header slide ny start_2
Slides_nystart2

REDOVISNINGSDAGEN

KONFERENS • 26-27 NOV • STOCKHOLM

Slides_nystart

DAGVATTENHANTERING

KONFERENS • 14-15 NOV • STOCKHOLM

Välj den sektor du är intresserad av

Alla konferenser
Alla kurser
Offentlig sektor (cku.se)
21-22 november 2018

Socionomdagarna

26-27 november 2018

Redovisningsdagen

24 januari 2019

Varumärkesdagen

ALLA KONFERENSER
23-24 jan & 18-19 sept 2019

Förbränningsteknik i praktiken

6-7 februari 2019

Exploateringsavtal och PBL

12-13 mars & 17-18 okt 2019

ATEX i praktiken

13-15 mars & 11-13 september 2019

Produktchef i praktiken och lönsamhetsberäkning

ALLA KURSER

Senaste nytt

Vi ställde några snabba frågor till Peder Eneroth från FlexiClean som ställer ut på konferensen! Kan du kortfattat förklara din roll och erfarenhet inom dagvattenhantering? Efter önskemål av det kommunala VA-bolaget Mälarenergi så började vi ... Läs mer
Regeringen har tillsatt Tillitsdelegationen med uppdraget att främja idé- och verksamhetsutveckling när det gäller offentlig verksamhet samt för att styrning och uppföljning behöver utvecklas. Mattias Fogelgren på Tillitsdelegationen är aktuell som talare på konferensen Mutor, ... Läs mer
Laura Hartman, docent i nationalekonomi, föreläsare och ordförande i Tillitsdelegationen är en av talarna på konferensen Framtidens offentliga ekonomi. Laura brinner för att skapa samhällsnytta av forskning. Med närmare 20 års erfarenhet från kunskapsintensiva organisationer ... Läs mer
Socionomdagarna
Agneta Aldor är digitaliseringsstrateg på SKL och Kalle Pettersson är kvalitets- och utvecklingschef inom socialförvaltningen på Helsingborgs stad. På Socionomdagarna föreläser de tillsammans om hur man får socialarbetare att se digitalisering som en möjlighet och ... Läs mer

 Se äldre nyheter