AKTUELLA EVENT


4-5 september 2024

Arkiv och säkerhet

10-11 september 2024

Gatubelysningsforum

17-18 september 2024

SCADA Säkerhet

18-19 september 2024

Sårbehandlingssymposium

19 september 2024

Patentdagen

24-25 september 2024

PsykoterapiMässan

2-3 oktober 2024

Registratordagarna

8-9 oktober 2024

Utredardagarna

15 oktober 2024

AI Act

17 oktober 2024

Fondmarknad

6 november 2024

Investor Summit

12-13 november 2024

Socionomdagarna

13 november 2024

Konkurrensrättsforum

Våra konferenser riktade mot offentlig sektor

CKU14–18 oktober 2024

Diplomerad Risk Manager

12-13 november 2024

Fastighetstransaktioner

20-21 november 2024

Kommersiell hyresrätt

Datum på förfrågan

Certifierad Product Manager

Datum på förfrågan

Compliance 2.0

Datum på begäran

Exploateringsavtal och PBL

Datum på förfrågan

Finansiella instrument

Datum på förfrågan

Hybrida ledarskapet


NYHETER

KONTAKTA OSS