VECS 2021

KONFERENS • 19 - 20 MAJ • GÖTEBORG

OBS! Coronaviruset (COVID-19)

94% av all vår utbildning från augusti till och med december 2020 genomfördes digitalt eller semidigitalt (hybrid) till följd av pandemin. Nu ser vi fram emot vårens utbildningar. Vi fortsätter att sätta din säkerhet i första rummet ihop med fortsatt hög kvalitet på våra utbildningar. Läs vidare om de försiktighetsåtgärder vi vidtar samt om våra olika utbildningsformat här. Vilka format som erbjuds för varje specifik utbildning ser du under respektive utbildning.

Har du frågor, kontakta oss!

info@insightevents.se | 08 587 662 00

26-27 april 2021
DIGITAL konferens på länk

Mutor, korruption & otillåten påverkan

Aktuella konferenser

26-27 april 2021
DIGITAL konferens på länk

Mutor, korruption & otillåten påverkan

Alla konferenser
Alla kurser
Offentlig sektor (cku.se)

Senaste nytt

Socionomdagarna
Vi passade på att ställa ett par frågor till Sofia Rydh som är kommunikatör och koordinator på Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten. I intervjun nedan får du en inblick i vad de gör, satsningar som ... Läs mer
2020 lider mot sitt slut och vi summerar det gånga året med lite deltagarfakta från hösten. 94% av all vår utbildning från augusti till och med december 2020 genomfördes digitalt eller semidigitalt (hybrid) till följd ... Läs mer
Den svenska hälso- och sjukvården står inför svåra utmaningar i sin nuvarande organisation, vilket syns tydligt i de gångna årens växande brist på vårdplatser samt kompetent personal. Tidigare utredningar i temat har pekat på nödvändigheten ... Läs mer
Läs äldre nyheter

Kontakta oss!