PROGRAM

Vi arbetar för att göra Servicedesk Forum 2018 till en högaktuell mötesplats även i år!

Programmet är under bearbetning och publiceras närmare konferensen, tills vidare är du välkommen att ta del av förra årets program!