mutor_talare10Rikard Johansson arbetar som kvalitets- och etikrådgivare på Vårdföretagarna och är en av talarna konferensen Mutor, korruption och otillåten påverkan och han kommer under sitt föreläsningspass berätta om ledningens betydelse i dessa frågor. Vi passade på att ställa några frågor till honom inför hans föreläsning. Här är hans svar och funderingar.

Vad kommer ditt pass på konferensen Mutor, korruption & otillåten påverkan handla om?
Etik och antikorruption är två av samhällets viktigaste frågor just nu. Vi förvaltar ett förtroende från allmänheten och flera studier visar att förtroendet hos allmänheten sjunker för flera myndigheter och organisationer. En klok person har sagt att korruption är en folksjukdom och att den viktigaste behandlingen mot denna är transparens. Det kommer mitt pass att handla om.

Hur skapar man rätt förutsättningar och strategi för att etik och moral genomsyra en organisation och dess medarbetare?
Allt börjar med ens egna värderingar och att organisationen styr och följer upp de organisatoriska värderingarna. I det dagliga är det viktigt att coacha och lyfta upp etiska dilemman, i ledningsgruppen, hos mellanchefer, bland enskilda medarbetare och kunder.

Hur arbetar man med en förändringsprocess för att öka medvetenheten om dessa frågor?
I organisationer som vill ligga i framkant av kunskapsläget gäller alltid regel nummer 1. Prioritera omvärldsbevakning. Identifiera dem som kommit långt och bjud in dessa till ledningsgruppen. Lär från dem som går före. Desto mer kunskap man har desto större chans är det att man gör hållbara val.

Vilken betydelse har ledningen för att motverka mutor och korruption?
Att leda i tider av förändring ställer höga krav på ledarskapet. Ledningen behöver ha insikt om betydelsen av, och kompetens inom, riskhantering. Naturligtvis behöver även individerna i ledningen vara förebild och visa att ämnet är prioriterat genom att prata om dilemman och uppförandekoden i de dagliga samtalen med medarbetarna.

Hur hög är beredskapen hos ledningen hos era medlemmar gällande dessa frågor?
I vår styrelse har arbetet med uppförandekod högsta prioritet. Våra nya medlemmar förbinder sig att följa vår uppförandekod och att göra gott för branschen. Vi har dokumenterade processer och vårt etikråd som stöd när det brister.

Vad hoppas du deltagare ska ta med sig efter att ha lyssnat på din föreläsning?
Jag kan förhoppningsvis förklara att detta inte är ett tomtebloss utan att de får ta del av den verktygslåda med metoder och arbetssätt som vi byggt upp under över tio års tid. Allt vi gör är transparent och förhoppningsvis inspireras andra av vårt viktiga arbete här.

Är du nyfiken på någon annan talare på konferensen Mutor, Korruption & otillåten påverkan?
Det finns många kompetenta på talarlistan men måste jag välja ut några så är det tre personer som sticker ut. Dessa individer brukar förmedla saker på ett pedagogiskt och engagerande sätt. Kan verkligen rekommendera att lära från Natali Phalén, Thomas Palmberg och Dan Brännström.