Vi ställde 6 frågor till Carina Heinlo, Chief Compliance Officer på Skandiabanken som talar på konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet.

 • Hur kom det sig att du började arbeta med Compliancefrågor?
  Jag har arbetat med regler i hela mitt yrkesliv och som jurist är jag intresserad av regler som styrinstrument för att skapa ordning och reda i olika situationer. Med rätt regler och en bra implementering skapas oftast en god effektivitet och styrning i olika frågor.

 

 • Vilka ser du som de mest utmanande frågorna inom området finansiell brottslighet?
  Den stora utmaningen är att brottsligheten numer är så utbredd i hela världen och att den kan ske relativt anonymt mot bakgrund av Internet och webbplatser samt alla digitala tjänster som finns. Anonymiteten underlättar finansiell brottslighet och gör det svårare att identifiera brott och brottslingar samt att spåra och utreda denna typ av brottslighet. När den dessutom är så spridd runt hela världen är det svårt att kunna få en helhetsbild av omfattning och förändringar.

 

 • Vad gör ni på Skandiabanken under det närmaste året för att ställa om er till framtidens krav och utmaningar?
  Vi lägger stor viktigt vid regelefterlevnadsfrågor och arbetar aktivt med att skapa effektiva processer som lever upp till de krav som ställs på en aktör som Skandiabanken.

 

 • Är det något särskilt ämne som du vill se diskuteras på konferensen?
  Frågor kring terrorismfinansiering behöver ökat fokus och där behöver de svenska aktörerna på finansmarknaden öka sina aktiviteter för att förhindra, motverka och förebygga terrorismfinansiering.

 

 • Finns det någon organisation / företag som du tycker ligger i framkant inom området (penningtvätt, annan finansiell brottslighet)?
  Det är svårt att säga då olika företag har kommit olika långt och  det beror i sin tur på verksamhetstyp och utmaningar. Jag har en känsla av att vissa europeiska länder har kommit längre i sitt penningtvätts-och brottsbekämpande arbete än andra.

 

 • Är det något annat som kan vara av intresse för deltagarna att känna till om dig?
  Jag har både myndighetsbakgrund och branscherfarenhet och ser att vi alla har samma mål med våra ansvarsområden dock har vi olika medel.

Konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet går av stapeln 8-9 december 2016. Läs mer och anmäl dig på länken!