Agneta Aldor är digitaliseringsstrateg på SKL och Kalle Pettersson är kvalitets- och utvecklingschef inom socialförvaltningen på Helsingborgs stad. På Socionomdagarna föreläser de tillsammans om hur man får socialarbetare att se digitalisering som en möjlighet och inte som ett hot. Vi tog en pratstund med dem om bland annat vilka de största möjligheterna med digitaliseringen är […]

Denna nyhet publicerades först på denna sidan: http://www.socionomdagarna.se/2018/10/socionomdagarna-2018-talarintervju-med-agneta-aldor-skl-och-kalle-pettersson-helsingborgs-stad/