AKTUELLA EVENT


14-15 maj 2024

VECS

21-22 maj 2024

Psykiatridagarna

4-5 september 2024

Arkiv och säkerhet

10-11 september 2024

Gatubelysningsforum

17-18 september 2024

SCADA Säkerhet

18-19 september 2024

Sårbehandlingssymposium

24-25 september 2024

PsykoterapiMässan

2-3 oktober 2024

Registratordagarna

15 oktober 2024

AI Act

oktober 2024

SvD Energy Summit

12-13 november 2024

Socionomdagarna

Våra konferenser riktade mot offentlig sektor

CKU
NYHETER

KONTAKTA OSS