talare_dagvatten3Vilka är fördelarna med att inför dagvattentaxa och vilka utmaningar står branschen inför? För att stilla vår nyfikenhet tog vi ett snack med Conny Persson. Conny arbetar som VA/VVS–ingenjör på VAKIN, det kommunala VA-bolaget i Umeå och Vindeln, och är aktuell som talare på Dagvattenhantering 2018 där han bland annat kommer att berätta om VAKIN:s systemuppbyggnad av en dagvattentaxa. Vi passade på att skjuta iväg några frågor till honom
inför konferensen och svaren hittar du nedan.

Du kommer att berätta om VAKIN:s systemuppbyggnad av en dagvattentaxa, vad är den största fördelen med införandet?
Att vi har satt en peng på värdet av att hantera dagvattnet kollektivt i samhället utvecklar hanteringen av regler och funktionella ansvarsgränser med tiden. Med taxan ges en möjlighet att styra utvecklingen åt rätt håll. Med en stereotypisk taxa går det inte att påverka sina kostnader som brukare. Det som är rörligt i en Va-taxa är vatten och spill, dagvatten är en ganska fast taxa och därför är det viktigt att man får en möjlighet till påverkan och den bör var kontrollerbar över tiden för brukaren och VA-huvudmannen. Jag tror det är viktigt att tänka på detta.

Vilka är de främsta utmaningarna branschen står inför?
Att få gehör och förståelse hos alla enheter inom de olika kommunala avdelningarna. Det handlar om Planavdelningen, Mark och exploatering, Miljökontoret, Parksidan, Gatuavdelningen samt Bygglov. Hela den kedjan måste förstå den här problematiken med flöden, volymer och höjdsättning för att det ska bli ett bra slutresultat till brukarna.

Historiskt i Umeå tog man politiskt förutseende beslut på 60-talet, man byggde om avloppsnätet till ett duplikatsystem. Det är förstås dimensionerat enligt dåtidens riktlinjer så vi har ändå delvis samma problem som kommuner med ett kombinerat system. Utmaningarna är förutom det ändrade klimatet den växande staden med förtätningar som genererar högre flöden, och problem vid skyfall.

Om du tittar in i spåkulan, vilka innovationer hoppas och tror du kommer inom en snar framtid?
Att det ska komma någon enklare reningsanläggning som förbättrar dagvattenkvaliteten från fastigheter och gator med bra resultat samt även är lätta att sköta. Att rena (och fördröja) nära källan skulle underlätta verksamheten för VA-huvudmannen.

Vilket föredrag ser du mest fram emot på Dagvattenhantering 2018?
Alla föredragshållare håller väldigt hög kvalitet och har intressanta ämnen, men jag har två favoriter – Jonas Christensson och Lars-Erik Widarsson, som jag tror kommer vara mest intressanta för mig att lyssna till.