TALARE SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2019

christina-lindholm

Christina Lindholm

CL leg. sjuksköterska med dr. senior professor Sophiahemmet Högskolan/Karolinska Universitetssjukhus. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium.

Gunilla

Gunilla Jägeblad

Medicinsk fotterapeut och verksam på Fotsårsmottagningen/Hudmottagningen, Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Började 1983 att bygga upp verksamheten och har varit teamledare för teamet i Skövde i 35 år. Gunilla har också ansvarat för Diabetesförbundets externa utbildningar och internatkurser för fotterapeuter i diabetesvård under 18 år, arbetat som lärare på yrkeshögskolan, gjort en del vetenskapliga studier i Linköping och Malmö/Lund och ett stort antal kliniska studier.

talare

Britt-Marie Strömqvist

Specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO.

talare3

Liselott Sahlberg

Fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Norr Sabbatsbergs. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

talare6

Susanne Dufva

Fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård, ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Susanne är processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Hon har arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år och bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

madeleine

Madeleine Stenius

Undersköterska & utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm och styrgruppsmedlem i RiksSår, som specialiserat sig på att förebygga och läka trycksår med helhetssyn på neurologisk skadade/sjuka patienter. Madde är författare till flera böcker om trycksår & blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör
internationellt på både sår och ryggmärgsskade konferenser (posters och muntligt). Hon har utfört flera studier om trycksårs lambåopererade ryggmärgsskadade patienter, publicerat i Int. Wound Journal.