Insight Events

Välkommen till Upphandlingsforum 2017!

Ett stort tack till alla deltagare och talare som gjorde 2016 års konferens till ett riktigt lyckat event!  Upphandlingsforum 2016 bjöd på två mycket uppskattade dagar trots att den sammanföll med årets värsta snöoväder. Än en gång bekräftades att Upphandlingsforum skiljer sig från andra konferenser genom att verkligen gå på djupet i ämnet upphandlingsjuridik.  Talarna fick mycket beröm; ”Mycket bra dagar med bra innehåll”, ”Att få lyssna på professionella och intellektuella föreläsare och moderatorer är mycket givande” och ”Uppskattar föreläsarna från Delphi och Mannheimer Swartling som visar ett sådant smittande engagemang och intresse för frågorna” är några kommentarer från nöjda deltagare.

Upphandlingsforum skiljer sig från andra konferenser genom att gå på djupet i ett ämne, vilket är mycket bra. – Östen Granberg, inköpchef, Piteå kommun

Nu ser vi fram emot 2017 års konferens. Målet för Upphandlingsforum 2017 är att fortsätta bygga vidare på ett lyckat upplägg med de främsta upphandlingsexperterna i Sverige på talarlistan. Vi arbetar just nu med programmet men fokus kommer bland annat att ligga på:

  • De viktigaste nyheterna i den nya upphandlingslagstiftningen
  • Rättsfall från EU-domstolen
  • Rättsfall från kammarrätterna
  • Rättsfall från förvaltningsrätterna
  • Sociala krav vid upphandling
  • De nya förhandlade förfarandena

Boka in den 7 – 8 november redan nu. Ta gärna med en kollega. Vi ser fram mot att få träffas på Upphandlingsforum 2017!

Ruth Sylwan
Senior Project Manager
Insight Events
ruth.sylwan@insightevents.se
073 380 25 06

Bland talarna på Upphandlingsforum 2016:


Fler talare!

Ladda hem broschyr med programmet från 2016: