bengtBengt Wahlström är fil lic. civilekonom och en av de ledande experterna i Skandinavien inom omvärldsanalys och framtidsstrategi. Bengt är en mycket anlitad rådgivare och föredragshållare kring olika framtids- och omvärldsfrågor. Hans olika böcker med framtidsteman har sålt i över 60 000 ex i Sverige och utomlands. Den senaste heter ”Försprång – Omvärldsanalys i den nya digitala världen”.

Bengt medverkar som talare på Utredardagarna 2019 och vi passade på att ta en pratstund med honom angående trenderna i omvärlden, utmaningar för dagens utredare och så passade vi på att få några tips.

 

Vilka är de viktigaste omvärldssignalerna för utredare 2019?

Det första är digital transformation alltså hur alla förutsättningar inklusive en utredares vardag ser ut. I förlängningen så får man reflektera över vad en utredare kommer att vara? Är det någon som ska styra AI och algoritmer? Det finns många olika dimensioner på digital transformation, både i utredarens egen situation men inte minst i den organisation där utredaren kommer att befinna sig. Den andra omvärldssignalen är på samma sätt hållbar utveckling. Vi har precis fått den första rapporten från det Klimatpolitiska rådet som konstaterade att det går sådär, inte direkt lysande! Det innebär att en utredare kommer att i stort sätt i alla sina utredningar få ta betydligt större hänsyn till de olika klimatpolitiska målen. Det kommer att vara en standardformulering i praktiskt taget allt man utreder. Om det i nuläget är rätt mycket fokus på jämställdhet och mångfald till exempel så kommer detta bli mer som en hygienfaktor om det inte redan är det. I stället blir det hållbar utveckling som kommer få mycket större betydelse. Den tredje omvärldssignalen, som oftast hamnar lite i skymundan, är geopolitik och globalisering. Att våra spelregler förändras. Nu närmast EU-valet och hur man ska kunna få ihop ett EU-parlament och hur man ska kunna få ihop en kommission, vart är EU på väg? Brexit och Trump påverkar allt.  Det två första omvärldsignalerna är dagliga utmaningar, medan geopolitiken är något man ska ha i bakhuvudet. Har du dessa tre under bevakning så klarar du dig!

Vad ser du som den största utmaningen för utredare?

Att anpassa sig men framför allt behärska digital transformation och hur den ska hanteras i den aktuella utredningen. Hur kommer det här att påverka? Vad ska jag ta hänsyn till och inte? Vilken kompetens kommer jag att behöva som utredare. Jag är kanske jätteduktig som statistiker eller duktig på det jag ska utreda som exempel hälsa sjukvård, stadsplanering eller vad som helst, men det räcker inte. Därför är det viktigt att hela tiden fundera på ”hur kommer kompetensutvecklingen på mitt område att förändras?” Jag gör en daglig genomgång på alla mina källor och så plockar jag ut det jag måste behålla. Ett exempel är Aftonbladet som har ett samarbete med ett robotföretag som heter United Robots för att gå vidare med redaktionella, automatiska texter för hela Schibstedkoncernen. Redan i dag går det inte att se skillnad på om texten är skriven av en journalist eller en robot. På samma sätt ska kanske utredarna reflektera. Men jag är fullständigt övertygad om att utredarna kommer att behövas för den mänskliga aspekten i strukturen, i analysdelarna, slutsatsen och inhämtning av basmaterial osv. Ett liknande exempel är robotiseringen av advokatyrket som nästan går lika fort som journalistyrket, men ändå behövs det massa dyra advokater. Där är kopplingen till ”vad är det för kompetens morgondagens utredare kommer att behöva?”

Vad är ditt bästa tips för att bli en omvärldsbevakare?

En utredare har stora fördelar när det gäller att bli en duktig omvärldsbevakare då de är duktiga på research, vilket är grundförutsättning. Som utredare behöver du lämna utredningsstrukturerna och mer fundera i omvärldsanalystermer. Det handlar om att lyfta in både förväntad och oförväntad information. I jämförelse med ett uppdrag som utredare, ska man söka bredare och göra sig mer beredd att fånga oväntad information, gärna det som kallas för disruptiv dvs lite omstörtad information som talar emot det man är van vid. Utredare är duktiga på att scanna av olika typer av områden att både hitta och inte minst värdera källor. I princip handlar det om att skaffa sig ett bevakningssystem, till största delen internetbaserat.  Där vet man nu att det finns allt fler källor, både i traditionell media och viss mån sociala medier och där är vi inne på källkritik naturligtvis. Vi vet ju också att framförallt de traditionella källorna blir allt duktigare på att lägga betalväggar och sådana har vi som omvärldsanalytiker inte alltid råd att köpa oss igenom. Då får man försöka runda och se på det som de här källorna ändå släpper, för de släpper en hel del för att göra oss nyfikna och det kommer man hyfsat långt med. Ibland ska man vara medveten av att de här källorna har i sin tur bearbetat andra källor, vilket en utredare klarar av för att då runda betalväggarna och gå till originalkällan istället. Jag känner mig däremot mycket trygg i att en utredare är en bättre omvärldsbevakare än många andra yrkeskategorier.

Vad ser du mest fram emot under Utredardagarna 2019?

Fascinerande program! Jag tycker att Michael Gilljams presentation verkar mycket spännande. Jag hoppas att det finns mycket reflektioner på vad som efterfrågas på ytan och under. Jag är deltidsforskare och är alltid intresserad av forskning som lyfts fram. Delen med reflektioner kring mätning är superrelevant. Intressant är också hur hela svarsstrukturen numer är i gungning och man riskerar att hamna med både stugsittare och självselektering. Det är lätt att säga att det måste man undvika, men hur i himmelens namn får vi tag på de andra? Det är jättesvårt! Det ser jag mycket fram emot att få en klok person som Michael Gilljam att ge mig tips. Det tror jag är en av de stora utmaningarna i frågebatterier och enkäter, att skapa någon sorts representativitet i urvalet.

Praktikfallet Nya Karolinska är spännande. I koppling till OPS är det väldigt intressant men också bekymmersamt minst sagt. Det är jag väldigt nyfiken på att höra om.

Miniworkshopen om läsandet i förändring, gör mig också nyfiken, särskilt med koppling till textens betydelse. Jag har skrivit elva böcker men inser att skriven text är på väg bort, när det går mot bild. Utredare som textproducenter tror jag är något man får reflektera över. Utredare som bildproducenter, hur ser det ut? Det är rätt spännande. Utredare besitter unik kunskap som ska förmedlas och hittills har den alltid förmedlats i text. Vänta bara till alla Millennials är på plats. Det är vad jag ser bakom rubriken på denna spännande miniworkshop.

Bengt föreläser på Utredardagarna 2019 med sitt pass – Utredaren och trenderna i omvärlden – utredaren som kritisk omvärldsbevakare.

Läs hela programmet här