TALARE SÅRBEHANDLINGSSYMPOSIUM 2021

christina-lindholm

Christina Lindholm

CL leg. sjuksköterska med dr. senior professor Sophiahemmet Högskolan/Karolinska Universitetssjukhus. Christina är en av Sveriges ledande experter inom området och genom åren en mycket uppskattad föreläsare på Sårbehandlingssymposium.

talare

Britt-Marie Strömqvist

Specialistundersköterska Palliativ vård. Britt-Marie arbetar på Sårcentrum Blekinge samt på Blekingesjukhusets Palliativa avdelning. Har arbetat drygt 45 år inom vården med speciellt intresse och inriktning på sårbehandling. Är genom Sårcentrum utbildningsansvarig i Blekinge samt ordförande i UFPO.

talare3

Liselott Sahlberg

Fil. Kand.,specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Tema Cancer, Karolinska Universitetssjukhuset. Liselott har arbetat inom palliativ- och onkologisk vård i många år. Tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

talare6

Susanne Dufva

Fil. Kand., specialistsjuksköterska inom onkologisk vård. Sårcentrum, Södersjukhuset. Susanne var tidigare processansvarig för sår på ASIH Stockholm Södra Långbro Park. Hon har arbetat på onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm i drygt 15 år och bl a tjänstgjort på Sveriges enda mottagning för maligna tumörsår. Medförfattare i vårdprogrammet för maligna tumörsår som nyligen publicerats i Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotlands regi.

madeleine

Madeleine Stenius

Undersköterska & utbildningsansvarig på Rehab Station Stockholm och styrgruppsmedlem i RiksSår, som specialiserat sig på att förebygga och läka trycksår med helhetssyn på neurologisk skadade/sjuka patienter. Madde är författare till flera böcker om trycksår & blås-/tarmrubbning, vårdprogram samt är en flitig presentatör internationellt på både sår och ryggmärgsskade konferenser (posters och muntligt). Hon har utfört flera studier om trycksårs lambåopererade ryggmärgsskadade patienter, publicerat i Int. Wound Journal.

talare5

Nina Åkesson

Distriktsköterska på Sårcentrum Blekinge. Utöver det kliniska patientarbetet arbetar verksamheten även med utbildningsfrågor och klinisk patientnära forskning. Nina är även koordinator för Kvalitetsregistret RiksSår.

josefine

Josefin Dimander

Dietist på Brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där genomgår hon även sin forskarutbildning i samarbete med Uppsala universitet, med ett forskningsprojekt om nutritionens betydelse efter brännskador. Josefin har, genom sin tidigare kliniska tjänstgöring, en betydande erfarenhet av behandling av svårläkta sår. Hon har vid flera tillfällen föreläst om nutrition och sårläkning för personalen på Akademiska sjukhuset.

malinmunter

Malin Munter

Såransvarig sjuksköterska, Jönköpings kommun. Malin ingår i styrelsen för SSiS (Sårsjuksköterskor i Sverige) och är även engagerad som chefredaktör för tidskriften Sårjournalen.