INSIGHT ACADEMYS KURSER

Våra kurser avhandlar ett väl avgränsat ämnesområde och är till för att uppfylla kraven för dig som har en önskan att gå på djupet inom ett specifikt område. Antalet deltagare är i regel färre på kurser än på konferenser, för att möjliggöra nära interaktion mellan kursledare och deltagare, samt deltagare emellan. Praktiska övningar är ett vanligt förekommande moment i syfte att öva samt fördjupa deltagarnas lärande och kunskaper.

Nedan presenterar vi hela vårt kursutbud. Vi gör kurser inom sju olika huvudområden i allt från IT och teknik till juridik och finans. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!

Du vet väl att alla våra kurser går att få skräddarsydda på ditt företag?
Läs mer här!

EKONOMI & FINANS

ENERGI & MILJÖ

18-19 sept 2019 & 22-23 jan 2020

Förbränningsteknik i praktiken

16-17 okt 2019 & 12-13 feb 2020

Exploateringsavtal och PBL

17-18 okt 2019 & 12-13 mars 2020

ATEX i praktiken

FASTIGHETER

16-17 okt 2019 & 12-13 feb 2020

Exploateringsavtal och PBL

13-14 november 2019

Fastighetstransaktioner

JURIDIK & UPPHANDLING

16-17 okt 2019 & 12-13 feb 2020

Exploateringsavtal och PBL

17-18 okt 2019 & 12-13 mars 2020

ATEX i praktiken

20-24 april 2020

Diplomerad Risk Manager

LEDARSKAP & KOMMUNIKATION