erik_sjoholmVi tog chansen att ställa ett par snabba frågor till Erik Sjöholm, chef Penningtvättssektionen på Svenska Spel inför hans medverkan på konferensen ”Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet” i september.

Den nya spellagen träder i kraft i januari 2019. Vad händer nu med utlandsbaserade nätspelsbolag tror du?
Det är glädjande att riksdagen beslutat att anta den nya spellagen. Nu finns förutsättningar för ordning och reda på den svenska spelmarknaden. De seriösa aktörerna kommer sannolikt att söka licens att anordna spel i Sverige. Äntligen kan spelföretag verka på marknaden på lika villkor, vilket kommer att gynna svenska spelkonsumenter.

Hur kopplas penningtvätts riskerna inom spelbranschen till den finansiella sektorn?
En allt större del av spelet sker online medan det fysiska spelet i butik minskar. De transaktioner som sker online har tydlig koppling till den finansiella sektorn då betalningar sker mellan finansiella aktörer och spelbolag. Spelbolagen är beroende av finansiella tjänster för att verksamheten ska fungera. Penningtvätt sker knappast isolerat, varken i finansiella företag eller i spelföretag. Utvecklingen med nya sätt för betalning och överföring är till gagn för spelsektorn, men för också med sig nya risker som måste hanteras.

Vad är de främsta utmaningarna för en effektiv riskhantering av penningtvätt inom spelbranschen?
Viktigast är att företagen i branschen har en tydlig inriktning och ambition att motverka och stoppa misstänkt penningtvätt, dvs. en tydlighet i vilka risker som inte kan tolereras. Utan acceptans för att stoppa och stänga av kunder med uppenbart avvikande beteenden kommer inte åtgärderna ge någon effekt. När nya risker och avvikande beteenden uppmärksammas måste det finnas en förmåga att agera snabbt för att stänga möjligheter till penningtvätt. Identifieringen och hanteringen av risker måste vara snabbfotad och ske löpande.

Varför ska man komma och lyssna på dig på konferensen i september?
Spelmarknaden i Sverige är under förändring. Marknadsföringen av spel är mer utbredd än någonsin, och antalet aktörer på marknaden är stort. Spelmarknaden är het och mitt föredrag kommer ge en inblick i branschen, hur vi jobbar med riskhantering och granskning av misstänkta transaktioner och beteenden.

Läs mer och boka din plats redan idag!