talare_penningtvatt20198Ulf Sandlund är Executive Director på PwC Forensic Services och har mer än 25 års internationell erfarenhet av att bistå och ge råd i att motverka penningtvätt och finansmarknadsbrott. Vi tog en intervju med Ulf och pratade om cyberbrott och penningtvätt, inför hans medverkan som talare på årets konferens Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet.

Vilka är de mest utmanande frågorna inom cybercrime?

Det beror på vem man frågar, men jag skulle vilja påstå att det är nog bristen på ett holistiskt synsätt och en grov underskattning av den tyngd och bredd i hur olika slags cyberhot snabbt kan materialiseras i grava konsekvenser

Vad behövs för att motverka och minska riskerna så vi slipper de senaste årens uppseendeväckande penningtvättsskandaler 

Jag tror tyvärr att vi får vänja oss vid fler skandaler framgent. Lagstiftare och myndigheter har inte hittat den heliga graalen ännu i att sätta scenen tydligt när det gäller att motverka penningtvätt. De behöver nya lagtekniska verktyg och resurser för att göra skillnad, så vi får ungefär vad vi betalar för. Den andra komponenten består i att se till att finansiella aktörer som gör ett kvalitativt bra arbete ökar.

En tredje faktor som har betydelse för att accelerera utvecklingen åt rätt håll är de finansiella instituten i betydligt större omfattning behöver låta oberoende extern expertis utmana processer och sättet att arbeta. Görs inte detta är risken stor att saker och ting går fel.

Du kommer under konferensen tala om bland annat att många aktörer har strukturfel i sina processer i arbetet mot penningtvätt – kan du ge något konkret exempel?

Visst, ett exempel är alltför många får inte ihop en tillräckligt bra riskbedömning. Det här leder ofta till att man hamnar fel och tappar tempo när man ska implementera riskbaserade åtgärder. Ett annat exempel på en vanlig brist är att kundriskbedömningar och åtgärder för förstärkt kundkännedom inte tillräckligt påverkas av resultaten från transaktionsövervakningen och vice versa.

Ni gör en stor global undersökning bland 1600 finansiella institutioner kring cyberbrott och penningtvätt. Vad visar undersökningen?

Det finns en massa spännande saker att fördjupa sig i. Bland annat slarvas det mycket med både cyberrisker och penningtvättsrisker i uppköpssituationer, d v s man köper på sig ett problem utan att ta reda på vilka problem transaktionen medför.

Vad tror du kommer ske inom digitalisering och AI som kan hjälpa till att motverka penningtvätt och annan finansiell brottslighet?

Ny teknik som är flexibel och skalbar kommer att spela en stor roll – helt klart. Och jag tror att holistiska modeller som tar höjd även för cyberrisker mm är något som kommer att vinna mark. De finansiella aktörerna är tvungna att investera i allt smartare teknik om man vill undvika kundfriktion.

 Är det något särskilt ämne du skulle vilja se diskuteras på konferensen?

 Sanktioner är en växande huvudvärk för många aktörer utanför den finansiella sektorn.

 Vad hoppas du deltagarna ska ta med sig efter din föreläsning?

Något att ta med sig till styrelserummen och arbetsplatserna att diskutera.

Möt Ulf Sandlund på konferensen Åtgärder mot penningtvätt och annan finansiell brottslighet, där han föreläser om Cybercrime – hot och möjligheter samt vilka lärdomar vi kan dra från vår tids största penningtvättsskandaler

Läs hela programmet här