magnus2

Inför konferensen Cash & Treasury – som äger rum den 21-22 mars på Grand Hotel i Stockholm – fick vi ett samtal med moderatorn Magnus Lind, grundare av Treasury Peer och Skanör Group.

 • Vilka förändringar genomgår Cash and Treasury just nu?
  Jag upplever att Treasury är på väg in i en situation där kraven ökar hela tiden på större affärsmässighet och delaktighet i företagets grundaffär. Det, i sin tur, öppnar upp väldigt stora möjligheter för Treasury att inta en större roll. Jag tror också att vi kommer att uppleva en mycket högre grad av automatisering inom Cash Management, vilket teoretiskt är tämligen enkel datahantering. Tyvärr är nuvarande Cash Management-lösningar väldigt fragmenterade och dåligt standardiserade. Internationell Cash Management kommer att behöva genomgå en massiv utveckling för att anpassa sig t ex till Industry 4.0 och inte hindra utvecklingen inom den fysiska leveranskedjan.

 • Hur?
  Bankerna och fintech har här en ypperlig möjlighet att stötta företagen med bättre produkter och PSD2 har stora möjligheter att stötta produktutvecklingen i den processen. Den finansiella leveranskedjan, som till stor del är Treasurens ansvar, kommer att behöva uppgraderas minst ett par generationer på mycket kort tid. Det kräver stora förändringar i nuvarande arbetssätt och i systemen. CFOn (och därmed Treasurern) har förväntningar på sig att leda innovationer och att spara pengar inom finans, utanför snäva rörelsekapitalprojekt. Det, i sin tur, leder till förväntningar på att Treasury skall ta en bredare roll för att stötta CFO. Det kommer också att kräva ett innovativt/kreativt arbetssätt och det är därför Cash & Treasury-konferensen ägnar en halv dag åt angelägen framtidsforskning och innovationsprocesser.

 • Vilka utmaningar ser du?
  Att leda Treasury i framtiden kommer att kräva större integration med den övriga organisationen och en mycket högre grad av automatisering och större närhet till företagets kundnära verksamheter. En framtida Treasurer måste tänka och agera lateralt i första hand och vara expert inom sitt område i andra hand. Tills nu har de varit tvärtom. Jag ser att vi står inför att Treasury och CFOn, tillsammans med tex CPO, Supply Chain och IT arbetar i ett bredare kontext, innefattande finansiellt samarbete och innovationer i hela leverans- och kundkedjan (”supply and demand chain”) – därav begreppet ”the financial supply chain”.
 • Du kommer att vara moderator på Cash and Treasury  – vad vill du uppnå med konferensen?
  Som moderator kommer jag att sträva mot att vi tillsammans med talarna och deltagarna tar ett kliv framåt i att förstå Treasury’s och Cash Managements nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter. Jag hoppas att deltagarna upplever att Cash & Treasury-konferensen kommer att ge idéer, inspiration och handfasta tips.
 • Vad gör du när du inte jobbar?
  Som entreprenör arbetar jag praktiskt taget konstant. Jag har alltid arbetat med finans i någon form, byggt mjukvaru-, konsult- och eventföretag kring finans och treasury. På senare år har jag varit väldigt engagerad i fintech. Som motpol tränar jag mycket, gärna triathlon som är allsidigt, med få skador och, till skillnad från vad man kanske kan tro, är väldigt sällskapligt.
 • Har du tips att ge till våra konferensdeltagare?
  Absolut, avslutar Magnus. Läs gärna:

https://www.skanorgroup.com/newsitem/Current-trade-finance-practices-are-dragging-down-the-physical-supply-chain

http://treasurypeer.com/2016/04/06/corporations-handling-fintech-smarter-than-the-banks/

Läs mer om konferensen!