talare_registratorsdagarna8Sandra Höglund arbetar som huvudregistrator på Energimyndigheten och är aktuell som talare på Registratordagarna 2019 med programpunkten ”Vägen mot en digital helhet – att skapa en organisation för framtidens digitala informationshantering”. Vi passade på att skjuta iväg tre snabba frågor till Sandra inför konferensen och hennes svar hittar du nedan.

Vad ser du som den största utmaningen i din roll som registrator? Hur hanterar du den?

Min största utmaning som huvudregistrator på Energimyndigheten är att kunna vara behjälplig och närvarande till alla medarbetare i verksamheten. Eftersom vi är två registratorer, varav en av oss endast arbetar 50% på registraturen, är det ibland väldigt sårbart att alltid finnas tillgänglig när annat drar i en, som tex när man är iväg på möten och har svårt att vara tillgänglig.

Vad är ditt bästa tips för de som använder sig av aktivitetsbaserat kontor?

Att se möjligheterna, att kunna utforska hur det är att sitta på olika platser, som hos oss i olika zoner. Att kunna träffa fler medarbetare som du annars inte träffar dagligen.

Vilket pass ser du mest fram emot under Registratordagarna 2019?

Jag ser mest fram emot Caspar Almalander från Botkyrka kommun med punkten ”Vart är vi på väg med registatoryrket i det digitala informationssamhället?”.

Läs mer om konferensen Registratordagarna här!