talare_penningtvatt201910Mira Naumanen har lång erfarenhet i ledande befattningar från Santander Bank och GE Money Bank. Tidigare har hon även varit Senior Advisor på både Finansdepartementet och Finansinspektionen där hon bland annat jobbade med FATF-frågor och deltog i framtagandet av de reviderade FATF-standarderna. På årets konferens Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet kommer hon prata om hur ett effektivt kvalitetssäkringsprogram kan hjälpa verksamheten att identifiera, monitorera, eskalera och mitigera AML-risker. Flera fall av penningtvätt har under den senaste tiden uppdagats så vi passade på att ställa några frågor till Mira för att höra hennes reflektioner och tankar.

Mycket skrivs kring penningtvätt just nu, vad är din reflektion?

Ja, anti-penningtvätt är verkligen på tapeten just nu! Min reflektion är att den senaste tidens nyheter på området visar att det är väldigt viktigt för ledningen att få en ordentlig förståelse för hur bra det egna anti-penningtvättsarbetet är, vilket visar hur viktigt det är med kvalitetssäkringen av AML. En annan sak som slår mig är att det behövs en förbättring av hur kundkännedomen används i samband med transaktionsmonitoreringen.

Flera fall av misstanke om penningtvätt har dykt upp senaste tiden. Hur kan bolag arbeta med att kvalitetssäkra AML-arbetet så man minimerar risken?

Det första steget är att genomföra en riskbedömning, så att man har identifierat de centrala penningtvättsriskerna i verksamheten, och inventerat vilka processer och kontroller som hanterar dessa risker. Nästa steg är att bedöma om processer och kontroller är tillräckliga och vidta nödvändiga förändringar. Därefter monitorerar man processer och kontroller på de områden som har högst residualrisk, enligt den frekvens som man bedömer att risken kräver. Med en bra riskbedömning i grunden, bra kontroller och aktuell monitoreringsdata kan man ge ledningen och styrelsen en bättre bild av hur verksamhetens penningtvättsrisk ser ut.

Vi har sett att bland annat Danske Bank haft luckor i sina system och nu har flera misstänkta fall uppdagats hos andra bolag finns det något vi kan lära kring dessa fall?

Det är jätteviktigt att kunna ge sin ledning och styrelse en uppdaterad bild av hur AML-arbetet fungerar i verksamheten och hur de egna riskerna ser ut och framförallt hur verksamheten hanterar dem. Det finns också anledning att fundera över och säkerställa att den insamlade kundkännedomen i verksamheten kommer till effektiv användning vid transaktionsmonitoreringen.

Möt Mira Naumanen på konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet, där hon föreläser om Kvalitetssäkring av AML – ett effektivt kvalitetssäkringsprogram hjälper verksamheten att identifiera, monitorera, eskalera och mitigera AML-risker.

Läs hela programmet här