sofiasavanderVad är viktigt att tänka på kring myndigheternas kontakt med medborgarna? Sofia Savander från Arbetsförmedlingen är en av talarna på Ledning och styrning i framtidens myndighet och kommer på konferensen att berätta om vikten av kundbehovsdriven utveckling och hur digitalisering och ledarskap är nycklar för framtiden myndighet.

Hur viktig är kundupplevelsen i framtidens myndighet?

Den är otroligt viktig! Även om kundens möten med offentliga organisationer säkerligen kommer att förändras i och med digitaliseringens möjligheter, kommer vi alltid på ett eller annat sätt behöva ha koll på kundens behov, erfarenheter och upplevelse av våra tjänster. Oavsett om kunden använder dem direkt via oss eller en tredje part eller som en del i en annan tjänst.

Vad behöver ledning och chefer tänka på för att skapa morgondagens kundupplevelse – som utgår från medborgaren?  

Ett nyckelord här är tillit och tilltro. Tillitsbaserat ledarskap är verkligen ett buzzword, men jag tror på det! I framtidens myndighet kommer inte chefen att vara den som alltid vet bäst och som har beslutanderätten om vad som ska utvecklas eller inte. I mitt ledarskap har det varit viktigt med mod, tillit och tilltro för att våga släppa kontrollen. Vi behöver bli bättre på att våga lita på medarbetarnas vilja och förmåga att driva utveckling. Att driva innovation innebär att vi inte har svaret på alla frågor i förväg, det ligger i sakens natur. Genom att verkligen vara modig och säga ja till nya initiativ, kan du som chef vara med och bidra till fantastiska saker. En viktig ingrediens blir här att tänka på möjligheter istället för risken att misslyckas. Som chef måste man också våga ifrågasätta sig själv och sitt ledarskap och säkerställa att man är den som skapar de bästa förutsättningarna och inte den som sätter käppar i hjulet. I en allt mer digitaliserad värld där tjänster och transaktioner sker digitalt kommer det att bli än mer viktigt att vårda kundrelationerna för att säkerställa att vi verkligen erbjuder rätt tjänster. Vi som ledare behöver prata med kunder, partners och leverantörer. Vilka förväntningar har de på vår verksamhet och hur kan vi tillsammans skapa bra tjänster? I framtiden kommer vi inte kunna göra allt själva. Det är vare sig smart eller ekonomiskt försvarbart.

Hur tror du att myndighetsstyrning kommer att utvecklas framöver? Vilka utmaningar ser du framför i arbetet med framtiden myndighet och ledning och styrningsfrågor?

Jag tror att gränserna mellan olika roller kommer att suddas ut. De traditionella hierarkierna kommer minska och istället ersättas av mer lättrörliga strukturer. I detta kommer det bli svårare att mäta, följa upp och styra på ett traditionellt sätt. Att säkerställa att alla jobbar mot samma vision och mål kommer att bli viktigare än att följa upp och styra på detaljer.  Att göra det skiftet tror jag kommer vara den stora utmaningen.  De som tidigare har förlitat sig på att det kommer direktiv uppifrån med detaljerade planer som säger vad vi ska göra, eller där man tidigare har kunnat peka på tex HR-avdelningen, måste nu börja tänka om. Ledarskapsfrågorna kommer att delegeras ner i organisationen och vi ser redan nu mer av tillitsbaserad styrning och självledarskap. Trenden mot mer aktivitetsbaserade kontor gör också att vi behöver förändra vårt sätt att leda och styra. För att bli framgångsrik i ledarrollen måste vi börja se oss mer som möjliggörare och hindersröjare som skapar de bästa förutsättningarna för att medarbetarna ska kunna prestera. Ska vi fortsätta att vara relevanta måste vi arbeta målmedvetet och vi måste förstå vad vi ska göra, varför vi ska göra det, vad det kommer att generera för värde och för att klara av det behöver vi som ledare vässa vår kommunikativa förmåga. Likaså krävs det en ledning som följer uppdragen, ser att vi håller rätt kurs och som mäter på effekter.

Kortfattat, vad kommer ditt pass handla om på Ledning och styrning i framtidens myndighet?

Mitt pass kommer handla om kundbehovsdriven utveckling och kundupplevelse med ett tydligt ledarskapsperspektiv. Jag kommer att dela med mig av mina erfarenheter som både medarbetare, ledare och chef och prata om vilket ledarskap jag tror på för framtidens myndighet.

Är du nyfiken på någon annan talare?

Jag är särskilt intresserad av att höra Åsa Rönnbäck och Mattias Fogelgren och deras budskap om tillit och ledarskap.