflammation?

Nina Åkesson är distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.
09:40 Kompressionsbehandling i praktiken – när, hur och varför

• De viktiga undantagen då ej kompression ska användas och varför
• Venös insufficiens och symptom
• Effektiv kompressionsbehandling vid bl a: venösa bensår, fotsår och traumatiska sår
• Strumpor, bindor, pumpar och flerlagerbandage, vad som väljas när och hur?
• Patientcase i interaktion med publiken! Så behandlar och lindar vi utifrån tillstånd!

Nina Åkesson
10:40Förmiddagskaffe
11:20Smärta vid sår – bedömning & åtgärder

• Den lokala bedömningen- vad är det egentligen som smärtar? De olika smärttyperna
• Att rengöra såret- att tänka på!
• Vilka behandlingar finns att tillgå?
• Kompression som smärtlindrare
• Professionellt patientbemötande och gott omhändertagande lindrar smärta!
• Patientcase i interaktion med publiken: vilka åtgärder väljer vi vid dessa tillstånd?

Nina Åkesson
12:30Lunch
13:40Effektiv undertrycksbehandling(NPWT) och kompression som sårbehandling i primärvården – vad, hur och när?

• Olika maskiner, liknande funktion. Säkerhetsfrågor, vad måste vi veta och kunna så det inte går fel?
• Hur vet vi att det fungerar och vad är det som ska fungera?
• Såren där NPWT inte fungerar och såren med förväntat gott resultat
• Lokalbehandling i och runt såret
• Så följer vi upp behandlingen, kriterier vi letar efter
• Effektiva team, exempel från hemsjukvård för läkta patienter

Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen. Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)
14:10DEL 1 - MINI-WORKSHOP

Gissa såret! Vad är det vi ser?


• Diskussion: Gissa såret
• Vilken metod och omläggning hade ni valt? Fundera ihop med din bordsgranne!
• Publikdiskussion utifrån enskilda fall
• Presentation av rätt svar och genomgång av valda sårtyper

Britt-Marie Strömqvist
14:30Eftermiddagskaffe
15:00DEL 2 - MINI-WORKSHOP

Och sen då? Vad lägger vi på såren? Bedömningen, syftet, val och hänsyn


• Sårstatus – vad är det vi ser? Korrekt bedömning av sårbädden
• Vad är syftet med omläggningen?
• Ska såren läkas eller lindras? Hur vet vi?
• Förbandsbyte, när och varför?
• Hur upplever patienten sitt förband? Vilken hänsyn ska tas?
• Patientcase i interaktion med publiken– vad väljer vi för såren?

Britt-Marie Strömqvist
15:50DEL 3 - MINI-WORKSHOP

De särskilt svårbandagerade såren, vad gör vi här? Exempel – Patientcase


Britt-Marie Strömqvist
16:10Trycksår- Med livet som insats

• Definition och kategorisering av trycksår
• Definition och kategorisering av fuktskadad hud/sår MASD/IAD
• Riskfaktorer – att vara uppmärksam på
• Modern aktiv förebyggande-/sårbehandling med patientmedverkan
• Positionering, avlastning och hjälpmedel

Madeleine Stenius, Undersköterska & utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm och styrgruppsmedlem i RiksSår,
som specialiserat sig på att förebygga och läka trycksår med helhetssyn på neurologisk skadade/sjuka patienter. Madde är författare till flera böcker om trycksår & blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår och ryggmärgsskade konferenser (posters och muntligt). Hon har utfört flera studier om trycksårs lambåopererade ryggmärgsskadade patienter, publicerat i Int. Wound Journal.
17:10Konferensen avslutas

PROGRAM FÖRDJUPNINGSDAG 24 JANUARI

 

PRAKTISK DOPPLERMÄTNING, KOMPRESSIONS-LINDNING OCH UTBYTE AV ERFARENHETER AV OLIKA FÖRBAND

Det är en konst och praktisk nödvändighet att använda en doppler på rätt sätt, att kompressionslinda patienter för bästa läkeförmåga och att använda rätt förband. Ta möjligheten att under en hel dag öva dig praktiskt under ledning av den mycket erfarna Britt-MarieStrömqvist från Sårcentrum Blekinge.

Ett axplock ur innehållet:

Praktisk dopplermätning

 • Praktisk dopplermätning – en översikt
 • Hur använder du handdopplern effektivt för översiktsundersökning av bensårspatienter?
 • Ankeltrycksmätning – så gör du vid undersökning av a.tibialis posterior och a.dorsalis pedis
 • Så beräknar du Ankel/Arm-Index • Referensvärden Ankel/Arm-Index
 • Vilka patientgrupper kan få falskt högt ankeltryck?
 • Praktiska övningar, deltagarna deltar aktivt

Kompressionslindning, tekniker och val av förband utifrån bedömning av sår – en genomgång av de många teknikerna varvat med praktiska övningar där deltagarna själva deltar aktivt!

 • Kompression utgör grunden i behandlingen av venösa bensår för att uppnå särläkning
 • Kortsträckta, långsträckta, kohesiva flerlager lindor – indikationer!
 • Lindningstekniker vid olika val av kompression, så uppnås optimal tryckfördelning – graderad kom­pression
 • Hur vet vi att trycket är rätt?
 • Åttatalsturer, cirkelturer och blandteknik – när ska de olika teknikerna användas?

Dagen leds av Britt-Marie Strömqvist specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Britt-Marie delar med sig av sin erfarenhet av speciellt svårbandagerade sår utifrån bota, lindra och trösta -principen.  Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO. (Rikstäckande förening Undersköterskor för palliativ omvårdnad.)

HÅLLTIDER
08:30 Registrering och morgonkaffe
09:00 Workshopen börjar
11:30 Lunch
15:00-16:00 Workshopen avslutas

Under dagen gör vi avbrott för för- och eftermiddagskaffe

Avslut för dagen bestäms utifrån antal deltagare på workshopen