talare_ledningstyrning16Vad är viktigt att tänka på kring myndigheternas interna styrning och kontroll? Tomas Kjerf är utredare på Ekonomistyrningsverket och är en av talarna på Ledning och styrning i framtidens myndighet. Vi passar på att ställa några frågor kring vad han kommer ta upp under sitt pass på konferensen. Tomas berättar även om de förändringar som skett och som börjar gälla från årsskiftet med regeringens nya förordning om intern styrning och kontroll och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag vilket har ökat ledningens ansvar.

Vad kommer ditt pass beröra?
Det kommer att handla om myndighetsledningens ansvar för verksamheten och hur tillit till och förtroende för medarbetarna kan vara betryggande.

Från årsskiftet har ett antal nya regeltillämpningar tillkommit, bla ökat ledningsansvar. Vad kommer de betyda för den interna styrningen och kontrollen?
Den interna styrning och kontrollen blir mer om myndighetsledningens ansvar inför regeringen för verksamheten. Den interna styrningen och kontrollen ska vara betryggande för myndighetsledningen, att de fullgör sitt ansvar.

Vad kommer de nya kraven betyda för chefer och de med ledningsansvar?
Det blir enklare för myndighetsledningen, det är inte dokumentation och ekvation som avgör om det är en betryggande intern styrning och kontroll. Det är vad myndighetsledningen anser som avgör om det är betryggande. För chefer, internrevisorer och andra som rapporterar till myndighetsledningen handlar det nu om att våga ta ställning, ge en försäkran.

En annan nyhet är ett ökat krav på riskanalys och att identifiera olika ”risker”. Vilka krav ställer det på organisationen?
Det finns många olika krav på riskarbete och för myndighetsledningen är det nya att bedöma vilka risker som är väsentliga att kunna hantera för att fullgöra ansvaret för verksamheten.

Hur ser situationen ut idag hos myndigheterna – är kunskapen tillräcklig?
Situationen är bra och kunskapen är god. Myndighetsledningarna fullgör sitt ansvar för verksamheten. Staten levererar.

Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?
Jag hoppas att deltagarna tar med sig bilden av att myndighetsledningen behöver:

  • En betryggande styrning av och kontroll över verksamheten för att fullgöra ansvaret för verksamheten
  • Känna till de väsentligaste riskerna för att fullgöra sitt ansvar för verksamheten
  • Modiga medarbetare som vågar ta ställning

Är det någon annan talare på konferensen som du vill lyfta fram extra som intressant?
Lyssna gärna på Jonas Lindström när han berättar om Bolagsverkets resa mot en ökad digitalisering. Det är en förändringsresa som alla myndigheter står inför.