talare_penningtvatt2019Carina Heinlo är vd & senior konsult på Compliance & AML AB och har lång erfarenhet av penningtvättsområdet bland annat i rollen som compliancechef & penningtvättschef på Skandiabanken, Ica Banken och Swedbank samt bankjurist på Finansdepartementet och Finansinspektionen. Hon kommer inleda konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet med att ge en översikt kring hur dagens regelverk och riktlinjer påverka banker och organisationer. Vi har passat på att ställa några frågor till henne inför konferensen den 11–12 juni.

Det är mycket regler och rekommendationer för bolag att följa, och mer kommer i framtiden. Det är både krångligt och mycket att tolka och implementera för bolagen. Vad är egentligen det bakomliggande syftet med dessa regler och rekommendationer?
Syftet med alla regler är att alla berörda behöver agera för att stoppa alla terrorattacker och all penningtvätt som pågår runt om i världen och som möjliggör kriminell verksamhet.

Hur långt har bolagen som berörs kommit i att ta fram nya processer och arbetsrutiner samt utbildning i dessa frågor?
Flera företag har kommit en bra bit på väg men eftersom det är komplexa regler finns en hel del kvar att göra.

Det femte penningsdirektivet ska implementeras inom mindre än ett år – vilken påverkan får det?
Regelkraven ökar och utrymmet för polisen att agera ökar och företaget behöver vidta ytterligare åtgärder.

Vilka är de största utmaningarna för de som sitter ute på bolagen och arbetar med detta och alla de förändringar som sker?
Det är många processer i företaget som berörs och det kräver en helhetssyn och detta i sin tur förutsätter att företagen lägger ner de resurser som behövs för att göra dessa ändringar.

Vi har sett skandaler på bland annat Danske Bank och Casino Cosmopol och nu senast misstankar mot Swedbank. Finns det något vi kan lära kring dessa fall?
Lärdomarna är att det är lätt att inte inse att ditt eget företag är exponerat för penningtvättsrisker och att det krävs både förståelse och kompetens för att kunna agera effektivt och verkningsfullt

Vad bör bolagen göra de närmaste åren för att säkerställa sig att uppfylla framtidens krav och utmaningar?
Det gäller att se över sina processer och välja det arbetssätt som passar just ditt företag inom ramen för det riskbaserade arbetssättet. Det är viktigt att göra grundjobbet ordentligt för att sedan kunna bygga på vartefter kraven ökar.

Är det något särskilt ämne som du vill se diskuteras på konferensen?
Delaktighet, engagemang och förståelse och sedan så klart att hitta det tillvägagångssätt som bidrar till att stoppa penningtvätt och terrorismfinansiering i företagen.

Läs mer om konferensen Åtgärder mot penningtvätt & annan finansiell brottslighet