jonas_lVad är viktigt att tänka på när man arbetar med digitaliseringsfrågor? Jonas Lindström arbetar som enhetschef styrning och uppföljning på Bolagsverket och är aktuell som talare på Ledning och styrning i framtidens myndighet. Under konferensen kommer Jonas att berätta om Bolagsverkets resa mot en ökad digitalisering och vi passade på att ställa några frågor till honom.

Vad kommer ditt pass på Ledning och styrning i framtidens myndighet 2019 att handla om?
Det handlar om hur vi anpassar Bolagsverket för att möta framtiden. Vi har ändrat vår styrningsfilosofi och jag kommer berätta om vad det innebär, både i form av ändrade styrmodeller, strategi, arbetssätt och kultur. Mycket kommer handla om vad vi gör för att bli mer snabbfotade och kunna arbeta med kortare cykler mot ett långsiktigt mål.

Vad är viktigt att tänka på när man arbetar med digitaliseringsfrågor?
Att digitalisering är ett medel, inte ett mål. Digitalisering är inget självändamål och det är lätt att tappa fokus på vad som faktiskt är viktigt i den digitaliseringshets som nu råder. Särskilt när regeringen har uttalat sådana höga ambitioner och sätter högt tryck, på exempelvis myndigheter, är det lätt att gå fel i sin iver att kunna visa upp en hög digitalisering. Man kan vara hur digital som helst, men om det inte är till nytta för de man finns till för tjänar det inget till. Så mer fokus på effekten och syftet med sin verksamhet!

Hur tror du att myndighetsstyrning kommer att utvecklas framöver?
Just nu är vi inne i en period av ifrågasättande av de styrmodeller vi har haft ett tag, som av många upplevs som byråkratiska och inte särskilt ändamålsenliga. Jag tror att vi kommer se en successiv anpassning mot en mer tillitsbaserad styrning där myndigheternas syfte hamnar i fokus. Men här handlar det om en lång resa där det är många nivåer som ska ändra sitt beteende, från regering, till departement, till myndighetsledning, och så vidare ned till enskilda medarbetare.

Inom myndigheterna kommer verksamhetsutvecklingen gå mot att vara mer agil och värdedriven snarare än plandriven. Detta kommer ställa krav på hur styrdokument och andra strukturer behöver utformas och där graden av detalj måste anpassas.

Är det någon annan talare på konferensen som du är nyfiken på?
Det är ju alltid intressant att höra på DIGG – det är fortfarande en myndighet som håller på att formas och det är intressant att följa deras väg framåt och om de lyckas med att åstadkomma det som är tänkt. I detta sammanhang ska det bli intressant att höra hur de tänker kring styrningsfrågor då de ofta lyfts som en myndighet som ska ligga i framkant i sitt ”tänk”.