MUTOR, KORRUPTION
& OTILLÅTEN PÅVERKAN

KONFERENS • 14 - 15 DEC • STOCKHOLM

VECS 2021

KONFERENS • 17 - 18 APR 2022 • GÖTEBORG

COVID-19 & våra utbildningar

98% av all vår utbildning från augusti 2020 till och med sommaren 2021 genomfördes digitalt eller semidigitalt (hybrid) till följd av pandemin. Vi ser nu fram emot hösten 2021 och att kunna mötas också fysiskt där det är möjligt. Vi fortsätter att sätta din säkerhet i första rummet ihop med fortsatt hög kvalitet på våra utbildningar och anpassar oss till rådande läge. Läs vidare om de försiktighetsåtgärder vi vidtar samt om våra olika utbildningsformat här.

20 januari 2022

Varumärkesdagen

Konferens 15-16 februari 2022

Dagvattenhantering

1-2 december 2021 & 6-7 april 2022

Exploateringsavtal och PBL

1-2 december 2021 & 4-5 maj

Förbränningsteknik i praktiken

7-8 december 2021

Fastighetstransaktioner

Aktuella event

20 januari 2022

Varumärkesdagen

Konferens 15-16 februari 2022

Dagvattenhantering

Alla konferenser
Alla kurser
Offentlig sektor (cku.se)

Senaste nytt

Nyhet - SvD Energy Summit 2021 - 2021-09-30 Samhället och energibranschen står idag som vi alla vet inför många stora utmaningar i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Viktiga frågor som också ligger högt på agendan ... Läs mer
Nyhet - Socionomdagarna - 2021-09-27 Barnkonventionen har antagits som lag, hur långt har kommunerna kommit och vilka utmaningar står de inför? Magnus berör även utvecklingen med den tilltagande ökade psykiska ohälsan och han pratar även ... Läs mer
Nyhet - Administratör i högskolan - 2021-09-23 En av de stora snackisarna inför konferensen Administratör i högskolan 2021 är såklart pandemin. Hur påverkas administratörsrollen och kommer vi kunna återgå till ett ”normalt” sätt att arbeta? ... Läs mer
Läs äldre nyheter

Kontakta oss!