GATUBELYSNINGSFORUM

KONFERENS • 2 - 3 DEC • STOCKHOLM

OBS! Coronaviruset (COVID-19)

Vi är igång med höstens och vinterns utbildningar. Oavsett format på våra utbildningar sätter vi din säkerhet i första rummet. Läs vidare om de försiktighetsåtgärder vi vidtar samt om våra olika utbildningsformat här. Vilka format som erbjuds för varje specifik utbildning ser du under respektive utbildning.

Har du frågor, kontakta oss!

info@insightevents.se | 08 587 662 00

14-15 december 2020
DIGITAL konferens på länk

Mutor, korruption & otillåten påverkan

19-20 maj 2021
Fysisk konferens på plats

VECS – Vehicle Electronics & Connected Services

16-17 juni 2021
Fysisk konferens på plats

Framtidens kundservice & contact center

Aktuella konferenser

14-15 december 2020
DIGITAL konferens på länk

Mutor, korruption & otillåten påverkan

19-20 maj 2021
Fysisk konferens på plats

VECS – Vehicle Electronics & Connected Services

16-17 juni 2021
Fysisk konferens på plats

Framtidens kundservice & contact center

Alla konferenser
Alla kurser
Offentlig sektor (cku.se)

Senaste nytt

Den svenska hälso- och sjukvården står inför svåra utmaningar i sin nuvarande organisation, vilket syns tydligt i de gångna årens växande brist på vårdplatser samt kompetent personal. Tidigare utredningar i temat har pekat på nödvändigheten ... Läs mer
Why is security engineering perceived as a burden and what can we do about it? Sarah Fluchs is a Security Consultant at German admeritia, which specializes in OT Security. She is a Keynote Speaker at ... Läs mer
Anser du att ett systematiskt, strukturerat arbetssätt är viktigt när man genomför en utredning? Tror du att det finns en poäng i att anpassa ditt arbetssätt utifrån rådande omständigheter, istället för att angripa varje utmaning ... Läs mer
Läs äldre nyheter

Kontakta oss!